Coach nie powie Ci „dawaj, dasz radę!” - czym jest coaching?

2019-02-08 12:05:12

Katarzyna Łysiak
Coach nie powie Ci „dawaj, dasz radę!” - czym jest, a czym nie jest prawdziwy coaching?

Coaching jest jedną z wielu różnych ścieżek rozwoju osobistego. Zgodnie z definicją International Coach Federation coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności i przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.

Czym coaching nie jest?
Nie jest terapią ani leczeniem. Przypadkami poważnych chorób umysłowych takich jak schizofrenia czy chroniczna depresja zajmuje się psychiatria. W przeciwieństwie do większości rodzajów psychoterapii coaching nie zajmuje się tłumaczeniem przeszłości, aczkolwiek bierze ją pod uwagę – krótko się jej przyglądając . Skupia się jednak na teraźniejszości i przyszłości. Jeżeli coach uzna, że klient wymaga pomocy innego specjalisty, otwarcie o tym informuje. Proces coachingowy nie jest również doradztwem czy szkoleniem, w których klient otrzymuje gotowe porady na dany temat. Nie jest wystąpieniem motywacyjnym. Coach może występować w roli mówcy, jednak moment przemawiania nie jest coachingiem, lecz wykładem motywacyjnym.

Jak to wygląda od strony formalnej?
Proces prowadzony jest na podstawie kontraktu, zawieranego w formie pisemnej lub ustnej. Precyzuje on wszelkie kwestie organizacyjne, w szczególności opłaty, terminy spotkań oraz zasady ich odwoływania. Dodatkowo określa podział odpowiedzialności między coachem i klientem. Wyróżnia się 3 rodzaje coachingu: indywidualny, zespołowy i grupowy.

Co robi coach?
Tworzy środowisko pracy oparte o poczucie bezpieczeństwa i wzajemny szacunek. Aktywnie słucha, obserwuje, odzwierciedla słowa klienta, działa według standardów etycznych, posługuje się zestawem narzędzi umożliwiających prowadzenie procesu coachingowego. Zadaje pytania, które umiejętnie pogłębiane, powodują poszerzanie perspektywy, a w efekcie zmianę przekonań czy przyzwyczajeń. Daje informację zwrotną. Identyfikuje obawy oraz różnice pomiędzy faktami a interpretacjami. Coach nie sugeruje rozwiązań i nie podpowiada, a powierzone mu informacje zachowuje w tajemnicy.

5 założeń coachingu:
- proces rozwojowy
- coacha i klienta łączy partnerska relacja
- proces oparty o wyznaczony cel klienta
- klient posiada zasoby, potencjał i talenty
- odpowiedzialność za podjęte działania ponosi klient

Konkretne rozmowy
W procesie to klient przejmuje inicjatywę, a przede wszystkim odpowiedzialność za swoje życie i działanie – lub jego brak. To klient dotyka spraw, które świadomie bądź podświadomie chowa pod dywan. To klient wychodzi poza swoją strefę komfortu. Procesy bywają mocne. Wszystko zależy od Ciebie, musisz pamiętać jednak, że jeżeli nie chcesz nic zmienić – coaching nie jest dla Ciebie. Istotą coachingu jest zmiana. Coach to nie jest płatny przyjaciel, który zawsze powie, że jesteś super i dasz radę, mimo tego, wierzy w swoich klientów i szczerze życzy im najlepszych rezultatów. Swoimi działaniami i zdobytymi kompetencjami pomaga przeprowadzić przez proces zmiany.

Dla wytrwałych i dociekliwych: zarys historii coachingu?
Niektórzy upatrują początków coachingu u Sokratesa, który jak sam mawiał, nikogo niczego nie nauczę, mogę jedynie sprawić, że zaczną myśleć. Większe audytorium mogło zetknąć się z coachingiem dzięki T. Gallway’owi, który będąc tenisistą i trenerem napisał Grę węwnętrzną (lata 70. XX wieku), opisującą rolę coachingu w tenisie. Do świata biznesu coaching wprowadził m.in. Sir John Whitemore, poprzez pozycję pt. Coaching for Performance wydaną w 1992 r. W samym roku powstała pierwsza szkoła coachingu .


Popularność: 37    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj