WELLBEING – TREND CZY REALNA POTRZEBA?

2017-09-03 22:30:10

Agnieszka Czerkawska
WELLBEING – TREND CZY REALNA POTRZEBA?

Najnowsze badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy najważniejszym obszarem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim będzie utrzymanie pracowników.
Wyzwanie to jest priorytetem dla 77% zarządzających działami personalnymi i 73% członków zarządów, aż 90% badanych potwierdziło problem niekontrolowanych odejść w ich firmie.
Firmom zaczyna brakować rąk do pracy, a to poważnie hamuje ich rozwój.
51% pracodawców deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników - wynika z raportu Work Service. Jedna trzecia firm borykających się z brakami kadrowymi właśnie z tego powodu nie jest w stanie zawierać nowych kontraktów z klientami.

Tymczasem aż 62% pracowników przyznaje, że zmaga się z ostrym "syndromem niedzielnego popołudnia" (Sunday Night Blues) - sytuacją, w której odczuwa silny stres związany z nadchodzącym poniedziałkiem i pracą. Pokazuje to, jak ważne jest zadbanie o dobrostan psychofizyczny pracowników w tym eliminację czynników stresogennych.
Pracownicy, którzy osiągają satysfakcję w pracy mają poczucie przynależności do firmy, chętniej pomagają innym, łatwiej przystosowują się do zmian, mniej opuszczają pracę z powodów zdrowotnych oraz są mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca pracy.

Obecna sytuacja na rynku pracy oraz pojawienie się nowego pokolenia pracowników, które oczekuje od pracodawcy czegoś więcej - głębszej wartości, sensu, rozwoju, zrozumienia, odczuwania w pracy „ flow”, determinuje potrzebę nowego spojrzenia na wiedzę o zarządzaniu, który nie może już ograniczyć się głównie do liczb, Excela i sposobów osiągania szybkiego zysku, dziś organizacje muszą dostrzec, że ich najważniejsze zasoby, to ludzie.

Odczuwanie przez pracownika zadowolenia i satysfakcji w pracy jest pożądaną sytuacją zarówno z perspektywy jednostki, jak i organizacji. Wpływ czynników na poczucie satysfakcji z życia i szczęścia człowieka w różnych obszarach jego funkcjonowania bada psychologia pozytywna.

Prof. Martin Seligman z Positive Psychology Center, zwany też twórcą psychologii pozytywnej w swojej teorii dobrostanu (well-being theory) w skrócie PERMA, wyróżnia pięć elementów składających się na dobrostan (wellbeing) człowieka, które bezpośrednio przekładają się na życie osobiste i zawodowe. Prof. Seligman uważa, że te pięć elementów może pomóc ludziom osiągnąć w życiu spełnienie, szczęście,sens i znaczenie.
Model ten może być również stosowany przez organizacje do opracowywania programów pomagających pracownikom rozwinąć nowe narzędzia poznawcze i emocjonalne.

PERMA to skrót od angielskich słów:
P – Positive emotions, czyli pozytywne emocje (np. radość, uznanie, komfort, inspiracja, nadzieja czy ciekawość).
Ten element modelu jest jednym z najbardziej związany ze szczęściem. Umiejętność skoncentrowania się na pozytywnych emocjach jest czymś więcej niż tylko uśmiechem.Ten pozytywny pogląd na życie może pomóc w relacjach, pracy i inspirowaniu do bycia bardziej twórczym i podejmowania większych wyzwań.

E – Engagement, czyli zaangażowanie, także związane z Flow (twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow (przepływ) to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Przepływ można tłumaczyć jako słowo, którym ludzie opisują swój stan umysłu, kiedy są całkowicie skupieni podczas danego zadania, które wykonywane jest dla czystej przyjemności z samej tej aktywności).
W życiu ważne jest, aby móc znaleźć działania, które wymagają naszego pełnego zaangażowania. Potrzebujemy tego rodzaj "przepływu" zaangażowania, aby rozciągnąć naszą inteligencję, umiejętności i możliwości emocjonalne.

R – Relationships, czyli relacje – przebywanie wśród ludzi, współpraca, wspierające relacje.
Relacje i związki społeczne są jednym z najważniejszych aspektów życia człowieka. Ludzie to istoty społeczne, które rozwijają się w związku, miłości, intymności, silnej emocjonalnej i fizycznej interakcji z innymi ludźmi. Relacje dają też wsparcie w trudniejszych momentach w życiu.

M – Meaning, czyli poczucie sensu/ znaczenia – wiedza jaki mamy cel i znaczenie oraz dlaczego każdy z nas jest na tej ziemi, daje ludziom powód do życia oraz uświadamia sens istnienia.

A – Accomplishment/ Achievement, czyli osiągnięcia i docenienie tego co się robi.
Posiadanie celów i ambicji w życiu może pomóc nam osiągnąć rzeczy, które mogą dać nam poczucie szczęścia i spełnienia. Czasami samo podjęcie starań, aby osiągnąć zamierzone cele, może już dać poczucie satysfakcji. Osiągnięcia w życiu ważne jest, aby się rozwijać.
Seligman, M.: Flourish, New York 2011, Free Press

Wykorzystanie modelu PERMA przez liderów może mieć korzystny wpływ na zaangażowanie pracowników, motywację w pracy, identyfikację z organizacją oraz lojalność, wspierając tym samym osiąganie przez organizację jej celów biznesowych.
Jest to model wyznaczający elementy, które należy wziąć pod uwagę w zarządzaniu kapitałem ludzkim, przy planowaniu aktywności związanych z zaangażowaniem pracowników w firmie (np. zarządzanie talentami, planowanie ścieżek kariery, definiowanie mocnych stron, poczucie satysfakcji, aktywności związane z odpowiedzialnością biznesu czy wolontariat pracowniczy).
Wyniki badań zrealizowanych przez Instytut Gallupa w USA pokazały, że zaangażowany w pracę jest tylko co drugi pracownik badanych organizacji (51%).
Koszt tego braku zaangażowania wynosi rocznie ok. 300 miliardów dolarów strat w wydajności.

Wdrożenie programów wellbeingu może pomóc rozwijać się zarówno pracodawcom jak
i pracownikom, ale nie wszystkie organizacje są na to gotowe.
Część właścicieli firm i managerów uważa, że na kulturę wellbeingu jest za wcześnie,
a temat dbania o dobrostan psychofizyczny pracowników może będzie tylko chwilowym trendem, który można przeczekać.

Historia zna przypadki wielkich światowych koncernów, wydawałoby się wiecznych, które
w porę nie zareagowały na zmieniająca się rzeczywistość, trzymały się swoich schematów działania i ich już nie ma, a ich miejsce zajęły nowe, które potrafią szybko reagować na zmiany i dostosowywać się do otaczającej rzeczywistości lub ją wręcz kreować.

W Polsce na szczęście coraz więcej pracodawców zaczyna wychodzić naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników, tworzy i wdraża programy w oparciu o wellbeing, chcąc nie tylko przyciągnąć nowych pracowników, lecz także jak najdłużej utrzymać efektywność obecnego zespołu. Wspierają ich pasje i talenty, zachęcają do zaangażowania w wolontariat lub umożliwiają tworzenie w firmie grup o wspólnych zainteresowaniach.
Zwiększa się także liczba świadomych liderów, którzy zdają sobie sprawę, że odpowiedzią na obecne problemy rynku pracy staje się holistyczne podejście do pracownika oraz zadbania o jego dobrostan psychofizyczny, którego fundamentami są miedzy innymi:
• tworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
• odpowiedzialność za dobre samopoczucie pracownika i zespołów
• dbanie o pozytywne emocje oraz dobrą atmosferę w pracy
• poczucie sensu i wspólnoty wśród pracowników
• zapewnienie pracownikom odpowiednich możliwości rozwoju
• dbanie o bezpieczeństwo pracowników.

Jestem przekonana, że wellbeing nie jest chwilowym trendem, ale realną odpowiedzią na potrzeby pracowników. Gdzie możliwe jest stworzenie takiego środowiska, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją, radością i zaangażowaniem, mogą podejmować działania, które mają dla nich znaczenie i sens, a poprzez swoją pracę mogą się spełniać i realizować, wykorzystując swój naturalny potencjał.
Firmy, które dostrzegą tę zmianę na rynku pracy i elastycznie dostosują się do zmieniającej rzeczywistości, będą mogły się dalej rozwijać i iść do przodu wykorzystując synergię potencjału organizacji i pracujących w niej ludzi, a im szbciej to dostrzega, tym szybciej zdobędą przewagę konkurencyjną.

Chcąc przybliżyć tematykę wellbeingu Centrum Pozytywnego Rozwoju wraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w dniu 21.09.2017 r. we Wrocławiu organizuje konferencję Wellebing w organizacji, której celem jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem psychofizycznym pracowników.
Gościem specjalnym będzie Prof. Andrzeja Jacka Blikle.
http://wellbeingworganizacji.pl/

W październiku ruszają pierwsze w Polsce studia podyplomowe Wellbeing w organizacji.
Do współpracy w roli wykładowców zaprosiliśmy m.in. Prof. Andrzeja Jacka Blikle, Wojciecha Eichelbergera oraz praktyków biznesu, specjalistów z wybranych obszarów m.in. wellbeingu, zarządzania, psychologii pozytywnej, komunikacji opartej na potrzebach i mediacji oraz Mindfulness.
http://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/studia-podyplomowe/kierunki/wellbeing-w-organizacji

„Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu.
Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą!
Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie przy sobie to jedno
z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi, a to, czy uda Ci się temu sprostać czy wręcz przeciwnie, na dłuższą metę odgrywa decydującą rolę
w sukcesie i rozwoju Twojego biznesu …”
Richard Branson


Agnieszka Czerkawska, praktyk psychologii pozytywnej, konsultant biznesowy, Happiness coach, współzałożycielka Centrum Pozytywnego Rozwoju, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych realizowanych wraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu Wellbeing w organizacji.
Popularność: 82    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom