Bieżąca czujność...

2018-08-14 09:31:34

Josef Lukoschek
W procesie kroczenia wprzód , bardzo rysującego się zamierzenia osiągania ponad i tworzenia silnych podstaw wyłaniania zysków, rozbudowy perspektywicznej, ważnym jest ciągłe bycie w przestrzeni zaangażowania, kontrolowanie dzienne prowadzonych czynności. Są naturalnie ,,czasy,,wyjątków kiedy z fizycznego punktu , sytuacji nagłych i ujemnych nie jesteśmy w stanie ,,prowadzić,, systemu.Wtedy należy pogodzić się z lekkimi stratami, tym że będzie bilansowo trochę minusowe.Jednak tak naprawdę rolę dogonienia do stanu poprzedniego odgrywa że prowadzimy wszystko rzetelnie dalej, nie wpisujemy w stan psychiczny czasu osłabienia...

Ciągłość i systematyczność tworzenia jest domeną gdzie bardzo silnie musi być skonstruowany bardzo solidny charakter, wdrożone ,,w krew,, nawyki..lubienie takiego trybu postępowania i dostrzeganie że to wciąż buduje kroczek wprzód....umacnia i potęguje.Więc to nie jest tak że zawsze towarzyszy przyjemność, całe 365 dni jest ochoczo.Po prostu jest codzienne działanie, grafik rzeczy do zrealizowania i tu jest skupianie by to wypadło dobrze, należycie: Przyłożenie i nacisk ma urodzić efekty, czas wyniki, całość osiągniącie celu....

Pilnowanie , skrupulatność w tym zakresie jest sprawą decydującą. Odkładanie na potem następuje gdy słabość przewyższa wolę dokonywania i wkradają się elementy zwątpienia, zatracanie sensu, wszystko przybiera obraz nicości i braku ważności , wartości. Jest jakby nie tak stworzone ,, do tego świata,,,jakim byś powinno..

Sprawa utrzymania należytej formy, krzepy i wytrwałości jest podyktowana że rzucone wyzwanie nie było czynione pochopnie, na wyrost...Tylko podjęło się decyzję odważną, mężnie i punktem honoru jest dotrwanie do punktu mety,finalizacja.W grę wchodzi nie poddanie i upór.Przeszkody są tylko sprawdzaniem czy w danej sytuacji potrafi się skoncentrować i dać z siebie więcej jak te 100% normy.Z punktu widzenia dążenia do sukcesu są to niepisane w tok oprzytomnienia, zwrócenie baczniejsze uwagi, kubeł zimnej wody..by nie wydawało się że wszystko przebiega ,,bardzo spokojnie,,..Z drugiej strony trzeba dodać że monotonność ,, toczenia w normie,,może mylić, łudzić że można sobie ,,popuszczać,,pofolgować....Pstryki drugiej strony dwubiegunowości zjawisk są rzeczami wręcz wskazanymi bo nie usypiają , podrywamy się do żywienia. W porę reagujemy...

Co oznacza strzeżenie by nie opadać , znaleźć się pod kreską zerową ?

Oznacza że nie należy tu oddawać rękojmii powodzenia ,,ślepemu ,,losowi, ulegać ułudzie wysokiego ryzyka że to da szybkie przełożenie wygranej....trzeba rozumować trzeźwo.Mieć obeznanie jak funkcjonuje ekonomia i sprawy finansowe.Jak aktualnie przebiega wypadkowa procentu zysku jeśli podejmuje się kroki współpracy, inwestuje w rozszerzanie pól dywersyfikacji.

Parametry celu z praktyki są zawężane na nie za bardzo odległy czasokres...tzn. planujemy interwał roczny, by dokonać podsumowania.Natomiast ,,wielkie,, wyłania pryzmat długoletni, dekady i bywa całe życie.Wiąże się to z poznawalnością dziedziny, nabieraniem wiedzy doświadczenia, znastwa i orientacji eksperckiej. Wejścia ,,głębiej ,, w dany temat branżowy.

Nie należy zbytnio oddryfowywać od stanu czołowego, normy zasobów, ponieważ nie jest to pewne czy łatwo nadrobimy, czy stan i układ rzeczy pozwolą na sprawne dołączenie, utrzymanie poprzedniej poprzeczki wysoko.W takim ustawieniu dyspozycyjności kłania się konsekwetne prowadzenie systemu, bieżące dopełnianie stopnia ważności i wartości.Panowanie nad całością.
Pozdrawiam.
Popularność: 8    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj