BIURA COWORKINGOWE

2014-10-25 14:21:50

Piotr Boulangé
BIURA COWORKINGOWE, czyli trochę cyferek i wykresów

Zdecydowana większość biur coworkingowych (3/4) to biura posiadające od 20 do 99 biurek , mniej więcej podzielone po równo, jeżeli chodzi o rozkład w przedziałach 20-29, 30-49 i 50-99.

Natomiast, jeżeli chodzi o ilość zarejestrowanych użytkowników, w podziale na segmenty: do 9 osób, 10-24, 25-49 i powyżej 50 osób, to rozkład jest stosunkowo stabilny, z lekkim wskazaniem na dwie środkowe grupy, czyli od 10 do 49 osób.

Do danych dotyczących powyższych wykresów, należy dodać informacje o generowanych przez biura coworkingowe przychodach. Analiza tych danych skupia się na zależnościach pomiędzy zmiennymi :

liczba użytkowników przestrzeni
ilość konkurencyjnych biur w danym mieście
czasem istnienia biura na rynku

Rynek coworkingu, cechuje się obecnie tym, że jest rynkiem producenta – dostawcy usług. Objawia się to w mojej opinii tym, że czym więcej biur, tym wyższa jest ich rentowność, czyli konkurencja w tym przypadku sprzyja zyskowności inwestorów. Najlepiej to widać na przykładzie miast, w których każde biuro ma co najmniej pięciu konkurentów. Właśnie wśród tak zlokalizowanych biur, prawie połowa określa siebie mianem „zyskownych”, a niewiele, ponad 1/4 jako nie zyskowne. Na przeciwległym biegunie znajdują się „samotne” biura, które są pierwszymi, czy też jedynymi biurami coworkingowymi w danej miejscowości. Wśród nich prawie połowa jest niezyskowna, a niewiele ponad 1/4 uważa siebie za zyskowne.

Zależność skorelowaną na wielkość widać też przy analizie zyskowności w odniesieniu do ilości użytkowników przestrzeni coworkingowej. Pośród najmniejszych, albo najnowszych (raport nie podaje wprost, czy te ilości dotyczą wielkości, czy ilości dostępnych w biurach miejsc pracy, czy też może czasu istnienia na rynku) miejsc pracy coworkingowej, te, które posiadają do 9 użytkowników, tylko w 25% przypadków, generują zyski, a 56% przynosi straty. Wraz ze wzrostem liczby coworkerów, rośnie odsetek firm, które mają z działalności coworkingowej zyski i maleje równocześnie liczba firm niezyskownych. I tak, w przedziale 10-24 użytkowników, zyski generuje od 36%, a starty 44% biur, w przedziale 25-49 osób, zyski ma 41%, a brak zyskowności raportuje już tylko 19% biur, natomiast biura mające od 50 użytkowników, zyski generuje 70% biur, a odsetek niezyskownych utrzymuje się na podobnym, co w poprzedniej grupie poziomie i wynosi 18%.

Czym dłużej biura istnieją na rynku, tym większa ich ilość generuje zyski. Jak widać na przedstawionych danych, pośród biur, które się utrzymały na rynku powyżej 2 lat, 72% jest zyskownych.

Jeżeli chodzi o źródła przychodów, to zdecydowana większość biur czerpie zyski z wynajmowania „biurek”, czy też przestrzeni do pracy (około 60%), a kolejne 20%-24% dochodów stanowią przychody z wynajmowania przestrzeni szkoleniowo, konferencyjnej, czy też sal spotkań.

Czym mniejsza ilość użytkowników biura coworkingowego, tym częściej jego właściciel ma inną pracę? Dopiero powyżej 50 użytkowników, mniej niż połowa właścicieli podejmuje dodatkowe działania zarobkowe.

Powyższe informacje może tłumaczyć kolejny wykres, na którym zostały zaprezentowane dane odnośnie przychodów właścicieli takich miejsc. Ponad połowa uważa, ze zarabia średnio, 18% wskazuje, ze ich zarobki są niskie, albo bardzo niskie i 17%-28% wskazuje, że ich zarobki są wysokie. W tej ostatniej grupie, jest też 4%-5% osób, które odpowiedziały na pytanie, o zarobki, że są one bardzo wysokie. Do tej kategorii zaliczają się osoby, których biura coworkingowe mają ponad 30 użytkowników, albo osoby, których biura mają do 29 osób. Są to osoby, które dodatkowo same pracują, więc nie wiadomo, czy odpowiadały na pytanie o zarobki tylko z działalności coworkingowej, czy mówiły o swoich zsumowanych zarobkach.

#StartUp #Mentor #Coach #Doradca #Trener
Popularność: 15    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj