Osiąganie w XXI wieku

2018-06-30 11:30:45

Josef Lukoschek
Okres rozwoju zapoczątkowany na początku ubiegłego stulecia trwa nadal , lecz zmienia się jego specyfika. Do bardzo węzłowych należy rozprzestrzenianie technologii i globalizacja w wielu dziedzinach.Na początku XXI wieku coraz bardziej znaczącym jest zastosowanie komunikacji internetowej i dynamiczność w rozbudowie sieci telefonów komórkowych...Nie pozostaje to bez echa w relacjach środowiskowych , odnoszeniu społecznym i także zmianach w infrastrukturze całego systemu.Typowym jest szukanie rozwiązań przyszłościowych w zakresie zapewnienia stabilności związanych z potrzebą spełniania potrzeb/zatrudnienia bowiem wzrost automatyzacji i robotyzacja przemysłowa powoduje umniejszanie naturalnych ludzkich stanowisk pracy...

Nie jest dla nikogo zdziwieniem że w związku ze świadomym dostrzeganiem , w tym przypadku wymiaru 3 D, rozwijanie się , tryb zdobycia atrakcyjności i tym samym uwarunkowania co do tzw.mody na sukces są mocno ze wszystkim co światowo przebiega związane...czyli bodźce zewnętrzne takich przeobrażeń mają wpływ .Nie jest szukana przeciętność , modele społeczne które ,,zaspokajają ,, nisko jakościowo..Lecz jest to czas walki o wyodrębnianie, poprawę statusu i podnoszenie standartu życia...

Ale to etap początkowy rozpędu ku wyższemu... rozgałęzianie korony postępu powoduje zwiększenie zapotrzebowania na przestrzeń informacji .Obecne zjawiska które przebiegają w układzie słonecznym , także ruch samej galaktyki w której się fizycznie znajdujemy ma wpływ na to iż w najbliższych okresach czasowych nastąpi dodatkowe wstrzykiwanie gęstości informatycznej...stan świadomości ludzkiej będzie stopniowo podnoszony...

Pewne przemyślenia sugerują że trend zdobywania sukcesu, obecnie bardzo popularny, agresywny , będzie ulegał stopniowej transformacji w rodzaj innego postępowania . Związane to jest z rozszerzeniem energetycznym co do stopnia uduchowienia, nastawienia pozytywnego na pomaganie, miłość....

Dalszym co bezapelacyjnie można uznać że będzie ,,odchodziło,,to zmiany w obszarach hegemonii struktur bankowych. Pieniądz fizyczny jako nośnik materialny zaniknie..natomiast rozrzerzalność zjawisk ukonstytuowanych przez nieukrywajmy współpracę z innymi cywilizacjami spowoduje całkowicie inne odnoszenie się do zjawiska dokonywania.

Sądzę że dobrze uzmysławiam czytającym że tak naprawdę rozwój XXI wieku będzie czasem odkrywania PRAWDY, przygotowanie stawia wymagania ujednolicenia, przebiegunowania rodzaju myślenia.Bezwład może zagrażać, nagłe wprowadzanie powodować oszalenie...

Rozwój gatunku człowieczego jest ciągłością projektów genetycznych, wszystko co związane z przemieszczaniem , transportem musi zapewniać bezpieczeństwo naturalnego nośnika grawitacji.Bez tego organizm choruje...Teoria fizyki i pojęcia czasu zostanie zdekonstruowana przez poznanie praw portali kosmicznych, dojdzie do istnych rewolucji wiedzy w zakresie drgań, częstotliwości i wibracji....praw materializowania i dematerializowania, zastosowania tzw.replikatorów w celu wytwarzania..

Czas zdobywania przez jednostkę tak bardzo charaktertystyczny pędem posiadania , wprowadzeniem głębokiej nierówności, elementy tzw.gospodarki rynkowej , sam marketing w sobie , media , zostaną przekonstruowane do nowych i bieżących potrzeb w zasadzie świadomości zbiorowej.

Warto sięgać po nauki i źródła w sensie perspetywicznym ….Pozdrawiam.
Popularność: 16    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj