WELLBEING – POZYTYWNY POTENCJAŁ ORGANIZACJI

2017-09-01 00:30:24

Agnieszka Czerkawska
WELLBEING – POZYTYWNY POTENCJAŁ ORGANIZACJI

Pozytywne emocje, dobra atmosfera w pracy, poczucie sensu i wspólnoty, troska o zdrowie oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy stają się kluczem do zatrzymania pracowników w firmie oraz wzrostu ich efektywności, lojalności i zaangażowania.

Czym właściwie jest wellbeing w miejscu pracy?

Instytut Gallupa razem z firmą Healthways opracował wskaźnik Well-Being Index i przeprowadził badania, które pozwoliły na wyłonienie pięciu kluczowych elementów wpływających na poziom zadowolenia z pracy, są to:
1. Sens (Purpose) - czerpanie satysfakcji z tego, co się robi; poczucie wpływu i znaczenia swoich działań
2. Relacje (Social) - dobra atmosfera w pracy, życzliwe, szczere i wspierające relacje z innymi ludźmi
3. Finanse (Financial) - bezpieczeństwo, stabilizacja finansowa
4. Społeczność (Community) - poczucie bycia częścią większej grupy, duma z pracy w danym miejscu
5. Zdrowie fizyczne (Phisical) - dobre zdrowie, aktywność fizyczna

Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach wellbeing (sens, relacje, finanse, społeczność i zdrowie) o 43% chętniej pomagają innym, dwukrotnie częściej mówią, że łatwo przystosowują się do zmian, o 41% mniej opuszczają pracę z powodów zdrowotnych oraz są o 81% mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy, mają poczucie przynależności do firmy.

Badanie pokazuje, że oprócz finansów, które niewątpliwie dla większości stanowią bardzo ważny element, znajduje się kilka innych, kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, dbając o zadowolenie pracowników. Określony poziom zarobków po pewnym czasie staje się czymś naturalnym, przyzwyczajamy się do niego i zaczynamy oczekiwać od pracy czegoś więcej.
Chcemy poczucia sensu, rozwoju, zrozumienia oraz satysfakcji z pracy.
Dla wielu pracowników bardzo ważnym elementem w kulturze organizacyjnej jest przyjazna atmosfera, na którą wpływa poczucie wspólnoty, współpraca, wzajemna pomoc, szczerość równe traktowanie, czy radość z wykonywanej pracy. Liczą się także kompetencje liderów, ich troska o zespół, empatia, wsparcie, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Często, osoby odchodzące z firmy nie opuszczają miejsca pracy, one odchodzą od lidera. Dlatego tak ważne są kompetencje osób zarządzających oraz zdolność do bycia dobrym liderem dla zespołu.

Dobra atmosfera w pracy ma także duży wpływ na efektywność i zaangażowanie pracowników.
Coraz więcej pracodawców tworzy i wdraża programy w oparciu o wellbeing, chcąc nie tylko przyciągnąć nowych pracowników, lecz także jak najdłużej utrzymać efektywność obecnego zespołu. Organizacje zaczynają wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników, wspierają ich pasje i talenty, zachęcają do zaangażowania w wolontariat lub umożliwiają tworzenie w firmie grup o wspólnych zainteresowaniach.
Zwiększa się też liczba świadomych liderów, którzy zdają sobie sprawę, że odpowiedzią na obecne problemy rynku pracy staje się holistyczne podejście do pracownika i zadbania o jego stan psychofizyczny.

Kultura organizacyjna oparta o wellbeing, przejawia się m.in. w zarządzaniu różnorodnością. W praktyce oznacza to wspieranie dobrostanu pracowników poprzez dostrzeżenie różnych ich potrzeb wynikających z wieku, doświadczenia zawodowego i życiowego, osobowości, zainteresowań, systemu wartości, stylu pracy, czynników wpływających na motywację itp.
Obecnie, mówiąc o dobrostanie pracowników, czyli o wellbeing, coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na eliminację czynników stresogennych oraz chorób, ale na poprawienie jakości życia oraz inspirowaniu do dbania o własny dobrostan, w każdym z obszarów funkcjonowania człowieka.

Dbanie o wellbeing pracowników to wyzwanie dla całego przedsiębiorstwa, a nie tylko dla działu HR. Firmy często zapominają o tym, że liczne benefity często niewątpliwie bardzo cenne, nie zastąpią pracownikom poczucia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, satysfakcji z rozwoju, doceniania za swoje osiągnięcia, wpływu na swoją pracę i organizację. Nie zrekompensują także pracownikowi nadmiernego obciążenia pracą, presji, braku czasu dla rodziny, na swoje pasje czy odpoczynek. Stres i zmęczenie ma wpływ na życie prywatne. Pracownicy przeciążeni pracą, nieszanowani, których głos się nie liczy, nie odczuwają satysfakcji z pracy i nie docenią tych benefitów.

Programy wellbeing działają tylko wtedy, kiedy cała organizacja jest wspierająca, nastawiona na człowieka i jego rozwój. Dlatego na pierwszym miejscu powinny iść inwestycje w potencjał i możliwości ludzi, inspirujące oraz wspierające przywództwo, zmianę stylu zarządzania. Dopiero potem, gdy stworzy się dobrą atmosferę i kulturę organizacyjną, można zająć się inwestycjami w benefity zewnętrzne.

Jako Centrum Pozytywnego Rozwoju pomagamy organizacjom tworzyć i wdrażać programy wellbeingu, wykorzystujemy innowacyjne metody i rozwiązania oparte m.in. na psychologii pozytywnej.
Naszą misją jest dostarczanie wiedzy i rozwiązań pozwalających zadbać o dobrostan (wellbeing) pracowników. Mamy przekonanie, że możliwe jest stworzenie środowiska, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją, radością i zaangażowaniem, mogą podejmować działania, które mają dla nich znaczenie i sens, a poprzez swoją pracę mogą się spełniać i realizować, wykorzystując swój naturalny potencjał.

Chcąc przybliżyć tematykę wellbeingu, organizujemy wraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w 21.09.2017 r. we Wrocławiu konferencję Wellebing w organizacji, celem jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem psychofizycznym pracowników.
Gościem specjalnym będzie Prof. Andrzeja Jacka Blikle.
http://wellbeingworganizacji.pl/

W październiku ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe Wellbeing w organizacji.
Do współpracy w roli wykładowców zaprosiliśmy m.in. Prof. Andrzeja Jacka Blikle, Wojciecha Eichelbergera oraz praktyków biznesu, specjalistów z wybranych obszarów m.in. wellbeingu, zarządzania, psychologii pozytywnej, komunikacji opartej na potrzebach i mediacji oraz Mindfulness. Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji oraz praktycznego wprowadzenia elementów psychologii pozytywnej. Dowiedzą się jak zadbać o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników poprzez zmniejszenie stresu, pozytywną komunikację, pozytywne emocje, tworzenie poczucia sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego przywództwa i tworzenia strategii biznesowych wykorzystujących dobrostan pracowników jako podstawę kapitału organizacji.
Studia nastawione na wykorzystanie aktywnych form szkoleniowych i uczenie przez doświadczanie, celem jest osiąganie efektu synergii poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami - praktykami a uczestnikami studiów.
http://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/wellbeing-w-organizacji


Wdrożenie programu kultury wellbeingu (dobrostanu pracowników) przynosi wymierne rezultaty dla organizacji w następujących obszarach:

EKONOMICZNYM:
• zwiększenie zaangażowania i poprawa wydajności pracy
• wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
• efektywna organizacja pracy i czasu
• zmniejszenie liczby błędów i wypadków przy pracy
• zmniejszenie absencji pracowników
• zmniejszenie rotacji kadr i większa retencja

SPOŁECZNO – WIZERUNKOWYM:
• poprawa ogólnego wizerunku firmy na rynku
• przyciągnięcie i utrzymanie talentów
• polepszenie wyników oceny firmy (w badaniu satysfakcji pracownika i klimatu organizacyjnego)

KLIMATU ORGANIZACYJNEGO:
• poprawa osobistego dobrostanu osób zatrudnionych
• poprawa atmosfery pracy
• podniesienie motywacji i lojalności
• wzrost samodzielności i odpowiedzialności
• profilaktyka zdrowia
• przywództwo dobrostanu


Agnieszka Czerkawska, praktyk psychologii pozytywnej, konsultant ds.wellbeingu, Happiness coach, współzałożycielka Centrum Pozytywnego Rozwoju, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych realizowanych wraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Wellbeing w organizacji.


Popularność: 148    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom