JAK MOŻEMY SPRAWIĆ BY DZIECI PROSPEROWAŁY?

2018-09-01 16:56:55

Marta Bielecka
Świat tak dynamicznie się zmienia. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał za 20 – 30 lat. Najbardziej uświadamiają mi to rozmowy z moją 96-letnią dziś Babcią i 18-letnim Synem. Ich światy są tak bardzo odmienne. Oczywiście, na całym globie, prowadzone są badania i powstają profesjonalne raporty na temat zawodów i profesji przyszłości, z zaciekawianiem je śledzę. Mam jednak refleksję, że niezależnie od tego jak się zmienia i będzie zmieniał świat – historia pokazuje, że pewne kompetencje pozostają ponadczasowe i to właśnie one determinują dobre prosperowanie (działanie z powodzeniem) człowieka w świecie.
Dla mnie najważniejsze w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży, są:
1.Rozumienie świata.
2.Rozumienie siebie (samoświadomość).
3.Przedsiębiorczość.
4.Budowanie relacji.

ROZUMIENIE ŚWIATA
Do sprawnego poruszania się w świecie potrzebne jest rozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Do tego potrzebna jest wiedza ! nie tylko na temat zjawisk stałych (kulturowych czy fizycznych), ale także na temat zmieniających się trendów, tendencji i procesów. W dzisiejszym świecie, najistotniejszą zdolnością, pozwalającą z powodzeniem działać, jest skuteczne radzenie sobie z informacyjnym szumem i umiejętność przetwarzania faktów (analizy i interpretacji) i przekładania wniosków na codzienne działania.
Dlatego tak ważne jest by zapewnić naszym dzieciom:
-możliwość ANGAŻOWANIA SIĘ w sprawy i pojęcia, które mają wagę lokalną i światową,
-stosowanie i rozwijanie ROZUMIENIA POJĘCIOWEGO w badaniu wiedzy z różnych dziedzin,
-możliwość KRYTYCZNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA, by mogły analizować i podejmować odpowiedzialne działanie w stosunku do złożonych problemów,
-praktykowanie INICJATYW w podejmowaniu rozsądnych i etycznych DECYZJI.

ROZUMIENIE SIEBIE (SAMOŚWIADOMOŚĆ)
Do skutecznego znalezienia najlepszego miejsca dla siebie na naszej planecie, niezależnie od zmieniających się trendów, niezbędne jest poznanie siebie, swojej: osobowości, psychiki, predyspozycji i talentów. Zrozumienie swoich emocji i postaw oraz dobry kontakt ze swoim ciałem. Świadomość siebie i umiejętność zarządzania sobą dają gwarancję osiągania nieprzeciętnych wyników, w dopasowanej i wybranej przez siebie sferze, rezultatów gwarantujących spełnienie i dostatnie życie.
Dlatego tak ważne jest by zapewnić naszym dzieciom:
-możliwość rozważnego zastanowienia się nad ICH światem i ICH własnymi pomysłami oraz doświadczeniami,
-poznanie i zrozumienie ICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON, by ulepszyć ich procesy poznawcze i umożliwić ich rozwój osobisty,
-możliwość rozpoznania ich NIEZALEŻNOŚCI od innych i świata, w którym żyjemy,
-zrozumienie jak ważne jest ZRÓWNOWAŻENIE między różnymi aspektami ich życia: intelektualnym, fizycznym, duchowym i emocjonalnym, by osiągnęły dobre samopoczucie z samym sobą i z innymi.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów potrzebna jest zdolność do podejmowania innowacyjnych działań i skutecznego ich finalizowania. Do tego by sobie dobrze radzić w każdym miejscu i wieku niezbędnym jest wypracowanie w sobie cech człowieka przedsiębiorczego. Takiego, który jest: elastyczny, kreatywny i szybko się uczy. Umie: rozwiązywać problemy, wymieniać się wiedzą, niestandardowo myśleć i spojrzeć na rzeczywistość z różnych stron. Ma w sobie odwagę do: podejmowania ryzyka, wychodzenia poza schematy i gotowość do popełniania błędów i uczenia się z nich. Taka postawa gwarantuje dobre prosperowanie w każdych okolicznościach.
Dlatego tak ważne jest by zapewnić naszym dzieciom: kształtowanie ich CIEKAWOŚCI ŚWIATA, rozwijanie umiejętności UCZENIA SIĘ z entuzjazmem i podtrzymywania MIŁOŚCI DO NAUKI przez całe życie, poszukiwanie i ocenianie ROŻNYCH punktów widzenia i chętnego wyciągania nauki z doświadczeń, branie ODPOWIEDZILNŚCI za swoje czyny oraz wynikających z nich konsekwencji, możliwość bycia POMYSŁOWYMI I ELASTYCZNYMI w obliczu wyzwań i zmian,
szansę podchodzenia do niepewnych sytuacji z PRZEZORNOŚCIĄ I ZDECYDOWANIEM, uczenie się i pracowanie NIEZALEŻNIE I WSPÓLNIE, by badać nowe pojęcia i innowacyjne strategie.

BUDOWANIE RELACJI
W ramach The Harvard Study of Adult Development przez 75 lat badacze monitorowali losy 724 mężczyzn. Co odkryto? Bardzo jasny przekaz: „za zdrowie i szczęście uczestników odpowiadały przede wszystkim dobre relacje z innymi ludźmi”. Dlatego zdolności budowania zdrowych, partnerskich relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku, na otwartości, poczuciu solidarności, na odmienność i różnorodność jest kluczowa dla każdego człowieka. Rozwijajmy zatem u naszych dzieci inteligencje emocjonalną i empatię by budowały wartościowe relacje.
Dlatego tak ważne jest by zapewnić naszym dzieciom:
-warunki, w których będą mogły trenować okazywanie EMPATII, współczucia i szacunku oraz będą zobowiązane do pomocy oraz działania tak, aby WPŁYWAĆ POZYTYWNIE na życie innych i na świat wokół nich,
-okoliczności, w których będą mogły DOCENIĆ własną kulturę i osobistą historię, a także wartości i tradycje innych,
-możliwość postępowania UCZCIWIE I SZCZERZE, z silnym poczuciem uczciwości i sprawiedliwości i Z SZACUNKIEM dla ludzi wszędzie,
-otoczenie, w którym będą skutecznie WSPÓŁPRACOWAĆ, słuchając uważnie punktu widzenia innych jednostek i grup,
-możliwość zdecydowanego i twórczego WYRAŻANIA SIEBIE, w więcej niż w jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji.

W wychowywaniu Mateusza moim celem jest rozwój jego świadomości jako obywatela świata, który czuje współodpowiedzialność za Planetę. Wyrazem czego jest jego gotowość do budowania lepszego świata, wolnego od wojen i konfliktów. Dlatego zdecydowaliśmy się na otoczenie edukacyjne, które wspiera te nasze cele i wartości (International School).

Czy znasz talenty twojego Dziecka?
Jakie środowisko wybierasz, by wspierało Cię w wychowaniu i budowaniu kompetencji wspierających twoją córkę / syna w przyszłości?

Życzę Ci autentycznego spełnienia w roli rodzica,
powodzenia!
Marta Bielecka
Popularność: 3    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom