Maksimum osiągnięć Brian Tracy,omówienie cz.1

2017-02-19 07:14:07

Josef Lukoschek
Autor Brian Tracy rozpoczyna wstępem o własnych przemyśleniach, uzasadnia potrzeby zajęcia tematyką rozwoju..

Jest wiele praw rządzących życiem człowieka , najszczególniej możemy uzyskiwać dobre efekty jeśli będziemy w stanie kontrolować przebieg naszych myśli..

Prawa podstawowe:

-Prawo przyczyny i skutku, wszystko z czym mamy do czynienia ma w sobie genezę powstania , prowadzenie działania wyłania efekty.

-Wiara, człowiek wierząc w spełnienie przedsięwzięcia koncentruje wysiłek i to pozwala mu przezwyciążać bariery, przeszkody, jest w stanie pokonać duże wyzwania..

-Prawo oczekiwania, myśląc pozytywnie, ufnie, zmieniamy stan naszej osobowości i tym samym rodzi się przeświadczenie że plan wytyczony spełni się dodatnio.

-Prawo przyciągania, przebywanie w kręgu proaktywnym i także samemu uczestniczenie w poznawalności przyciąga podobne, zbieracz wzbogaca swoje zbiory i także poznaje krąg ludzi którzy się tym głęboko interesują..

-Prawo zgodności, to co tkwi wewnątrz człowieka przemawia także na zewnątrz, podczas rozmowy, zachowania, aktywności w czynach.

-Prawo odpowiednika myślowego, myśli są ulotne , możemy natomiast je drogą wprowadzania w realizację materializować, co oznacza że wytworzone fantazją można przeksztacać w rzeczywiste, dotykać, widzieć, służy na co dzień.

-Prawo koncentracji, marzenia będące gorącym pragnieniem spełnienia wchodzą w wymiar tu i teraz..

-Prawo substytucji, jest możliwym sytuację negatywną , kryzys przetworzyć w wymiar plusowy i wytworzyć zyski.

Człowiek jako istota rozumna powinna wiedzieć czego DOKŁADNIE chce ?jaki ma kierunek postępowania. Gdy myśli o tym ustawicznie stwarza przesłanki że to się dokona.

Nikt nie zrobi za nas to co chcemy uzyskać, dlatego należy posiadać swą własną jasną koncepcję, skutecznie doprowadzać do wygranych.

Uleganie pokusom omijania, wymówek uwydatnia naszą słabość wdrażania , wymaga ćwiczenia podnoszenia odpowiedzialności, dojrzałości.

Pracujemy na siebie, nie unikamy rozliczeń, budujemy przedział życia w zgodzie ze samym sobą.

Podejście szczere i rzetelne wzmaga by sukces wyłonił się.

Pozdrawiam.
Popularność: 19    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom