Zastosowanie Gestalt w coachingu

Bielsko-Biała
Od 5 grudnia 2015 do 6 grudnia 2015 9.00-17.00

Dominika Borowska-Stasica
Celem szkolenia jest stworzenie środowiska, w którym uczestnicy poznają i doświadczą różnych sposobów budowania relacji z klientem. Będzie to również okazja, aby poszerzyć wachlarz swoich narzędzi pracy o metody i techniki nurtu Gestalt.

Gestalt jako podejście humanistyczno-egzystencjalne koncentruje się na specyficznych zjawiskach, które towarzyszą budowaniu relacji między dwiema osobami. Odpowiednio wykreowana i niepowtarzalna przestrzeń kontaktu umożliwia osiąganie zamierzonych celów klienta. Dzieje się to za pomocą twórczego eksperymentowania, poszukiwania nowych sposobów uzyskania wsparcia i zaspokajania swoich potrzeb. Pogłębiona świadomość tego, co się dzieje w pracy z klientem stanowi fundament wprowadzania zmian. To również okazja do urzeczywistniania potencjału jakim dysponuje człowiek i grupa.

Adresaci:
Studenci ostatnich lat studiów społecznych i humanistycznych, psychologowie, pedagodzy, coachowie, wychowawcy, interwenci kryzysowi, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, trenerzy personalni, trenerzy grupowi, menedżerowie, liderzy zespołów, szefowie. Wszyscy ci, którzy udzielają pomocy psychologicznej, wsparcia psychicznego, interweniują w kryzysie, zarządzają zespołem, pomagają w rozwoju osobistym innym. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swój repertuar metod i technik pracy z klientem (w obszarze wsparcia i pomocy psychologicznej).

W programie:
• Ecce homo, czyli elementy antropologii Gestalt.
• Kontakt – podstawowe narzędzie pracy.
• Zjawiska psychologiczne ułatwiające i utrudniające pracę.
• Jak zrobić coś z niczego – techniki dramatyczne w pracy z klientem.
• Gdzie, dlaczego i po co idziemy, czyli tworzenie planów działania.
• Samobóje w pracy z klientem.
• Śrubokręty, młotki, dłuta, czy gołe ręce – narzędzia w podejściu Gestalt
• Płaszczyki, drugie dna, tajemnice w szafie i zapachy z piwnicy – praca w obszarze pogłębionej świadomości.

Efekty:
• Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem i konstruowania wspierającej relacji.
• Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii oraz psychoterapii Gestalt
• Poznanie narzędzi psychologicznych z nurtu Gestalt
• Umiejętność wykorzystania różnorodnych technik Gestalt w pracy z klientem indywidualnym i grupą
• Poszerzenie i pogłębienie samoświadomości dotyczącej własnej pracy

Absolwenci szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz zaświadczenie wydane przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego na drukach MEN.

Prowadzący:
Łukasz Krawętkowski – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, trener treningu interpersonalnego (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Twórca wrocławskiego INSTYTUTU PROCES; dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES. Wykładowca akademicki, autor artykułów o tematyce psychologicznej i materiałów szkoleniowych dla służb interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par i psychoterapię rodzin; udziela konsultacji wychowawczych oraz pomocy psychologicznej osobom po urazach. Prowadzi treningi, szkolenia i warsztaty.

Wymagania:
Uczestnicy pracujący z klientem; wygodny, nie krępujący ruchów strój, obuwie na miękkiej podeszwie; otwartość na nowe doświadczenia w kontakcie z innymi; prosimy przynieść dodatkowy element garderoby (np. szal, parasol) oraz przedmiot z domu (cokolwiek).

Cena (obejmuje kawę, herbatę, wodę, soki, ciastka i słone przekąski serwowane dwukrotnie w ciągu dnia podczas przerw, komplet materiałów, wydanie certyfikatu uczestnictwa i zaświadczenia na druku MEN. Cena NIE OBEJMUJE kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu, które uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

– 399 zł brutto

nr konta:22124011701111001014917591 TYTUŁ: Gestalt
Jako adresata można podać imię i nazwisko organizatora

Miejsce na szkoleniu gwarantuje zgłoszenie mailowe potwierdzone bezzwrotną zaliczką w wysokości 100 zł lub całą kwotą.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są najpóźniej do 27.11 .2015r.

Ze względu na specyfikę szkolenia ilość miejsc jest ograniczona i o umieszczeniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora wpłaty i zaliczki zostaną zwrócone.

Termin: 5-6.12.2015r.

Czas: 2 dni (sobota-niedziela) od 9.00 – 17.00 (dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa).

Informacje: Dominika Borowska-Stasica, tel: 509345153

Zgłoszenia: dominika.borowska@gmail.com

Więcej info:

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj