Etyka w biznesie - jakie są podstawowe wartości?

2019-11-05 09:38:57

MARCIN KLAPA
Etyka w biznesie - podstawowe wartości:
odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie oraz gotowość do zmian oraz do wycofania się z błędnych decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za powstałą szkodę,
przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz  działaniach związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze społeczeństwem,
etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie  i aktywność lokalna.
Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo tworzą ludzie i aby działalność przedsiębiorstwa była etyczna, także postępowanie osób w nim zatrudnionych musi być właściwe. Nieuczciwość pracowników czy ich naganne zachowanie ma wpływ na reputację całej  firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr w firmie.

Etyczne zachowania szefa czy pracownika to:
szacunek wobec innych (poszanowanie ich godności, przekonań, poglądów),
zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych,
uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
dbałość o dobrą atmosferę w pracy,
nietolerancja dyskryminacji.
Dobra atmosfera w pracy sprzyja zaangażowaniu i motywuje do lepszych osiągnięć. Rolą przełożonego jest stworzenie warunków pracy, w których relacje między ludźmi oparte są na prawości, uczciwości i współpracy.

Warto ustalić w firmie kodeks etyczny. Kodeks powinien być spisany w jasno sformułowanych punktach i przedstawiony pracownikom na każdym szczeblu zawodowym. Takie działanie ułatwia przestrzeganie zasad etyki w miejscu pracy i eliminuje ewentualne niedomówienie czy niezrozumienia ważności tematu, jakim jest etyka w biznesie. Także spisanie misji i celów firmy pomaga w przestrzeganiu etycznego zachowania w firmie.
Popularność: 1015    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj