Zachowanie standartów

2018-05-02 10:12:23

Josef Lukoschek
Obecny czas jest ożywionym wkraczaniem zmian, nierzadko też by uzyskać optymalne efekty pomija się niektóre ważne zasady. Co sprowadza się do tego że coraz niklejsze korzyści , mimo iż włożony wysiłek jest dużo większy w porównaniu do formowania wymiarów sukcesu z dekad poprzednich..

Sprawa jest niebagatelna a dotyczy rygorów i zachowania standartów postępowania, spotykamy się z tym codziennie w różnych sytuacjach i tu oczywiście są rozbieżności...Można też dodać że standarty są odzwierciedleniem jak funkcjonują społeczności.

Pewne powijaki daje możliwość wolnego wyboru czyli prawo wolności , gdzie myśl ludzka dąży do urealniania swoich celów możliwie najkrótszą drogą i tu skupia się by uczynić to najmniejszym wkładem zaangażowania. Jednakże prawa natury i ziemskie są o wiele silniejsze i wymagają przyłożenia, poznania domen osiągania.Wbrew wprzęgnięciu niemożliwie postępowych technologii wykładcze przodownictwa i prymatu, wkraczanie na szczyt nie jest wcale takie proste....

Przyzwalanie na obniżanie standartów ma bardzo negatywne znaczenie w prowadzeniu rozwoju , hamuje postęp i także obniża konkretnie wartości gospodarcze, uzyskiwania wyników, wprowadza także nieład w dziedziny filozofii etycznej i moralnej...deformuje zasady wzorcowego kształtowania zachowań.

Jeśli chodzi o współdziałanie to na przykładzie ofert , reakcji klienta czy sprzedawcy, zauważa się wiele nagatywności, można tak powiedzieć że strony chcą ,,ugrać,,swoje i każda ,,dla siebie,,jednakże w ogólnym wymiarze następuje niesatysfakcjonujące ..spełnianie potrzeb,,...Oferty często są nierealne i przesadzone , nie mówią ,,jasno,,prawdy , natomiast oczekiwania pobierającego informacje są zbyt wygórowane, ponad materię tego co sama oferta zakłada... nie potrafimy należycie czytać danych, słuchać uważnie, żyjemy rozwichrzaną świadomością stanu rzeczy i wymyka się koncentracja na tym co zasadnicze.Dualizm bazuje na przestrzeni powrotu do ,,szarej,,rzeczywistej, gdzie często ,,zmuszamy się,,opcje zadowolenia są znikome, natomiast fruwająco pędzimy w odchłań wirtualną, niby tam szukamy ukojenia, jakby na tej nierzeczywistej niwie jest wygodniej nam żyć, zawiązywać znajomości ...funkcjonowanie człowieka przybiera dziwolągowatą dwupsychiczność.

Standarty bardzo mocno są ,,przycumowane,, do warunków wskrzeszania np.działania przedsiębiorczego, zarabiania pieniędzy i tu o tym jakie są ,,honorowane,,decydują zarządzenia i prawa obowiązujące....mimo globalizacji wciąż jest widocznym że ucharakteryzowanie ,,standartu,, dla przykładu pomiędzy linią właściciel a najemca jest całkowicie inne w Stanach Zjednoczonych a zupełnie odmienne w krajach europejskich..dotyczy to serwisowania , trybu napraw i niwelacji usterek...Standarty mówią też jak jest ,,podchodzone,,do człowieka, jaką on jest wartością w wymiarze społecznym.Specyfika zagadnienia opiera się także o genetykę kulturową i obyczajów, w tle ma powiązanie z wierzeniami i religiami.Pobłażanie temu co wprowadza czasy nijakości i bylejakości , braku obrony i ochrony kluczowych wartości , doprowadza to zaniżania metod postępowania i bardzo mąci charakter zdobywania i rodzenia wygranych...wiąże się z przestawianiem terminów wykonastwa zadań. Czas nie jest autentycznie spożytkowany w cel ,,pełnych obrotów,,dużo bowiem traci się na balastowych przestojach dyskusji jałowych , często o nic...Zachowanie sprawdzonych i pożytecznych standartów ma równoległość razem z wprowadzaniem innowacji . W szerokim konteście z czym para się człowiek ma za priorytet podnoszenie i poprawę statusu bytu i świadczy też o stopniu ucywilizowania, zorganizowania społecznego .Można określić czy jest prymitywnym czy na wysokim stopniu.Pozdrawiam.
Popularność: 9    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom