Przemiany czasowe

2017-05-30 08:03:20

Josef Lukoschek
Wpływ nowych technologii na życie człowieka wyznacza się tym że następuje przyspieszanie rytmu dokonywania.Możemy wytwarzać w krótszej jednostce czasu dużo więcej , jednak czy tu są wyznaczone pewne granice??

Z odniesienia fizycznego są ograniczenia ponieważ podlegamy oddziaływaniu na nas praw ziemskich.Jest wybór czasu możliwy na realizowanie, przemiany ustrojowe w organizmie powodują że wzrastamy, dojrzewamy a następnie stopniowo się starzejemy..Dlatego pojmowanie i zrozumienie praw osiągania, sukcesu wiąże się z rytmem czasu jaki danej jednostce jest dany.

Czy możliwym przyspieszanie procesu myślenia, wydaje się że tak, operowanie coraz bardziej skomplikowaną aparaturą czy nawet popularnymi środkami przekazu informacji podlega konieczności stałej aktywizacji procesu uruchamiania mózgu, wykonywania szybkich ruchów myślowych i podejmowania także żywszych decyzji i to natychmiastowych..

Przemiany czasowe i tego co nas otacza mają także powiązanie ze zmianami interpersonalnymi, co oznacza że nasz charakter też jest stale przebudowywany, musimy siłą rzeczy asymilować się w tym co jest, prawem przetrwania, nie możemy np.zbytnio pozostawać ,,w tyle,,.Tracimy bowiem kontakt z tym co jest ,,na czasie,,

Czy możliwym jest podążanie równoległe we wszystkim i w tej samej czasoprzestrzeni?? Niemożliwym, z prostej przyczyny rozrastania się wielu dziedzin , które są coraz bardziej specyficzne.Uruchamia to proces specjalizacji, możemy być ekspertami w wąskim zakresie, profesorami danych nauk.

Najczęstrzym obrazem wyniku sukcesowego jet zwyciężanie w pewnej dyscyplinie, możena mieć smykałkę do biznesu, dar przekazywania czy talent organizatorski..

Poprzez dekady pojmowane jako kolejne okładanie się lat ziemskich w przeszłość, odchodzimy stopniowo od pewnych dogmatów, stałych , jest to też spowodowane systemami społecznymi w których się rozwijamy .Wartości i zasady ulegają modyfikacji, w obecnym czasie jest tendencja doskonalenia , podnoszenia umiejętności,ma wpływ na wymiar efektywny wytwarzania.Dodatkowym jest wzrastanie przełożenia poziomu duchowego, człowiek jako jednostka nie jest utożsamiany tylko z tym co fizyczne, co ,,wyrobił,,rękami, lecz mówi się o osobowości, charyźmie.Jest to aura , w pewnym sensie majestat czym charakteryzuje się.Są to cechy częściowo wrodzone, mające odniesienie zodiakalne, także te nabyte i ćwiczone.Do takich należy wypracownie własnego systemu , wstępowanie w kolejne wyższe progi , rozwijanie świadomościowe .Etapy zaspokajania potrzeb podstawowych i pięcie się w ponadprzeciętność, bycie liderem..

Przytoczyłem tu tylko niektóre co zauważam ,co daje nam czas obecny, złożoność wszelkiej informacji.Jeśli piszę o ważności działania selektywnego to jest ono dosyć podstawowym.Zmiany od czasu do czasu są procesem koniecznym odświeżania, odradzania, uruchamiania wyzwań o amplitudzie bardziej ambitnej.Co oznacza że wewnętrznie przemy w urealnianie podnoszenia statusu,bycia kimś. To też nastawienie pozytywno-progresywne gdzie czymś coraz bardziej widocznym jest wartość własna.W myśl tezy iż wszelkie wygrywajki i zwycięstwa są sprawą pochodnej reprezentowania czegoś co wysokie.Wyłanianie się szczytu, przybliżanie sukcesu , jest drogą uporu i pracy.Szare ,codzienne szlifowane namiętnie, rodzi przepiękne dzieło Twoich dokonań.Pamiętaj o tym i nigdy , przenigdy się nie poddawaj..Pozdrawiam.
Popularność: 5    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom