Otwieranie nowych przestrzeni

2017-12-13 06:19:59

Josef Lukoschek
Rozbudowa potencjału wymaga czasu i włożonej pracy w określony kierunek działania, początki są trudne, trzeba przezwyciężyć wiele przeszkód , także bardzo skoncentrować się nad urodzeniem własnego,,produktu,,.Nie zawsze bowiem wiemy jak poprowadzić plan początkowy na dalej, w tym wszystkim rola ciekawości, inicjowania dalszych przyczółków jest znacząca.

Poznawczość rodzi się pod wpływem określonego światopoglądu co do tego jak oddziaływują na nas bodźce środowiskowe , najczęściej dociekaniem jest poprawa statusu dotychczasowego, towarzyszenie chęci zmian na lepsze i także emocje związane z urzeczywistnianiem wizji i marzeń.

Jest to szereg przemyśleń o charakterze pozytywnej empatii do tego co przyszłościowe ma wyłonić, jest to szukanie nadziei , wiary, stania się bardziej doskonałym, w tym wszystkim łączy się także uzyskiwanie statusu szczęścia.Z punktu widzenia urealniania planów chodzi o uzyskanie sukcesu, wygranych, ambicjonalnie o wkraczanie w wymiar ponadprzeciętny.To co wysokie i zaszczytne jest miarą zasłużenia na wielkie laury i co tu ukrywać wejście na każdy szczyt pieczętuje odniesione zwycięstwo.

Rozwijanie przestrzeni wszelakich zainteresowań jest związane z mocą naszej kreatywnej fantazji, skromne pasje przeradzają się w bardzo wielkie struktury i mogą stać się tym co ludzkość popcha cywilizacyjnie wprzód. Przestrzenie nie otwierają się samoistnie lecz towarzyszy temu tryb zmian społecznych , systemowych, dopływ informacji i związane z tym prawa zachowania zasad i wartości. W poszczeganiu jednostki niezmiernie ważnym jest rozwój osobisty i wszystko to co łączy w sobie podnoszenie umiejętności, radzenia sobie w bywa skomplikowanych sytuacjach i podejmowanie właściwych decyzji.Przez poznawczość rozumiem sięganie głębiej w materię bardzo tematycznych zagadnień i wyciąganie spostrzeżeń, wniosków które pomagają stworzyć nowe rozwiązania.

Z praktycznego odniesienia nauki początkowe są tylko progiem wstępnym, ludzie mogą być różnych fakultetów lecz jeśli brak w nich zamiłowania do tego ,,na więcej,,nic znacząco nie odnoszą, ponieważ nie można bazować na tym co byłe.Zawsze są poprawki i zawsze dążność człowieka wyzwoli punkty odniesień z innego czasoprzestrzennego.Dzieje się tak z przemieszczania samego świata, potocznie jesteśmy ,,wkręceni,,w spiralę postępujących technologii i czy chcemy tego czy też nie...,,świat i tak pomaszeruje swoją drogą,, co oznacza że poznawczość jest jakby genetycznie zaprogramowana., wkodowana i nie istnieje zastój....

Samo poznawanie na przestrzenniej i szerzej jest też związane z symboliką definiowania Celu i wyznaczania Sensu co do dalszego, nie można żyć nijakim stanem dokonywania lub nie dostrzegać po co i dlaczego formuluje się pewne zamierzenia..są to naturalnie ideologie i przesłania jakie towarzyszą wykonawczemu.Wiele mechanizmów obronnych człowieka związanych z przetrwaniem bazuje na istnieniu ciągłości prawdy pokoleniowej , przekazywaniu pałeczki dalej i dalej. Podnoszenie progu świadomości ma za zadanie obszerniejsze pojmowanie co do realizacji istnienia , jest też zwiększaniem się udziału dodatkowych zmysłów . Bardzo to charakterystyczne już obecnie ponieważ mówienie o wysypie talentów jest rozróżnianiem tego co znane, gdy tymczasem inne ,,wpływowe,,lokują że takie zachowania staną się normą, może nawet koniecznością by sprostać funkcjonowaniu w tej i przyszłej epoce. Zatem temat arcyciekawy , w gonitwie za codziennym potrzeba stanu skupienia który wytryśnie czymś niespotykanym i tu jest to rodzaj nowego źródła....artykuły które piszę są tym przepojone ponieważ proces wszedł już w życie, globalnie wiadomym o zrównoważeniu, jakiekolwiek granice ,,ograniczające,,ustępują formom wielkich zmian i dotyczą skruszenia tego co skostniałe......Pozdrawiam.
Popularność: 35    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom