Trening Rozwoju Osobistego PROCES®

Bielsko-Biała
Od 4 listopada 2015 do 7 listopada 2015

Dominika Borowska-Stasica
Ten trening to 5-dniowy, autorski program skoncentrowany na rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz pracy nad problemami doświadczanymi w życiu osobistym i zawodowym. Formuła Treningu Rozwoju Osobistego PROCES ® powstała na bazie głębokich i transformujących doświadczeń treningów interpersonalnych prowadzonych dla przyszłych coachów i opiera się na dynamice procesu grupowego, technikach nurtu Gestalt i elementach podejścia systemowego.

KORZYŚCI

Trening stwarza wyjątkową przestrzeń do lepszego poznania i zrozumienia siebie w odniesieniu do bezpośrednich interakcji grupowych. Podczas Treningu uczestnicy mają okazję uświadomić sobie, w jaki sposób zachowania innych wpływają na ich samopoczucie, myślenie o sobie, odczuwanie emocji i podejmowanie działań. Zyskują też możliwość poznania własnych sposobów nawiązywania i utrzymywania kontaktu z bliskimi, współpracownikami i klientami, dostrzegają swoje wzorce funkcjonowania w grupie i ich przyczyny. Uczestnictwo w Treningu to także niepowtarzalna okazja do pokonania osobistych trudności i nauka budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Jak pokazują badania korzystne zmiany w tym obszarze skutkują znaczną poprawą jakości życia oraz dają szansę na odzyskanie wiary w swoje możliwości.

METODY

Proponowane formy pracy na Treningu (m.in.: praca ze snem, praca z ciałem, psychorysunek,) pomogą poszerzyć świadomość siebie w obrębie utartych i niewygodnych schematów myślenia, odczuwania i działania. Dostarczą też materiału do poszukiwania nowych, twórczych strategii pokonywania przeszkód i radzenia sobie z trudnościami. Interwencje i ćwiczenia osadzone w nurcie Gestalt oraz podejściu systemowym poszerzą perspektywę doświadczenia treningowego o zagadnienie kontekstu, cyrkularnej przyczynowości zdarzeń i umiejętności skutecznego zaspokajania potrzeb. Praca w oparciu o proces grupowy pomoże uświadamiać uczestnikom ich osobisty wpływ na kształt relacji tworzonych z ludźmi. To da im możliwość głębszego zrozumienia własnych przeżyć, pełniejszego wyrażania siebie i eksperymentowania z innymi niż dotychczas sposobami reagowania na to co mówią i robią inni.

Trening to wyjątkowy czas koncentracji na „tu i teraz”, odkrywania źródeł napięć w ciele i relacjach interpersonalnych oraz świadomego i uważnego wypracowania korzystnych dla dalszego rozwoju zachowań.

ADRESACI:

Z Treningu mogą skorzystać osoby, które:

- mają trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskich relacji z innymi (przyjaciele, znajomi) lub nie potrafią nawiązać takich relacji
- doświadczają powtarzających się, niekorzystnych wzorców interpersonalnych (konflikty, samotność, rozstania, dystans, zazdrość, rywalizacja)
- chcą budować głębsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi
- potrzebują panować nad swoimi emocjami i zachowaniami
- potrzebują rozwinąć swoje umiejętności komunikacji i asertywności
- chcą być bardziej śmiałe i pewne siebie
- odczuwają spadek motywacji do działania
- chcą chronić się przed wypaleniem zawodowym
- doznają dolegliwości somatycznych, dla których wykluczono przyczyny medyczne
- chcą pogłębić samoświadomość lub utrwalić zmiany, których już dokonali
- zajmują się profesjonalnym pomaganiem innym ludziom i wiedzą jak ważne jest systematyczne dbanie o własne emocje i ciągła praca nad swoimi wzorcami interpersonalnymi: psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, lekarze, kuratorzy, nauczyciele, wychowawcy, asystenci rodziny
- myślą o tym, żeby rozpocząć swoją drogę zawodową w obszarze psychoterapii, trenerstwa, socjo-, arte- lub choreo-terapii (doświadczenie treningu jest jednym z warunków certyfikacji w tych zawodach)

Trening Rozwoju Osobistego PROCES ® jest traktowany jako cenna pod względem kształtowania kompetencji interpersonalnych forma samodoskonalenia zawodowego.

Czas trwania treningu to 50 godzin dydaktycznych. Po ukończeniu treningu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach MEN.

PROWADZĄCY:

Łukasz KrewętkowskiŁukasz Krawętkowski – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog, trener treningów grupowych (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Twórca wrocławskiego INSTYTUTU PROCES; dyrektor merytoryczny Szkoły Pomocy Psychologicznej PROCES. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par i psychoterapię rodzin; udziela konsultacji wychowawczych oraz pomocy psychologicznej osobom po urazach. Prowadzi treningi, szkolenia i warsztaty.

Dominika Borowska-StasicaDominika Borowska-Stasica – Certyfikowany coach, psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 12 lat pracuje z ludźmi prowadząc treningi, coachingowe grupy rozwojowe według autorskich programów oraz indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. Dyrektor bielskiego Centrum Inicjowania Zmian, liderka Klubu Coacha w Bielsku-Białej i współzałożycielka bielskiego Instytutu Systemowej Pracy z Rodziną „Poza schematem”. Pracuje metodą coachingową, arte- i choreoterapii, szkoli się w terapii systemowej rodzin.

CZAS TRWANIA: 50 godzin (każdego dnia przewidziane są przerwy kawowe i 1,5 godzinne przerwy obiadowe)

Środa : 16.30-19.30

Czwartek, piątek i sobota: 9.00 – 19.00

Niedziela: 9.00 -16.00

ZAPISY: proces@net.pl; 535 05 45 95, dominika.borowska@gmail,com, 509345153

TERMINY: 4-8.11.2015r.

MIEJSCE: Bielsko-Biała, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

OPŁATA: 780 zł

Cena obejmuje udział w treningu, materiały treningowe i potreningowe, przerwy kawowe, certyfikat i zaświadczenie udziału w treningu wydawane na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem. Nocleg i wyżywienie uczestnicy rezerwują i opłacają sobie we własnym zakresie.

Warunki zapisów:

1. Zgłoszenia uczestnictwa w treningu należy przesłać na adres e-mail: proces@proces.net.pl lub dominika.borowska@gmail.com.
2. Rezerwacji miejsca należy dokonać najpóźniej do 25.10.2015r.
3. Warunkiem udziału w treningu jest wpłata zaliczki w wysokości 350 zł. (albo całej kwoty; pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej do 25.10.2015r.) na konto: 22124011701111001014917591
4. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W przypadku rezygnacji z udziału w treningu do 2 tygodni przed terminem treningu, organizator zwraca 80% uiszczenia zaliczki. Po tym terminie zaliczka nie będzie zwracana.
5. W przypadku odwołania treningu przez organizatora, uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu treningu.
7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów organizacji i prowadzenia treningu.
8. Zgłoszenie udziału w treningu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższych warunków uczestnictwa oraz cennika.
9.Z uwagi na charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń będzie ustalana na podstawie kolejności wniesienia opłaty.
10. Po zgłoszeniu może się odbyć rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, będąca podstawą do zakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w treningu.

Więcej informacji TUTAJ

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj