Wyznaczanie celu cz.1

2015-07-01 07:10:05

Josef Lukoschek
Wyznaczanie celów jest podstawowym w dążeniu do sukcesu, gdy mamy obrany kierunek działania koncentrujemy się nad realizacją.To pozwala w określonym czasie osiągać wyniki , także doprowadza do celu.Dziś rozpocznę rozważania na ten temat.

Wg. badań przeprowadzonych przez różne organizacje około 3 % ludzi spisuje swoje cele, 13% posiada cele niespisane, 84% ludzi nie posiada wyszczególnionego jakiegoś celu .Z takiej zależności wynika inny fakt że 3% ludzi ma więcej pieniędzy od pozostałych 97%.W takim układzie łatwo o stwierdzenie że znikoma część ludzkości żyje w dostatku , natomiast nie za bardzo wiadomo co się dzieje z pozostałą i dlaczego są takie przyczyny, bo tych jest bardzo wiele.

Dlaczego cele nie są spisywane?
-brak wiedzy, nie uczą tego w szkole, brak pojęcia jak to robić
-strach przed odrzuceniem , wyśmianiem, w szkole uczą że nie należy kierować się marzeniami.
-lęk przed porażką
-strach przed wyjściem ze strefy komfortu
-brak ambicji lub zbyt wielka

Henry Ford powiedział tak:,,Porażka to tylko szansa na mądrzejsze rozpoczęcie od nowa,,.

Decyzja więc co chcesz?
Najbardziej rozsądne to podzielenie celu na :długookresowy, średniokoresowy, drobny cel.
Znamionami celu jest:konkretny, samodzielny, analiza SWOT, klarowny, określony w czasie, ekologiczny, szczegółowy.A teraz określenie SWOT:
S - mocne strony
W- słabe strony
O-szanse
T-czas

Sukces także powinien być:pozytywny, realny, opisany, jakie zasady, z cechami jak wyżej.Przykłady celu:zdrowie, kondycja, rozwój osobisty, nauka, finanse, inni.
Jest potrzebna świadomość dlaczego chcesz osiągać cel.Bywa że poddajemy się przez brak pewności siebie, szukamy sposobów jak sukces osiągnąć, jest istotne by DLACZEGO? było ważniejsze JAK?

Jest wiele doktryn i strategii jak osiągać cel.Posłużę się tu niektórymi z nich .Oto jak wyjaśnił to Brian Tracy:
-decyzja czego chcesz?
-zapisanie celu
-termin osiągnięcia
-lista rzeczy które można zrobić
-uporządkowanie listy wg.priorytetów
-podjęcie działania
-codziennie wykonywane kroki w działaniu zbiliżające nas do celu.

Niektórzy jak:Peter Drucker, Stephen Covey, Jack Welch sugerują metodę :skuteczne osiąganie -20 pomysłów.
Przy tej metodzie zapisujemy zadanie do zrealizowania z kwotą osiągania i czasem.Następnie na zadany problem spisujemy co najmniej 20 pomysłów jak widzimy by cel osiągnąć.Wybieramy tylko jeden pomysł, wdrażamy go w życie i rozpoczynamy działanie.Teoretycznie przy takim praniu mózgu można przez 5 dni razy 50 tygodni w roku osiągnąć sumę 5000 pomysłów.Więc jest to metoda niebagatelna.

Dziś rozpocząłem rozważania o wyznaczaniu celu, metod jest wiele, ale na początek wdrażanie w tematykę wyznaczania celu.Pozdrawiam.
Popularność: 36    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom