Karolina Żmudzka

Popularność: 6953
Bardzo dobry coach (53)
Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Pracuję z ludźmi, którzy poważnie podchodzą do swojej kariery i dla których praca to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli czujesz, że nie realizujesz się zawodowo, jesteś na etapie poszukiwania nowej pracy, chcesz przebudować swoją ścieżkę kariery w obecnej pracy lub odczuwasz symptomy wypalenia zawodowego - dobrze trafiłeś. Pomogę Ci zbudować karierę wokół Twoich predyspozycji, pasji i talentów i czerpać radość z pracy. Pracuję holistycznie - korzystam z metody coachingu i dorobku różnych podejść terapeutycznych (m.in. Gestalt, SFBT, LBMS, AT). Zobacz, w czym mogę Ci pomóc: ----------------------------- ZMIANA PRACY ----------------------------- Pomogę Ci znaleźć wymarzoną pracę - bezpiecznie zakończyć stary rozdział zawodowy i zacząć nowy. Będę Ci towarzyszyć w drodze ku zmianie, podejmowaniu decyzji, przezwyciężaniu trudnych momentów, poznawaniu swoich mocnych stron i poszukiwaniu swojego zawodowego flow. ----------------------------- ROZWÓJ ZAWODOWY ----------------------------- Pomogę Ci rozwinąć skrzydła na obecnym stanowisku pracy, poszerzyć kompetencje, dopasować zadania do Twoich predyspozycji. Przygotuję Cię do wyzwań zawodowych - awansu, nowej roli, ważnego wydarzenia. Pomogę w zarządzaniu i zbudowaniu zgranego zespołu. Wesprę Cię w budowaniu relacji, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, wyjściu z kryzysu i odzyskaniu równowagi (work-life balance). ----------------------------- PRZYGOTOWANIE DO REKRUTACJI ----------------------------- Pomogę Ci stworzyć skuteczne CV szyte na miarę, które pokaże Cię od najlepszej strony i zwróci uwagę każdego rekrutera. Przygotuję Cię do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji. Nauczę świadomie czytać oferty pracy i wybierać te właściwe i dopasowane do Ciebie. ----------------------------- WŁASNY BIZNES ----------------------------- Pomogę Ci zbudować biznes spójny z Twoją pasją i marką osobistą. Dodam odwagi przy odchodzeniu z etatu, byś mógł zacząć działać samodzielnie w oparciu o Twoją specjalizację i doświadczenie. Podpowiem, jak ogłosić światu czym się zajmujesz, wyjść na rynek i dotrzeć do pierwszych klientów. ----------------------------- PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO ----------------------------- Praca, która była dla Ciebie kiedyś źródłem radości, pasji i samorealizacji może z czasem stać się źródłem cierpienia. Składa się na to wiele czynników, m.in.: stres, trudne relacje ze współpracownikami i przełożonymi, przeciążenie obowiązkami, utrata równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, czy zadania nieadekwatnie dobrane do Twoich predyspozycji. Proces coachingowo-rozwojowy służy profilaktyce wypalenia zawodowego i przywracaniu dobrostanu psychicznego. Pomogę Ci odzyskać spokój, który utraciłeś wskutek długotrwałego stresu i dyskomfortu doświadczanego w miejscu pracy. ----------------------------- TESTY PREDYSPOZYCJI ----------------------------- Za pomocą profesjonalnych narzędzi psychometrycznych zdiagnozuję Twoje kompetencje, predyspozycje, preferencje, styl zarządzania, rolę w zespole. Wyjaśnię Ci, jak podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problem, określę Twój sposób myślenia oraz działania, wskażę mocne strony osobowości. Pokażę na bazie wyników testu, jak możesz w praktyce wykorzystać swój potencjał i naturalne predyspozycje: w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. ----------------------------- KARIERA EDUKACYJNO-ZAWODOWA ----------------------------- > Jeśli jesteś młodym człowiekiem - nastolatkiem lub studentem i praca jeszcze przed Tobą pomogę Ci wybrać kierunek dalszej edukacji zgodny z Twoimi talentami i zainteresowaniami. Będę z Tobą przy wytypowaniu przedmiotów na maturę, wyborze kierunku studiów, przygotowaniu się do pierwszej pracy. Nauczę Cię świadomie kształtować swoje życie zawodowe i od najwcześniejszych lat podążać za marzeniami, talentami i pasjami. > Pracuję z młodzieżą i rodzicami od 2009 roku jako psycholog, terapeuta i coach. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” ---------------------------------------------------------------------------- POZNAJ MNIE: ---------------------------------------------------------------------------- KIM JESTEM Jestem psychologiem, Akredytowanym Coachem i Superwizorem Izby Coachingu z 8-letnim doświadczeniem, trenerem, diagnostą i terapeutą. Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego. Dlaczego? Bo uważam, że praca to istotny kawałek naszego życia. Odkąd pamiętam, robiłam to, co kocham. Od dziecka intuicyjnie angażuję się w to, co daje mi satysfakcję, spełnienie i radość. Talenty, które spontanicznie zrodziły się we mnie we wczesnych latach dzieciństwa, mają bardzo dużo wspólnego z tym, co robię dzisiaj. Mogę śmiało powiedzieć, że moje życie wygląda dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Z naturalną łatwością przychodzi mi odkrywanie w ludziach ich potencjału. Inspiruję i pomagam im spełniać marzenia. ODKRYWAM POTENCJAŁ LUDZI Od 13 lat pracuję z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują swojej drogi, chcą odkryć siebie i poczuć w życiu spełnienie. Pomagam im odkrywać i wykorzystywać swoje predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Pracuję eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów moich zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, psychoterapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem, zdrowie, duchowość, turkusowe zarządzanie, budowanie marki). Na ludzi i świat patrzę holistycznie i systemowo. Mam bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, rodzinami. STOSUJĘ SPRAWDZONE METODY Korzystam z rzetelnych narzędzi psychometrycznych: mam uprawnienia do stosowania testów psychologicznych, jestem Certyfikowanym Trenerem narzędzia FRIS® Style myślenia, Certyfikowanym Konsultantem narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz kwestionariusza wartości i motywacji Values&Motive Inventory. W pracy z klientami wykorzystuję m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), narzędzia psychoterapii Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem - praktykę świadomego ruchu Laban Bartenieff Movement System. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu oraz certyfikowanych psychoterapeutów Gestalt. WSPIERAM BIZNES Pracuję w biznesie w obszarze coachingu kariery i talentów, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC, rekrutacji. Pomagam świadomie planować zatrudnienie, projektuję indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuję ścieżki rozwoju talentów, rozwijam strategiczne kompetencje menadżerów, buduję zespoły. Wspieram menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. Jako certyfikowany International Values Consultant (IVC) pomagam organizacjom budować wewnętrzny system wartości. Działam również w obszarze employer brandingu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku, project i event managementu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Jestem wykładowcą na studiach podyplomowych "Menadżer XXI wieku" na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Wellbeing w organizacji”. DZIAŁAM NA RZECZ PROFESJONALNEGO COACHINGU W POLSCE Od 2014 roku jako członek Izby Coachingu aktywnie angażuję się w promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce. Obecnie od 2018 r. pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W latach 2016 – 2017 jako członek Prezydium Izby Coachingu zarządzałam zespołem kilkunastu dyrektorów i vicedyrektorów w 15 oddziałach IC na terenie całej Polski wdrażając systemowo kluczowe projekty w w organizacji. W latach 2014 – 2016 pełniłam funkcję Dyrektora Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Byłam współtwórcą, koordynatorem merytorycznym i organizatorem I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz występowałam w roli prelegenta na wielu konferencjach zakresu coachingu i rozwoju osobistego. UCZĘ COACHINGU Wspieram w rozwoju coachów – jestem ich nauczycielem, mentorem i superwizorem. Pomagam im na drodze rozwoju oraz w budowaniu prosperującej ścieżki kariery. Od 2016 roku jestem kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na akredytowanych przez Izbę Coachingu studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Coaching w biznesie” oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na studiach podyplomowych „Coaching biznesowy”. WSPIERAM RODZINY Przez 9 lat pracowałam jako psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, coach oraz diagnosta z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat i ich rodzicami. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.", w której zebranych jest kilkanaście moich autorskich scenariuszy warsztatów. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami pomaga mi rozumieć i systemowo patrzeć na procesy zachodzące w firmach i organizacjach. INSPIRUJĘ Jestem dla moich klientów inspiracją jako człowiek. Dzięki moim różnorodnym doświadczeniom osobistym i zawodowym dobrze rozumiem moją rolę w procesie rozwoju i zmiany klientów. Patrzę na człowieka holistycznie biorąc pod uwagę jego myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim funkcjonuje. Pracuję ze spokojem, zaufaniem i wiarą, że wszystko, co się nam przydarza, ma głębszy sens i znaczenie – i uczę innych w taki sposób doświadczać rzeczywistości. Daje mi dużo radości bycie świadkiem rozwoju drugiego człowieka, pogłębiania samoświadomości, doświadczania zmian, rośnięcia w siłę, poszerzania perspektywy, samorealizacji i spełniania marzeń. PRYWATNIE Żyję z pasją, dbam o swój wewnętrzny rozwój i zdrowie fizyczne. Zainwestowałam w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszłam własną psychoterapię indywidualną i grupową. W życiu kieruję się intuicją, wewnętrznym głosem, słucham swojego ciała. Od dziecka jestem związana z muzyką – ukończyłam 12-letnią szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu i śpiewu operowego. Na przestrzeni swojego życia tańczyłam wiele stylów tanecznych, bliska mi jest praktyka świadomego ruchu. Pasjonuje mnie kultura latynoamerykańska, język hiszpański, podróżuję, fotografuję, zdrowo się odżywiam, żyję w harmonii z przyrodą.
Kontakt
Specjalizacje
Miasta
Płońsk, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Środa Śląska, Starachowice, Świebodzin, Świętochłowice, Tomaszów Mazowiecki, Ząbki, Zduńska Wola, Łańcut, Brzesko , Chełmno, Czeladź, Grodzisk Mazowiecki, Głogów, Janów Lubelski, Jaworzno, Józefów, Kalisz, Kędzierzyn Koźle, Konin, Krapkowice, Krotoszyn, Kłodzko, Malbork, Mikołajki, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszcz Gdański, Przeworsk, Racibórz, Sulejówek, Strzelce Opolskie, Słupsk, Tomaszów Lubelski, Wieliczka, Wejherowo, Zgorzelec, Łowicz, Augustów, Będzin, Bielsko - Biała, Bochnia, Czechowice-Dziedzice, Frankfurt, Gorlice, Jarosław, Kętrzyn, Kopenhaga, Kudowa Zdrój, Leżajsk, Londyn, Nowa Sól, Lubin, Oslo, Ostrołęka, Otwock, Oława, Zgierz, Żary, Władysławowo, Września, Wałcz, Tczew, Tarczyn, Skierniewice, Radomsko, Rabka Zdrój, Puławy, Piaseczno, Ostróda, Nałęczów, Myślenice, Lubliniec, Lębork, Legnica, Karpacz, Góra Kalwaria, Dublin, Krosno, Polkowice, Wadowice, Żory, Żyrardów, Ostrów Wielkopolski, Monachium, Mińsk Mazowiecki, Międzyzdroje, Manchester, Legionowo, Iława, Konstancin-Jeziorna, Kraśnik, Hrubieszów, Grodzisk Wielkopolski, Gniezno, Giżycko, Dzierżoniów, Cieszyn, Chrzanów, Berlin, Barcelona, Andrychów, Amsterdam, Żywiec, Tychy, Sanok, Pszczyna, Piła, Olkusz, Nysa, Zawiercie, Zabrze, Wałbrzych, Suwałki, Siemianowice Śląskie, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Chełm, Płock, Kielce, Olsztyn, Kołobrzeg, Łódź, Tarnowskie Góry, Szczecin, Przemyśl, Oświęcim, Mysłowice, Koszalin, Kazimierz Dolny, Elbląg, Bytom, Biała Podlaska, Białystok, Łomża, Zielona Góra, Zamość, Tarnów, Starogard Gdański, Sandomierz, Inowrocław, Grudziądz, Częstochowa, Bydgoszcz, Sopot, Gdynia, Gdańsk, Trójmiasto, Tarnobrzeg, Stargard Szczeciński, Stalowa Wola, Siedlce, Rzeszów, Rybnik, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Oleśnica, Nowy Targ, Gliwice, Chorzów, Zakopane, Włocławek, Toruń, Świnoujście, Świdnica, Sosnowiec, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Sącz, Leszno, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Dębica, Dąbrowa Górnicza, Biłgoraj, Warszawa, Lublin, Katowice, Poznań, Opole, Wrocław,
Cała Polska: Tak
Coaching przez Skype: Tak
Coaching przez Telefon: Tak
Fanpage na Facebooku
Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, zapraszam na mój fanpage na Facebooku oraz do śledzenia wpisów: www.facebook.com/karierazpasja/
Wykształcenie i doświadczenie
13 lat doświadczenia jako psycholog, terapeuta i diagnosta, 8 lat doświadczenia jako coach, 4 lata jako superwizor coachingu. Zrealizowałam około 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego. Więcej informacji o mojej ścieżce zawodowej i wykształceniu znajdziesz tutaj: http://www.goldenline.pl/karolina-zmudzka/
Czas spotkania
60 minut
Miejsce spotkania
Sesje coachingowe prowadzę stacjonarnie w gabinecie we Wrocławiu. Z klientami z innych miast i zza granicy pracuję online przez komunikator z kamerką.
Jak żyję i w co wierzę?
Dowiesz się czytając wywiad: http://bit.ly/2x4aoLZ
Bezpłatna konsultacja
Jeśli myślisz o współpracy ze mną, zapraszam Cię na niezobowiązującą 30-minutową bezpłatną konsultację telefoniczną, podczas której będziemy mieć okazję się poznać, porozmawiać o Twoich potrzebach i oczekiwaniach oraz ustalić zasady spotkań - terminy, częstotliwość, cena itp. Chcesz się umówić na konsultację? Wypełnij formularz z pytaniami: https://goo.gl/forms/fJ08qXOdMQLoPky23
Wybrane kursy i szkolenia:
- Psychologia, spec. Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej, studia magisterskie, UMCS, Lublin
- Studium Coacha Basic & Executive, 186 h, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, GWPS, Warszawa
- Doradztwo zawodowe, kwalifikacyjne studia podyplomowe, WSNS, Lublin
- Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management, 48 h, IBD Business School, Warszawa
- Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, I rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt, 300h, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków
- Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha i trenera, 20 h, IPRI, M. Kijanko, Kraków
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. I i II stopień, 200 h, L. Alarcón Arias, CTSR, Warszawa
- Wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem. Oswoić "NIBY POTWORA”, 20 h, CTSR, R. Cieśluk, Warszawa
- Wartości w pracy indywidualnej i zespołowej, 56 h, Values Team, P. Pilipczuk, K. Pilipczuk, Warszawa
- Niewerbalne techniki w pracy coacha i trenera. Język ruchu R. Labana, 12 h, A. Sokołowska, Wrocław
- Język ruchu. Zanurzenie w analizę ruchu R. Labana, 34 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Trening świadomości ciała, emocji, myśli, relacji, 75 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Niestandardowe metody pracy w tym coaching prowokatywny, 18 h, GWPS, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, Warszawa
- Metoda dramy w pracy z grupami, 18 h, STOP-KLATKA, A. Chodasz, Warszawa
- Analiza transakcyjna, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Racjonalna Terapia Zachowań, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Metodyka warsztatu psychoedukacyjnego, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Dynamika grupy, 30 h, UMCS, W. Poleszak, Lublin

Opinie

Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona z coachingu kariery u Karoliny. Bardzo profesjonalne podejście i szybkie rezultaty. Po 2 miesiącach już wiedziałam, czym chcę się zajmować w życiu. Cele stały się dla mnie wyraźne, rozumiem siebie, odblokowałam się. Udało mi się też znaleźć nową pracę właśnie w tej dziedzinie, w której chcę się rozwijać. Wszystko dzięki Karolinie! Szczerze polecam wszystkim niezdecydowanym.
21 kwietnia 2021 Agnieszka - Kontroler
Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Panią Karoliną. Był to mój pierwszy proces coachingowy i nie żałuję. Pani Karolina zadawała mi pytania, które zmuszały mnie do zastanowienia, czasami pokazywała mi pewne paradoksy w moim myśleniu albo funkcjonowaniu, dopasowywała każdą sesję do moich potrzeb, inspirowała. Pani Karolina jest bezpośrednia, szczera i autentyczna. Proces coachingowy pomógł mi znaleźć ścieżkę kariery, o której nawet wcześniej nie myślałam. Stało się to też w krótszym czasie niż oczekiwałam. Polecam również badanie FRIS, którego wynik, po omówieniu z Panią Karoliną, wiele mi wyjaśnił, pomógł dostrzec moje mocne strony, które mogę wykorzystać w pracy, pomógł zrozumieć, jakich warunków potrzebuję w pracy, aby czuć się w niej dobrze.
1 marca 2021 Nikola - N/A
Bardzo dobry coach
Trafiłem do Karoliny Żmudzkiej z pytaniem jak dalej ? W czasie kilkumiesięcznej pracy, znalazłem wiele czasu i przestrzeni, aby móc spojrzeć bardzo głęboko w siebie. Zmierzyć się, ze swoimi przekonaniami, dylematami, zauważyć, docenić i umocnić swoje doświadczenie, oraz rozglądnąć i zacząć się poruszać, w nowej dziedzinie, mojego życia zawodowego. Efektem tej pracy są „soczyste” owoce, mnóstwo inspiracji, kontakty do osób ze środowiska, a także dostęp do nowych zasobów wiedzy. Karolina w naszej relacji coachingowo – mentoringowej zapewniła mi, bezpieczeństwo, pełne zrozumienie, dużo empatii, wsparcie, zrozumienie, a także profesjonalny feedback. Kiedy należało otrzymywałem drogowskazy, czy rzeczowe uwagi. Zrozumiałem lepiej oraz umocniłem swoje spojrzenie na standardy, postawy czy moją misję. Jakość relacji w procesie pozwoliła mi na eksperymentowanie, poszukiwanie, kreowanie i traktowanie błędów jako okazji. Dziękuję Karolina za mądrość, rzetelność, autentyczność, energię, pobudzenie świadomości, utrzymanie obecności i niezwykłą intuicję.
25 luty 2021 Tomasz - Coach.Mentor
Bardzo dobry coach
Karolina jest najlepszym przykładem tego, że praca może być faktycznie pasją i można być niej wirtuozem. Dla mnie osobiście była wsparciem na 200%. Jest zaangażowana w swoją pracę i mocno nastawiona na rezultat. Łagodna, empatyczna, mocno skoncentrowana na kliencie a jednocześnie stanowcza i motywująca do pracy nad sobą trakcie sesji, jak również między spotkaniami. Nawet najbardziej zagubionych w tematach karierowych wyprowadzi za rękę z „krzaków” i pomoże odnaleźć właściwą drogę zadając trafne pytania, skłaniające do głębokiej refleksji nie tylko w obszarze pracy. Każdy, kto trafi do Karoliny jest w dobrych rękach i naprawdę dużo wyniesie, bo ona nie odpuszcza. Ta współpraca, jak się okazało, nie była dla mnie tylko kwestią odkrycia swojej drogi zawodowej. W życiu prywatnym dorosłam, stałam się bardziej świadoma, poznałam siebie, wiem z czym powinnam popracować. Nawet nie w kontekście pracy tylko dla siebie – żeby dobrze się ze sobą czuć. Włożyła mi do głowy bardzo dużo i to nadal we mnie pracuje z korzyścią dla mnie. Śmiało mogę powiedzieć, że spotkanie z Karoliną było dla mnie dużym przełomem zarówno w moim życiu osobistym jak i zawodowym. Za co jestem dozgonnie wdzięczna. Każdemu, kto z różnych powodów czuje się w swojej pracy nie na miejscu z całego serca polecam tę współpracę, bo traficie w najlepsze ręce. Wszyscy, którzy mają za sobą sesje z Karoliną wiedzą o czym piszę. Polecam też kwestionariusz FRIS. Bardzo często wiele wyjaśnia. Pozdrawiam Wszystkich i życzę przełomowych odkryć, bo ta współpraca to NAJLEPSZA INWESTYCJA W SIEBIE :-)
17 stycznia 2021 Agnieszka K - urzędnik
Bardzo dobry coach
Karolina przeprowadziła mnie przez proces zmiany zawodowej i zmiany myślenia o swoich kompetencjach w bardzo wspierający i dający do myślenia sposób. Prawie rok po zakończeniu procesu nadal jestem przekonana, że Karolina pomogła mi odkryć dokładnie to, co chcę naprawdę robić, wiem też, że sama bym na to nie wpadła. Spotkania z Karoliną pokazały mi też, jak wiele niewspierających mnie przekonań mam w głowie i, w których momentach one mnie blokują. A dzięki badaniu FRIS, które ze mną wykonała, zrozumiałam dokładnie, w czym naturalnie jestem dobra, a w czym warto wspierać się kompetencjami innych osób. Współpracę z Karoliną polecam każdej osobie, która czuje, że nadszedł czas na zmianę zawodową i nie wie, jak się za nią zabrać.
16 stycznia 2021 Karolina - Strateg; obecnie edukator rodziców
Bardzo dobry coach
Praca z Karoliną była dla mnie przełomowa. Trafiłem do niej w momencie totalnego wypalenia zawodowego w poprzedniej, wieloletniej karierze. Dzięki rozmowom oraz przeprowadzonemu testowi FRIS poznałem i przyswoiłem sobie moje talenty i mocne strony, a jednocześnie poznałem słabości i odkryłem, dlaczego moja poprzednia praca nie była dla mnie dobra. Dzięki sesjom z Karoliną udało mi się pokonać wewnętrzne przeszkody i wykonać jeden z ważniejszych kroków w moim życiu - drastycznie zmienić karierę. Następnie wspierała mnie dalej na nowej ścieżce i uczyła nowych metod działania (rękodzielnictwo rządzi się jednak innymi prawami niż etat w korpo ;)). Karolina również wspaniale pomagała mi poukładać z powrotem sytuację rodzinną - tak wielka zmiana kariery spowodowała mnóstwo napięć w małżeństwie, jednak dzięki Karolinie udało się przez to przejść w miarę bez szwanku. Podsumowując - jestem obecnie w zupełnie innym, o niebo lepszym miejscu pod względem kariery, rodziny, samopoczucia - i zawdzięczam to właśnie Karolinie!
13 stycznia 2021 Flip - Były programista/manager, aktualnie rękodzielnik :
Bardzo dobry coach
Miałam to szczęście poznać Karolinę na warsztatach FRISowych kilka lat temu. Już wtedy niezmiernie mi się spodobało, że jest coachem KARIERY i że bez ogródek nazwała to co ja od dawna odczuwałam w związku z moją pracą zawodową, ale jakoś ignorowałam: że ja się docelowo do korporacji nie nadaję. Targety? Raporty? Cele organizacji? To zupełnie nie dla Partnera Idealisty. Ujęła mnie tą swoją bezpośredniością, pewnością siebie i wyczułam, że jest w tym zupełnie inna niż ja i że chyba potrzebuję takiej innej niż ja osobowości do fajnej współpracy :) Z radością i ekscytacją zdecydowałam się zacząć u niej proces coachingowy. To co mi się absolutnie podobało w pracy z Karoliną, to to, że nasze spotkania nie były sztywne i TYLKO refleksyjne. Bo było w nich też dużo swobody i śmiechu, i TONA inspiracji. Karolina nie tylko zadawała pytania, ale aktywnie uczestniczyła w tym procesie. Pomogła mi zauważyć i ponazywać moje zasoby (talenty, doświadczenia, potencjał, „przydatne” cechy charakteru). Dawała mi absolutnie rewelacyjne zadania domowe. Dużo zadań domowych. I to takich co do których zacierałam ręce i przebierałam nóżkami, żeby je zrealizować. Wysyłała mi linki i materiały na tematy, na które rozmawiałyśmy. Dodawała mi pewności siebie – po prostu wierząc we mnie i w moje pomysły wspólnie z nią wypracowane. Wierzcie mi, po każdym spotkaniu coachingowym nie wychodziłam, ale wyfruwałam jak na skrzydłach!
12 stycznia 2021 Benia - blogerka + przyszły przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Korzystałam ze wsparcia Pani Karoliny przez około 3 miesiące. W trakcie konsultacji Pani Karolina dała się poznać jako profesjonalny, rzetelny oraz pomocny coach. Dzięki współpracy z Panią Karoliną uświadomiłam sobie jakie popełniam błędy i jak je wyeliminować oraz jakie są moje mocne strony. Spotkania z Panią Karoliną dały mi dużą motywację do zmian oraz dużo inspiracji.
22 czerwca 2020 A_A. - inne
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest bardzo profesjonalnym i doświadczonym coachem. Jej siła spokoju, umiejętność słuchania i zdolność zadawania bardzo trafnych pytań były dla mnie nieocenione w całym procesie coachingowym. Z każdej sesji wychodziłam z mnóstwem przymyśleń, ciekawych wniosków i pełna entuzjazmu do działania. Zadania zadawane przez Panią Karolinę po każdej sesji były dla mnie odkrywcze, zmuszały do porzucenie 'strefy komfortu' i pozwalały iść o krok dalej. Rewelacyjny i bardzo pomocny w całym procesie był również przeprowadzony test FRIS. Tak wielu aspektów o swojej osobowości nigdy wcześniej nie wiedziałam. Dzięki FRIS zrozumiałam dlaczego często podejmuje takie, a nie nie inne decyzje, co mnie irytuje w obecnej pracy i dlaczego, oraz nad jakimi obszarami mogłabym popracować. Szczególnie wartościowe było dla mnie zrozumienie też innych typów osobowości, gdyż teraz łatwiej mi jest zrozumieć inne osoby, z którymi pracuje lub mojego męża :) Rewelacyjne w całym procesie było to, że przyszłam z wahaniem pomiędzy A i B, a we finale wyszłam z C - czyli zupełnie czymś nowym, ale najważniejsze - w zgodzie z moimi obecnymi wartościami. Z całego serca polecam współpracę z Panią Karoliną- myślę, że inwestycja pieniędzy i czasu włożonego w cały proces zwraca się błyskawicznie - dla mnie w postaci uporządkowanych myśli, spokoju, oraz poczucia, że moje życie zawodowe jest pod moją kontrolą. Dziękuję Pani Karolino za wspólny czas.
10 czerwca 2020 Joanna - Procurement Manager
Bardzo dobry coach
To był mój pierwszy coaching w życiu więc nie mam porównania jak pracują inni. Mogę natomiast powiedzieć, że w czasie coachingu przeszliśmy przez badanie FRIS, które bardzo mi pomogło. Przyjrzałem się temu co powinienem robić dalej w moim życiu zawodowym w kontekście moich słabych i mocnych stron. Pozwoliło mi to szybciej i z przekonaniem podjąć właściwą dezycję "co dalej". Właściwie poszedłem na coaching z pytaniami o kierunek: A czy B? Wyszedłem z niego w kierunku C ;) i z perspektywy czasu widzę, że to była dobra decyzja. Myślę o Pani Karolinie jako osobie, która z dużym zaangażowaniem podchodzi do swoich klientów. Każde nasze spotkanie było przygotowane i wymagało pracy zarówno z mojej jak i Pani Karoliny strony. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, które śmiało mogę polecić osobom szukającym swojej ścieżki!
9 stycznia 2020 Karol - Przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Karolinę najłatwiej mi opisać słowami - "pełen profesjonalizm" - co w poszukiwaniu drogi kariery jest nieocenione. Od pierwszego spotkania miałam poczucie, że Karolina doskonale zna się na tym co robi i z niewiarygodną łatwością umie prowadzić przez proces. Robi to ze spokojem i pewnością, które dały mi natychmiastowe poczucie zaufania. Rozmowy były ustrukturyzowane, ale przede wszyskim szczere i naturalne. Podczas naszych spotkań wiele nauczyłam się o sobie pod kątem kariery, ale także relacji ogólnie. Polecam sesje nie tylko tym, którzy z czymś się borykają, ale również tym którzy zainteresowani są spojrzeniem w siebie. W szybkim czasie udało mi się zmotywować do działań i rozmów, na które nie umiałam zdobyć się przez conajmniej dwa lata. Pomogło mi to w krótkim czasie zmienić moją sytuację w pracy, ale również nabrać wewnętrznego spokoju, którego tak bardzo mi brakowało. Jestem ogromnie zadowolona ze współpracy, jej efekty przekroczyły moje oczekiwania, także szczerze polecam!
30 grudnia 2019 Zuzanna - architekt
Bardzo dobry coach
Intensywny czas przemian:) Spotkania przebiegały w bardzo miłej i profecjonalnej atmosferze. Badanie metodą Fris okazało się strzałem w dziesiątkę! Szczerze polecam osobom, które pragną coś zmienić w swoim życiu:))
4 listopada 2019 Anna - Kontroler jakości
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest dla mnie kwintesencją definicji dobrego coacha. Od razu poczułam do niej zaufanie i instyktownie wiedziałam, że pracując z nią będę miała przetrzeń na dokonanie faktycznej zmiany w sposób zgodny ze mną i moją naturą. Niezmiernie się cieszę że spotkałam Karolinę na swojej drodze, nie potrafię sobie wyobrazić lepszego przewodnika po zawiłosciach mojej własnej natury. Jeżeli coaching to tylko z Karoliną.
30 października 2019 Alicja - Manager
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest niezwykle zorganizowaną osobą, która ma wszystko bardzo dobrze zaplanowane i poukładane. Udziela szybkich informacji zwrotnych oraz podsyła ciekawe artykuły, linki motywując do działania. W pracy indywidualenj poukładałam sobie dotychczasowe doświadczenia zawodwe, przerobiłam przekonania ograniczajace i spojrzałam na siebie z innej, bardziej przyjaznej, wyrozumiałej perspektywy. Sesje coachingowe pozwoliły mi też zastanowic się nad tym co jest tu i teraz w moim życiu. Proces coachingowy nie zakończył sie dla mnie z dniem ostatniej sesji, mam poczucie, że on trwa i dalej we mnie pracuj. Badanie FRIS bardzo przydatne. Mi samej pomogło zrozumieć lepiej siebie i swój sposób działania.Ćwiczenia, warsztaty, spotkania przybliżyły mnie do mojej specjalizacji zawodowej i pozwoliły bardziej doceniac siebie, swoją pracę. Otworzyły mi też oczy i zainspirowały do tworzenia swojego wizerunku. Dziękuję i polecam:)
30 sierpnia 2019 Kasia - psycholog
Bardzo dobry coach
Dwa słowa: idealna osoba :) Panią Karolinę poznałam na grupowych warsztatach FRIS, po których spotkałam się z nią już indywidualnie na przeprowadzeniu i omówieniu badania FRIS. Byłam wtedy na początku mojej drogi do zmiany ścieżki zawodowej, po kilkunastu latach pracy w jednej firmie, i szukałam nowego pomysłu na siebie. Minęło kilka miesięcy, zaczęłam wysyłać swoje CV, ale wciąż czułam, że to nie tak, że w zasadzie nie wiem, czego naprawdę chcę i czego szukam. Chciałam przyjrzeć się sobie głębiej i poczułam, że potrzebuję fachowej pomocy, że to będzie najbardziej efektywne. I tak zdecydowałam się na coaching, właśnie u Pani Karoliny, bo już ją znałam i wiedziałam, że specjalizuje się właśnie w coachingu kariery. To była dla mnie ekscytująca przygoda, bo nigdy wcześniej nie brałam udziału w dłuższym procesie coachingowych spotkań. Na początku niepewność i obawy, strach, ale z każdym spotkaniem zaczynałam bardziej wierzyć w swoje siły i nabierać odwagi. A to wszystko dzięki ogromnemu wsparciu, które otrzymałam, prowadzeniu za rękę przez cały proces - życzliwie, uważnie, z doświadczeniem i wyczuciem. Dostawałam dużo zadań, pracowałam nad nimi z zaangażowaniem, pokonałam wiele starych przekonań, uwolniłam swoją odwagę. I w pewnym momencie TO poczułam - że mogę, potrafię, mam tę moc:) Że wiem, co chcę robić, umiem to nazwać i czuję ten pozytywny flow. Cały coaching trwał 4 miesiące i była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Polecam wszystkim, którzy jeszcze się wahają, którzy próbują sami, ale im nie wychodzi. Sama tak miałam... Poproście o pomoc i skorzystajcie z niej. To jest najlepsza inwestycja w siebie i daje olbrzymią satysfakcję. Pani Karolino - jestem Pani ogromnie wdzięczna:)
16 sierpnia 2019 Hanka - Artist Manager
Bardzo dobry coach
Na sesje coachingowe z Karoliną Żmudzką zapisałam się, aby znaleźć wreszcie swoje miejsce w świecie zawodowym. I udało się! Intensywne sesje a w międzyczasie różnego rodzaju prace domowe krok po kroku zbliżały mnie do odkrycia tego, czym się chcę zajmować. Polecam Karolinę Żmudzką osobom,które zastanawiają się nad odnalezieniem swojej drogi zawodowej bo Ona na pewno naprowadzi na tę drogę :-)
5 sierpnia 2019 Marta - osobista stylistka, psycholog
Bardzo dobry coach
Witam serdecznie. Pani Karolina bardzo mi pomogła w zmianie mojej ścieżki życiowej. Podejście bardzo profesjonalne, jest wyrozumiała o czym osobiście się przekonałem. Nie mogłem uczestniczyć (przez sprawy wojskowe w kilku spotkaniach) a jednak dało się elastycznie dostosować datę i nawet gdy zrezygnowałem z z jednego spotkania to Pani Karolina nie dopuściła takiej możliwości i przesunęła mi termin na kolejny miesiąc. Proces coachingowy przebiegał gładko, zadano mi wiele pytań, wniosków i zauwaźyłem dużąp wolę walki. Bardzo polecam. Na pewno wrócę na dalszy proces coachingowy podczas tworzenia własnego przedsiębiorstwa. Polecam gorąco i pozdrawiam.
1 lipca 2019 Rafał - Żołnierz
Bardzo dobry coach
Podczas coachingu z Panią Karoliną poznałam swoje mocne strony i jestem ich pewna. Z zakompleksionej i stłamszonej stałam się osobą pewną siebie. Nauczyłam się, że nikt nie jest doskonały i ja też nie muszę. To, że robię coś gorzej od mojego ideału nie oznacza, że tego nie potrafię Przestałam się bać (żyć, zadawać pytania, stracić pracę) Nie czuję już strachu przed ludźmi, nawet przed tymi, z którymi konieczność rozmów mnie paraliżowała. Teraz potrafię wejść z nimi w polemikę. Uświadomiłam sobie powody swoich wcześniejszych zachowań i nauczyłam się wprowadzać w życie zmiany. Pozbyłam się zbytniej skromności (poznałam jej powody, choć Pani Karolina miała ze mną niełatwo). Określiłam drogę rozwoju zawodowego i podejmuję działania zmierzające do jej realizacji. Podczas sesji z Panią Karoliną nauczyłam się, że z każdej porażki należy wyciągać wnioski i uczyć się. Nie można roztrząsać minionych spraw i użalać nad sobą. Teraz wiem, że daną rzecz zrobiłam najlepiej jak potrafiłam na daną chwilę i co muszę zrobić aby nie popełniać tych samych błędów. Nauczyłam się nazywać i przeżywać swoje negatywne emocje. Poznałam też swoje słabe strony i staram się nad nimi pracować. Uświadomiłam sobie co jest ważne dla mnie w życiu zawodowym i co będzie sprawiało mi satysfakcję. Czytając o celach, które chciałam osiągnąć na początku coachingu - uśmiecham się do siebie. Jak człowiek nie jest nawet świadomy swoich ograniczeń, celów i marzeń. Osiągnęłam znacznie więcej niż mogłabym nawet podejrzewać. Bardzo dziękuję Pani Karolino :)
15 maja 2019 Magda - pracownik banku
Bardzo dobry coach
Dzięki Pani Karolinie nauczyłam się lepiej planować, doceniać każdy mały krok wykonany w stronę mojego celu. Nabrałam większego zaufania do siebie i do swoich decyzji. Mam większy kontakt z samą sobą. Uświadomiłam sobie jak ważne jest docenianie siebie i tego co robię. Docenienie pomaga w dalszej pracy i rozwoju. Poznałam ciekawe i kreatywne techniki, które pomagają mi w określeniu i urzeczywistnieniu mojego celu. Pomocne były dla mnie spotkania i wskazówki odnośnie przygotowania się na rozmowę z przyszłym pracodawcą i negocjacji warunków pracy.
9 maja 2019 Magdalena - Projektantka
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną uświadomiły mi w jakim kierunku zawodowo chcę zmierzać. Zdefiniowałam cel, poznałam swoje blokady i ograniczenia. Część z nich przepracowałam podczas sesji, otrzymałam wiedzę i narzędzia do pracy z pozostałymi. Niezwykle ważnym elementem było dla mnie odkrywanie własnych zasobów. Zobaczyłam siebie z nowej perspektywy... lepszej... wspierającej. Podczas sesji znalazła się przestrzeń na rozmowę i na milczenie, co dla mnie było niezwykle ważne. Właściwe pytania zmuszały do ważnych refleksji, a zadania dawały "kopa" do działania, w dokładnie taki sposób jaki był mi potrzebny. Z jednej strony bardzo rzeczowo i konkretnie zmierzałam, przy udziale Karoliny, do obranego celu, a drugiej otrzymałam sporo empatii i wsparcia, tak zwyczajnie "po ludzku". Polecam gorąco!
15 marca 2019 Iwona - coach
Bardzo dobry coach
Kilka spotkań z coachem Karoliną Żmudzką pozwoliło mi nauczyć się stosować niekonwencjonalne podejście do wielu spraw zawodowych i prywatnych w praktyce, a także skutecznie wdrażać w życie techniki poznane zarówno podczas sesji coachingowych jak i z innych źródeł. Pani Karolina towarzyszyła mi w określeniu kierunku dalszego rozwoju zawodowego i teraz z ponadrocznej perspektywy czasu, zdecydowanie jestem zadowolona z obranej drogi. Warto podkreślić, że nasze spotkania odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem internetu - tj. rozmowy wideo przez Skype i Facebook, co pozwoliło zaoszczędzić czas i pieniądze związane z podróżami do innego miasta. Polecam w 100% za profesjonalizm, podejście do klienta i jego potrzeb oraz pasję, która udziela się podczas sesji.
13 marca 2019 Ola - przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa mogę napisać, że Pani Karolina to profesjonalistka, bardzo dobry coach a przy tym człowiek z krwi i kości, który dużo widzi i rozumie. Pani Karolina swoją postawą zmotywowała mnie do działania, pomogła zrozumieć wiele kwestii w życiu zawodowym i prywatnym. Od podstaw nauczyła mnie szybkiej jazdy na rowerze- a jazdy pod prąd nauczę się już sama... Dziękuję za cenne wskazówki Pani Karolino:)
8 stycznia 2019 Joanna - Inżynier
Bardzo dobry coach
Miałam przyjemność spotkać się z Panią Karoliną w celu omówienia mojego badania FRIS. Ona pierwsza mi jasno i wyraźnie powiedziała, że osoby z moim stylem działania nie powinny pracować tam gdzie pracuję i być na stanowisku jakie zajmuję (nie jest to ich "środowisko naturalne") - i wyjaśniła dlaczego. Tym samym potwierdziła to co od dawna czułam! Na spotkaniu byłam pozytywnie zaskoczona tym, że nie było ono ograniczone tylko do rozmowy, ale Pani Karolina używała też różnych materiałów/gadżetów szkoleniowych, które pomogły mi określić moje mocne strony, lepiej zrozumieć moje zachowanie i uzmysłowić sobie obszary, w które warto zainwestować i przekuć je na kompetencje. Wskazała też opcje rozwoju dla osób o moim stylu myślenia i działania. Czas przekuć to na konkretne decyzje :) Dziękuję!
23 listopada 2018 B_F - kierownik
Bardzo dobry coach
Polecam serdecznie współpracę z Panią Karoliną. Jest ona bardzo rzeczowa, rzetelna i cierpliwa. Gdy wypełniałam kwestionariusz FRIS obawiałam się, tego że nie ważne co mi wyjdzie zostanie to przedstawione jako moja wada. Jednak nic bardziej MYLNEGO! Pani Karolina wytłumaczyła to w taki sposób abym dostrzegła moje atuty i doceniła samą siebie. Polecam serdecznie, współpracę. Każde pieniądze były warte tej usługi :-)
21 sierpnia 2018 Klaudia - Office Manager
Bardzo dobry coach
Dzięki pracy z Panią Karoliną uświadomiłem sobie jak wygląda mój obecny świat z perspektywy zawodowej. Cały czas uświadamiam sobie gdzie się znajduję tzn. w jakim miejscu pracy. Uświadomiłem sobie też sporo moich ograniczeń i to, że spora część z nich jest mocno wyolbrzymiana przeze mnie. W dużej mierze sam się często ograniczam i nie potrafię się skupić na tym co pozytywne w moim życiu. Nauczyłem się pozytywnie mówić o sobie i nauczyłem się też, że mam tak głęboko wbudowaną w siebie skromność, że muszę nad nią sporo pracować, żeby się z niej wygrzebać. Nauczyłem się też tego, że owszem trzeba się skupiać na dużych głównych celach, ale trzeba też umieć wyznaczać sobie małe cele, które doprowadzą mnie do tych dużych. Przede wszystkim mam jeszcze większą chęć poszukiwania tego co lubię robić. Ogromnym moim pragnieniem jest wykorzystanie wszystkich tych dobrych cech które posiadam w pracy i czerpać radość z tego. Wiem też gdzie szukać pewności siebie i jak ją kształtować w moim życiu. W wielu obszarach moje życie się zmienia, ale czuję że to właśnie teraz pracuje w mnie i stopniowo będę odkrywał obszary, w których odczuwam poprawę. Pani Karolino dziękuję!!!
12 sierpnia 2018 Przemek - Ekonomista
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną postrzegam bardzo pozytywnie. Bardzo spodobała mi się praca na narzędziu jakim jest FRIS. Nastawienie, spokój i umiejętność "wyciągnięcia" spośród całej masy wątków tych najważniejszych i dotarcie do sedna. Praca z takim coachem jest niesamowicie inspirująca, poszerza samoświadomość i uważność względem siebie i otoczenia.
28 czerwca 2018 Nina - Specjalista ds. HR
Bardzo dobry coach
Zdecydowanie polecam pracę z Karoliną. Sesje pomogły mi w uświadomieniu swoich mocnych stron oraz jak ważne jest wykorzystywanie ich w pracy. FRIS pokazał mi kierunek dalszego rozwoju oraz te obszary, w których się czuję “naturalnie dobrze”. Zaczęłam sobie bardziej ufać i wierzyć, że mogę osiągnąć wszystko, czego tylko będę chciała. Trzeba tylko zacząć od zdefiniowania czego się chce, w jakim czasie się chce to osiągnąć oraz pracować nad tym każdego dnia po trochu. A zmiany zawodowe nie kazały na siebie długo czekać. Sesje zakończyłam w kwietniu, w maju dostałam propozycję zmiany stanowiska, na którym mi zależało, a od czerwca zaczynam.
31 maja 2018 Olga - Training Manager
Bardzo dobry coach
Zdecydowanie polecam pracę z Karoliną. Ogromnym plusem Karoliny jest to, że sama jest wzorem w obszarach w których pracuje z klientami, co buduje bardzo silną wiarygodność. Numer jeden w coachingu kariery!
23 maja 2018 Konrad - Menadżer branży HR
Dobry coach
Spotkania rzeczowe i rozwijające, odpowiednio wsparte narzędziowo. Zawsze zgodne z planem i ustaleniami. Prowadzone z przekonaniem Specjalisty i życzliwością. Dziękuję Pani Karolinie za pomoc w odkrywaniu mojej drogi i zdecydowanie polecam wspólną podroż z tak profesjonalnym coachem wszystkim poszukującym swojej.
1 maja 2018 Ona - N/A
Bardzo dobry coach
Mialem z pania Karolina omowienie wyniku testu FRIS przez video rozmowe. Przy okazji polecam zrobienie tego testu. Rozmowa wypadla milo i profesjonalnie. Omowienie mialo przerywniki na podsumowania i pytania o moje wrazenia i odczucia. Otrzymalem pelne odpowiedzi na wszelkie pytania z mojej strony. Polecam.
27 kwietnia 2018 Piotr - Ekonomista
Bardzo dobry coach
Dzięki pracy z Karoliną odkryłam swój kierunek w życiu zapomniany i zakopany pod masą poglądów o tym co powinnam a czego nie. Bardzo pomogły mi podsumowania naszych sesji które zawsze dostawałam na maila i mogłam do nich wracać jak również narzędzia pracy dopasowane indywidualnie z wyczuciem. Bardzo serdecznie polecam pracę z Karoliną zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych.
14 kwietnia 2018 Dorota - Autorka bloga "Babski blues", prezes Fundacji Życi
Bardzo dobry coach
Pełen profesjonalizm i ogrom życzliwości. Bardzo cenię sobie wrażliwość, ale i merytoryczne przygotowanie - i takie właśnie połączenie znalazłam u Karoliny. Doskonała rozwijająca współpraca. Gorąco polecam.
23 marca 2018 Agnieszka - Ekspert ds komunikacji
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to świetny coach, dzięki sesji oraz testom FRIS poukładałam w głowie wiele informacji na swój temat. Jeżeli szukasz osoby i narzędzia, które pomogą Ci budować samoświadomość, polecam Panią Karolinę Żmudzką oraz diagnostykę FRIS.
22 luty 2018 Magdalena - prawnik
Bardzo dobry coach
Pani Karolina pomagala mi przy przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Szukalam pracy w Polsce po 10-letnim pobycie w UK i kompletnie nie wiedzialam, na co patrza pracodawcy w Polsce ani jak porzadnie przygotowac takie dokumenty. Z polecenia kolezanki zaufalam pani Karolinie i dzieki temu za miesiac pakuje sie i wracam do ukochanej ojczyzny. Sam proces przygotowywania tych dokumentow byl czasochlonny i wymagal wypelnienia duzej ilosci testow aby pani Karolina dobrze poznala osobowosc i umiejetnosci. Wszystko bylo jasno przedstawione i wytlumaczone. Efekt koncowy powalil z nog, nigdy nie bylabym w stanie sama przygotowac tak profesjonalnego wizualnie i merytorycznie CV i LM. Pani Karolina zna sie na tym, co robi i dziekuje jej bardzo za jej wklad w moj sukces.
15 stycznia 2018 Marta K - Analyst
Bardzo dobry coach
Bardzo dobry coach. Panią Karolinę cenie za profesjonalizm. Do każdej sesji przygotowana. Z każdym kolejnym spotkaniem czułam, ze robię postępy, stawiam krok do przodu. Polecam wszystkim, którzy pragną zmian w życiu a brakuje im odwagi, determinacji.
20 października 2017 Marta - Dziennikarz
Bardzo dobry coach
Jestem pełna podziwu dla Pani Karoliny. Dawno nie spotkałam tak zaangażowanej i profesjonalnej osoby. Nie byłam "najłatwiejszym" klientem, jednak Pani Karolina wykazała się ogromną wyrozumiałością i cierpliwością. Jestem jej wdzięczna za to, że pomogła mi uruchomić lawinę zmian, które mają niebagatelne znaczenie w moim życiu. Sam fakt obecności i możliwości kontaktu z nią pomógł mi przejść przez ciężki okres w życiu. Już chyba zawsze, w głowie, będą mi brzmiały jak dzwon słowa, które usłyszałam na ostatniej sesji : "Zmiany są zawsze na lepsze Pani Olu". Dlatego jeżeli chcecie od życia coś więcej,a nie wiecie jak się za to zabrać-polecam Panią Karolinę, jako prawdziwego przewodnika. Ta ciepła, miła, a zarazem stanowcza Kobieta na pewno pomoże Wam wydobyć z duszy, to co najlepsze.
11 października 2017 Aleksandra F - psycholog
Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona z pracy z Panią Karoliną. Dzięki niej znalazłam w sobie odwagę i uwierzyłam że mogę być sama sobie sterem, okrętem i rzeglarzem. Każde spotkanie powodowało, że zaczynałam bardziej wierzyć w siebie i to że mogę wiele. Zrozumiałam dzięki niej że jedynym moim problemem jest strach i każde spotkanie powodowało że coraz mniej było go we mnie. Mogę śmiało polecić Panią Karolinę .
19 sierpnia 2017 Ola - studentka
Dobry coach
Pani Karolina jest konkretną i rzetelną osobą.Praca z nią jest bardzo intensywna ale i skuteczna. Dotyka i porusza wyobraźnie.Motywuje i wzbogaca swoją wiedzą.Daje do myślenia na wielu płaszczyznach.Polecam serdecznie dla osób które chciałałyby poukładać sobie różne problemy w życiu - czy te zawodowe czy prywatne. Pani Karolina zapewnia miłą atmosferę ,jest osobą godną zaufania i łagodną która aktywuje do działania i myślenia o przeciwnościach.Rozmowa z nią oraz podjęta praca na pewno da rezultaty w działaniu. Polecam serdecznie!
8 sierpnia 2017 Ula - V/M
Bardzo dobry coach
Zdecydowałam się na coaching, bo oszałamiało mnie otaczajace środowisko, a ja nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Dzięki pracy z Panią Karoliną Żmudzką obiektywnie spojrzałam na swoją osobę. Nasze sesje pozwoliły mi realnie zobaczyć mój świat, ustalić mądre założenia. Usystematyzować swoje plany, działania jakie chciałam podjąć, wyłonić obszary z których zbudowane jest moje życie jak praca, studia, czas dla siebie... Nabrałam szacunku do siebie i wprowadziłam dystans w stosunku do ludzi którzy próbuja wejść na głowę. Pani Karolina jest mądrym i konkretnym nauczycielem. Pomogła mi złapać równowagę oraz pokazałą narzędzia aby w odpowiedniej sytuacji z nich korzystać.
9 maja 2017 Agata - student
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną pozwoliły mi na dostrzeżenie w sobie takich cech, zasobów, których na co dzień nie traktowałam jako mocne strony czy pewien potencjał, który mogę wykorzystać w poszukiwaniu swojej drogi rozwoju zawodowego. Współpraca ta motywowała mnie do działania i zagospodarowania dla siebie samej więcej czasu. Poznałam ciekawe narzędzia do badania osobowości- można z nich naprawdę wiele skorzystać, a praca z metaforą- niezwykle ciekawa! Pani Karolina była bardzo pomocna i udzieliła cennych wskazówek przy konstruowaniu mojego CV- polecam serdecznie!
11 września 2016 Beata - psycholog
Bardzo dobry coach
Dzięki spotkaniom z Panią Karoliną odkryłam swoją pasję. Odnalazłam w sobie moc i potencjał i podjęłam odważnie działania zmierzające do realizacji moich marzeń. Jestem szczęśliwa, że trafiłam na takiego Coacha. To ciepła, wspierająca, niezwykle inspirująca i cechująca się ogromną uważnością kobieta.Polecam gorąco!!!
30 sierpnia 2016 Luiza - pracownik socjalny
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to ciepła i empatyczna a zarazem bardzo konkretna, szczera i stanowcza osoba. Godna zaufania ,bardzo sympatyczna i niezwykle skuteczna. Mieszanka wybuchowa…w najlepszym tego słowa znaczeniu Jest profesjonalna, doskonale przygotowana i zaangażowana w proces i pracę z klientem. To Coach z powołania, dla którego praca jest jego ogromną pasją. Pani Karolina potrafiła wykrzesać i odświeżyć bliskie mi kiedyś poczucie zapału i chęci do działania. Dzięki Jej pomocy zyskałam większą samoświadomość i wzmocniłam siebie. Sesje z Panią Karoliną pobudziły mnie do myślenia i refleksji nad własnymi wyborami, pomogły przezwyciężyć bariery oraz ograniczające mnie przekonania i dostrzec nowe perspektywy. Pozwoliły mi efektywniej wykorzystywać posiadane umiejętności. Uruchomiły we mnie działanie, chęć zmiany i pozwoliły określić priorytety i uporządkować cele. Praca z Panią Karoliną polegała przede wszystkim na zadawaniu pytań, na które musiałam odpowiedzieć sobie sama i przyznaję, że zdarzało się, że moje własne odpowiedzi były dla mnie wielkim zaskoczeniem Uświadomiła mi ,że istotne jest koncentrowanie się na celu, a nie na przeszkodach w drodze do niego. Krótko mówiąc Była Moją Wielką inspiracją Wszystko zawsze odbywało się z wielkim poszanowaniem mojego świata wartości i mojej osoby. Idąc na sesje do Pani Karoliny czułam się jak ktoś kto nie ma wpływu na własne wybory, kto nie wie czego chce i nie potrafi dźwignąć się z własnej bezradności i bezsilności,czułam się jak ktoś kto tonie. Pani Karolina nie podała mi „koła ratunkowego”. Ona nauczyła mnie ”pływać „ Jestem wdzięczna ,że spotkałam Kogoś Takiego na swojej drodze. Teraz mogę zdziałać więcej i żyć w zgodzie z samą sobą. Polecam serdecznie sesje z Ta wyjątkową Osobą wszystkim, którzy mają problem z określeniem i realizacją swoich celi oraz znalezieniem swojego miejsca w życiu.
12 marca 2016 Monika - socjolog
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest miła, otwarta i konkretna. Od razu nawiązaliśmy kontakt i zaczęliśmy działać. W zaledwie trzy sesje doszliśmy do tego w czym jestem dobry i jak mogę to wykorzystać. Dzięki Pani Karolinie otworzyłem się na nowe dla mnie role oraz poznałem kilka ciekawych osób.
6 marca 2016 Łukasz - różne
Bardzo dobry coach
Polecam serdecznie! Jestem naprawdę zaskoczona zmianami jakie nastąpiły po terapii. Pełen profesjonalizm Pani Karoliny, jej świetne podejście, szczerość i zrozumienie oraz okazana pomoc, uruchomiło szereg pozytywnych zmian w moim życiu, których efekt wciąż mnie zadziwia. Chociaż praca nad sobą nie jest łatwa, było warto! Polecam!
6 marca 2016 Ewa - Manager
Bardzo dobry coach
Z Panią Karoliną Żmudzką pracowałam głównie nad przekonaniami, które jak się okazało nie wspierały mnie, a wręcz ograniczały zamykając drogę do zrealizowania moich planów. Praca nad sobą pozwoliła mi inaczej spojrzeć na role jakie pełniłam w życiu i zdecydować się na zmiany. Czuję, że mogę, czuję, że chcę, czuję, że działam, jestem zmotywowana, zadowolona i pełna energii. Dziękuję Pani Karolino! Bardzo polecam sesje cachingowe z Panią Karoliną Żmudzką z uwagi na jej wiedzę psychologiczną, profesjonalizm, rzetelność oraz metody pracy.
24 luty 2016 Iwona - trener
Bardzo dobry coach
Skuteczność, rzetelność, profesjonalizm oraz mądrość to najtrafniejsze słowa jakimi mogę opisać Panią Karolinę. Cierpliwie dąży, podpowiada i szuka rozwiązania. Doradza z czego skorzystać i co zmienić. Nie wyręcza, nie daje "ryby" tylko pokazuje jak efektywnie korzystać z "wędki"! Dla mnie samo rozwiązanie mojego problemu to jedno, natomiast zasób zdobytej wiedzy i umiejętności jest bezcenny!
15 stycznia 2016 BS- - IT manager
Dobry coach
Praca wykonana na spotkaniach coachingowych z Panią Karoliną była bardzo intensywna, pozwalająca na sprecyzowanie, a następnie realizowanie postawionego celu. Pytania właściwie postawione, zadania do wykonania - obrazowe. Koncentracja na najważniejszych dla mnie punktach, bez owijania w bawełnę, ale z wyczuciem. Polecam coaching u Pani Karoliny!
12 stycznia 2016 Ala - specjalista ds. szkoleń, psycholog
Bardzo dobry coach
Sympatyczna i miła, rzetelna popierająca swoją pracę dużą wiedzą praktyczną oraz merytoryczną. Dziękuję za pomoc w precyzyjnym dopracowaniu moich dokumentów aplikacyjnych, za wskazówki dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Polecam!
9 stycznia 2016 Elżbieta - przedsiębiorca/artysta
Bardzo dobry coach
Sesje z Panią Karoliną przebiegają w bardzo miłej atmosferze, która sprzyja głębszemu poznawaniu siebie. Każda rozmowa daje mi wiele do myślenia. Zawsze odczuwam dużą ulgę i mam chęć do działania. Spotkania pomagają mi na wielu płaszczyznach życiowych, pomogły mi zrozumieć z jakiego źródła pochodzą moje problemy i od czego mam zacząć. Każda sesja kończy się podsumowaniem, które jest bardzo cenne i wyznacza kierunek działania.
6 stycznia 2016 Maria - studenkta
Bardzo dobry coach
Pani Karolina uświadomiła mi jak wiele mam negatywnych przekonań i jednocześnie jak wiele mam odwagi. Jako coach dostosowała się do mnie, a jest to dla mnie ważne, pomogła uporządkować chaos, nie pozwalała się poddać. Z coachingu wyszłam z jasnym planem oraz siłą by go realizować. Jest niezwykle profesjonalna oraz roztacza wokół siebie aurę spokoju. Serdecznie polecam, szczególnie osobom ,,w gorącej wodzie kąpanym":)
17 sierpnia 2015 Ewelina - coach
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to bardzo ciepła, uważna terapeutka i coach, osoba bardzo życzliwa i zaangażowana w pracy, niezwykle pomocna,daje motywację do pracy nad sobą i potrafi podczas spokojnej rozmowy odkryć u rozmówcy ciekawe cechy charakteru i dobre i złe.Z przekonaniem polecam sesje z Panią Karoliną.
26 czerwca 2015 Barbara - księgowa
Bardzo dobry coach
Szkolenia i spotkania z Pania Karolina stawiaja do pionu i pokazuja co trzeba poprawic, czego unikac, na co zwrocic uwage, a najwazniejsze ze daja efekty w postaci nowej lepszej pracy co nastapilo po paru miesiacach poszukiwan w moim przypadku a w dalszej perspektywie szansy awansu lub podwyzki. Jestem zadowolony w 100% a nawet wiecej gdyz sa tego zywe efekty. Pani Karolina potrafi wyciagnac z czlowkieka zarowno zle jak i dobre cechy osobowosci jak i przyzwyczajenia z pracy i przekuc je na atuty ktore pozniej da sie wykorzystac do poprawy warunkow swojej pracy. Wszystko oczywiscie zalezy jak do tego podejdziemy, czy przylozymy sie do pracy nad soba oraz checi wspolpracy z Pania Karolina. Gwarantuje ze kazdy bedzie zadowolony i nie bedzie zalowal wydanych pieniedzy
8 czerwca 2015 Mariusz - Handlowiec
Bardzo dobry coach
Praca z Panią Karoliną dała mi kopa do działania. Rozmowy przebiegały bardzo naturalnie i spokojnie, a zadawane pytania dawały wiele do myślenia i "zmuszały" do akcji. Pani Karolina sprawiła, że zaczęłam patrzeć na siebie w zupełnie nowym świetle, jako osoba profesjonalna, kreatywna i kolorowa ;) pełna umiejętności i możliwości, wspólną pracą odkrywałyśmy mój uśpiony potencjał a jak się okazało jest ogromny. Jestem pewniejsza siebie i wiem, że wiele mogę osiągnąć. Polecam Panią Karoline gdyż uważam, że jest bardzo dobra specjalistkę, a mi to osobiście udowodniła.
20 kwietnia 2015 Anna - Manager
Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)


Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj

Artykuły coacha

Superwizja dla menadżerów, liderów, mentorów
3 września 2020
Superwizja stanowi formę profesjonalnego wsparcia i rozwoju w miejscu pracy poprzez systematyczny proces konsultacyjny doskonalący kompetencje i przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.
Superwizja dla coachów
1 września 2020
Superwizja to niezbędny element w drodze rozwoju coacha. Coachu, zapraszam do współpracy w ramach superwizji.
Dlaczego tutaj jesteś?
22 maja 2020
Co Cię przywiodło na profil coacha kariery? Sprawdź, czy te dylematy dotyczą Ciebie.
W czym mogę Ci pomóc jako coach kariery?
22 maja 2020
Zobacz, czy znajdziesz tu coś dla siebie.
Wsparcie dla biznesu
22 maja 2020
Zobacz jak pracuję w biznesie i w czym mogę pomóc Twojej firmie/organizacji.
Jak żyję i w co wierzę?
15 luty 2020
Jeśli chesz mnie bliżej poznać i poczuć, zapraszam do przeczytania wywiadu ze mną, który przeprowadziła Barbara Lech na swoim blogu.
Kiedy może być już "za późno" na coaching kariery?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, czy JUŻ pójść po pomoc do coacha, czy jeszcze poczekać, bo jakoś sobie dajesz w obecnej pracy radę? NIE CZEKAJ.
Coaching kariery dla młodzieży.
12 stycznia 2020
Jak wcześnie warto zacząć pracę z coachem? Jak najwcześniej! Czy jesteś świadomym rodzicem, chcesz odpowiedzialnie pokierować karierą swojego dziecka i mądrze zainwestować w jego rozwój?
Jak wybrać dobrego coacha dla siebie?
12 stycznia 2020
Poszukiwanie dobrego coacha najlepiej zacząć pytając o rekomendację. Znasz kogoś, kto może polecić Ci profesjonalnego coacha? A co w sytuacji, gdy ten polecony Ci nie odpowiada?
Dlaczego wybrałam karierę z pasją?
12 stycznia 2020
Pasje i talenty nie są obok życia osobistego i zawodowego. One są po to, by je łączyć i spajać z tym, co potrafimy. Wtedy wszystko tworzy komplementarną całość. Pokażę Ci, jak ja tego doświadczam.
Co to jest ten kwestionariusz FRIS?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, jak to jest być sFRISowanym? Opowiem Ci o tym z mojej perspektywy Certyfikowanego Trenera FRIS.
Jak pracuję jako coach?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, czy z każdym coachem pracuje się tak samo? Chcesz mnie bardziej "poczuć" i dowiedzieć się jak pracuję i czym się kieruję?