Regulamin

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu DobryCoach.pl

DEFINICJE

 1. serwis DobryCoach.pl - serwis dla coachów i klientów coachingu znajdujacy się pod adresem DobryCoach.pl prowadzony przez firmę IT Analysis Emilia Marszalik z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/402.
 2. administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 3. użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. Coach – coach, osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie.
 5. konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu coachowi, w którym może on zarządzać swoimi danymi.
 6. popularność - ilość wejść na profil coacha zliczana za pomocą Google Analytics

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego, związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
 4. Dane kontaktowe podawane przez ogłoszeniodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych ogłoszeniodawców do innych celów (np. do celów reklamowychjest zabronione.
 5. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.
 6. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne oferujące usługi coachingowe.

DANE OSOBOWE

 1. Portal DobryCoach.pl zbiera dane od rejestrujących się użytkowników po to aby wyświetlać je na portalu - zgodnie z celem portalu i zakładanego konta. Np rejestrujący się coach wpisuje swój opis i imię i nazwisko po to by były widoczne w jego profilu.
 2. Portal DobryCoach.pl dodatkowo zapisuje ciasteczka cookies - w celu szybszego logowania do serwisu.
 3. Portal DobryCoach.pl zapisuje numery IP oraz zapisuje dodatkowe ciasteczka cookies w celu uniknięcia dodawania wielu opinii przez tą samą osobę.
 4. Inspektorem Danych Osobowych na serwisie DobryCoach.pl jest Emilia Marszalik. Można się z nią skontaktować pod adresem kontakt [małpa] dobrycoach.pl

 

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. Jeden coach może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego coacha, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a możliwość ponownej rejestracji może zostać zablokowana.
 4. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez coacha na jego odpowiedzialność.
 5. Coach jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.
 6. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych coachów, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.
 7. Zarejestrowani coachowie wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od administratora.
 8. Zarejestrowani coachowie wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont na prośbę ogłoszeniodawców.
 2. Wraz z kontem usuwane są wszystkie informacje powiązane z kontem (np. numery IP, artykuły, opinie) - bez możliwości ich odzyskania.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo, bez konieczności uprzedniego informowania o takiej decyzji i podawania jej powodu.

DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowani coachowie wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.
 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o coachach bez konieczności rejestracji w serwisie.
 3. Opinie wystawiane coachom nie mogą dotyczyć usług innych niż coaching. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, mogą zostać usunięte przez administratora.
 4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego coacha.
 5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym coachu.
 6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii, portal DobryCoach.pl nie ponosi odpowiedzialności za dodawane przez użytkowników opinie
 8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
 9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.
 10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego.
 11. Adres mailowy podany przez użytkownika nie będzie nigdzie wyświetlany, służy on do celu ewentualnego kontaktu administratora.
 12. Coachowie mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.
 13. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści i usuwania opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych lub chcących zaszkodzić coachowi.

DODAWANIE AKTUALNOŚCI I ARTYKUŁÓW

 1. Aktualności i artykuły nie mogą składać się z samego linku. Jeżeli coach wstawia link do swojej strony/artykułu/innego materiału musi dodać do niego opis przynajmniej na 50 słów.

USUWANIE I BLOKADA OPINII

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, wobec których zachodzi wątpliwość że nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego coacha (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii coachom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP coacha lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania coacha.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont użytkowników działających na szkodę innych użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii innym użytkownikom).
 4. Administracja serwisu może usunąć opinię na prośbę coacha lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
 5. Coachowie nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt [małpa] dobrycoach.pl
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

USŁUGI ODPŁATNE - ZAKUP „PROMOCJI”

 1. Coachowie mogą wykupić „promocję” profilu
 2. „Promocję profilu” można wykupić w miastach które zostały dodane wcześniej do profilu coacha
 3. „Promocja” dotyczy pojedynczego miasta i oznacza że na liście coachów w danym mieście profil coacha pojawi się na dodatkowej liście na górze strony (zdjęcie coacha + podpis dodany w trakcie )
 4. Aktywowanie „promocji” warunkowane jest uiszczeniem opłaty za nią zgodnie z cennikiem:
   

Rodzaj promocji

Cena netto za miesiąc

Cena netto za miesiąc w przypadku przedłużenia przed końcem poprzedniej promocji

Promocja na 1 miasto

100 zł

90 zł

 

 1. Za zakup „promocji” wystawiana jest faktura 23% VAT która jest dostępna do pobrania z profilu coacha po zalogowaniu.
 2. Faktura wystawiana jest dla każdej promocji.
 3. FV wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego lub jeśli użytkownik potrzebuje wcześniejszego wystawienia faktury to po kontakcie mailowym.
 4. W związku z powyższym do zakupu „promocji” niezbędne jest podanie danych do faktury (dane firmy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy promocji konta poprzez wysłanie informacji o chęci odstąpienia na adres kontakt [małpa] dobrycoach.pl
 2. Zwrot opłaty za promocję jest proporcjonalny do liczby wykorzystanego okresu promowania (czasu korzystania z usługi) przy czym pełny okres to 30 dni

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 18.07.2023.r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

 

 

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj