Coaching – o co w nim naprawdę chodzi?

2017-05-02 10:55:08

Justyna Kaczorowska
„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”. Gerard O’Donovan

Skąd się wziął coaching?
Coaching pochodzi z USA i ma swoje korzenie w sporcie, bo tam na największą skalę istniała instytucja trenera, współtwórcy sukcesu zawodnika. Osiągnięcie sukcesu wymaga jednak nieustannego doskonalenia i poprawiania dotychczasowych wyników. Trener jest tym, który ma wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, by poprowadzić zawodników do zwycięstwa. Jako zewnętrzny obserwator, trener może najlepiej dostrzec błędy i niedociągnięcia i wskazać, jakie zmiany są niezbędne, by je wyeliminować. Może też wspólnie z zawodnikiem stworzyć strategię kolejnych kroków zbliżających go do sukcesu. To on, znając swojego zawodnika, pomaga mu jak najlepiej wykorzystywać własne możliwości, a także je nieustająco przekraczać.

Z coachingiem jest podobnie. Jedną z zasad coachingu jest to, żeby ludzie pokonywali ograniczenia i przez to więcej osiągali. Obecnie coaching jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego. Okazało się, że wykorzystując coaching można poprawić w firmie zarówno jej wyniki, jak i motywację pracowników. Dlatego coachingowy styl zarządzania ludźmi staje się dziś coraz bardziej pożądany w organizacjach.

„Najlepszy czas, to ten, który mam jeszcze przed sobą.”Milton H. Erickson

Czym jest coaching?
Coaching jest nową formą wspierania drugiego człowieka, inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting…. Jest szczególną formą rozmowy, podczas której coach słucha i zadaje odpowiednie pytania, mając na uwadze określone cele coachowango Klienta. Kieruje nim chęć pomocy Klientowi w osiągnięciu stawianych sobie celów, rozwiązaniu problemów, w odkryciu tego, co jest dla niego najważniejsze oraz zminimalizowanie tego, co go ogranicza.

Coaching nie oznacza jednak wyszukiwania właściwego rozwiązania za Niego. Najlepszym bowiem sposobem pomocy w osiągnięciu sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie odpowiednich pytań, które pomogą Klientowi korzystać z własnego doświadczenia. Klient jest zatem ekspertem samego siebie i rolą coacha jest pomóc mu w znalezieniu własnych, najlepszych dla Niego rozwiązań.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię". Johann W. Goethe

Jaka jest rola Coacha?
Coach podąża za Klientem, towarzysząc mu na drodze jego rozwoju. Coach zakłada, że Klient jest z natury osobą kreatywną, pełną pomysłów, w pełni ukształtowaną i sam będzie najlepszym autorem planu działania. Mocno wierzy w Coachowanego i w jego możliwości, często bardziej niż on sam:
* pomaga ustalić mu długofalowe „cele” coachingu i temat – cel na bieżącą sesję coachingową,
* wspiera go w procesie układania myśli, wyciągania wniosków, porządkowania doświadczeń, nadawania im właściwej hierarchii i to głównie poprzez zadawanie właściwych pytań!,
* pilnuje procesu dochodzenia do celu, prowadzi Coachowanego ku nowym obszarom,
* poszerza granice jego percepcji, pokazuje mu nowe perspektywy, nowe możliwości myślenia i działania,
* motywuje i wspiera go w drodze do dokonywania zmian, bo nie zawsze jest to łatwe i proste,
* wie, jak radzić sobie z przeszkodami, negatywnymi ograniczeniami, które mogą sabotować działania Coachowanego i zachwiać wiarę w jego możliwości.

Czy coaching działa?
Jedynym warunkiem umożliwiającym skuteczny coaching jest zgoda coachowanego na zmiany i jego gotowość do podjęcia zmian. W wielu przypadkach wiążę się to z wysiłkiem, ryzykiem oraz okresową niewygodą. Jednak to coachowany ostatecznie ponosi odpowiedzialność za własne życie i osiągane rezultaty. Coach z coachowanym wyrusza w podróż badawczą, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, by zmiany przyjmować z większym spokojem, by witać nowe z większą otwartością i ciekawością, by z większą ufnością i wiarą spoglądać w przyszłość, by ostatecznie coachowany zaczął wieść lepsze życie, dające mu realne poczucie spełnienia.

„Gdyby Pan Bóg chciał, żeby ludzie byli ograniczeni – nie obdarzyłby ich wyobraźnią". Albert Einstein

Jak przebiega sesja coachingowa?
Podstawą coachingu jest wizja pozytywnej przyszłości – konkretnego celu, do którego się dąży. Proces osiągania celu (zmiany) dokonuje się w pięciu krokach: określenie tematu, na którym chce się skoncentrować klient, zdefiniowanie tego, co klient chce osiągnąć, przyjrzenie się różnym możliwościom rozwiązań, stworzenie planu działań i sprawdzenie, czy cel jest spójny z wartościami Klienta i czy cel został osiągnięty.
* Jasna wizja,
* dobry plan działania
* i stałe zaangażowanie to skuteczna recepta na sukces.

Każda sesja przynosi wymierne efekty. By podtrzymać zmiany, które mogą nastąpić już po kilku pierwszych sesjach, by na bieżąco pracować nad motywacją do działania i sprawnie pokonywać przeszkody pojawiające się podczas drogi Klienta do jego celu, coach i Klient spotykają się z reguły 3-4 razy w miesiącu przez okres 5-6 miesięcy.

Zapraszam do kontaktu ze mną.
Justyna Kaczorowska
kom. 600 964 720Popularność: 30    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom