Definiowanie wartości w czasie

2015-11-06 06:32:03

Josef Lukoschek
Zacznę od takiego sformułowania:Myśli stwarzają rzeczywistość...

To nie jest czymś przypadkowym, przy dostatecznej świadomości każdy wie , że następnym etapem jest rozumowanie czyli myślenie. Jest to energia, myśląc formułujemy wiele, tak dalece że nie powstają tylko jakieś proste rzeczy, powstają też pewne założenia jak postępować , dotyczą one wartości jakimi kieruje się człowiek,Znane są także od zarania dziejów. To właśnie one torują ludzkości drogę, są wytyczną rozwoju cywilizycyjnego..

I teraz jak to przebiega??

Wartości zmieniają się w czasie, w pewnym sensie są kreowane, niektóre uchodzą w przeszłość.Jednakże gro ich pozostaje.Jest to związane ze zmianami w życiu społeczeństw, wznoszeniem się krzywej ludzkiego uświadomienia.

Do niezaprzeczalnie wysokich wartości należą te które świadczą o ludzkim człowieczeństwie a są podstawą że istnieje miłość, przyjaźń, braterstwo Do wartości które pozwalają jednostce samowyodrębniać się należy wolność, współtowarzyszące są takie jak :tolerancja, równość ras, przekonań, równouprawnienie kobiet i męższczyzn.

Są też wartości które nie są pozytywami ale mają oblicze ludzkich ujemności: .agresja, zazdrość, nienawiść..Naprzeciw podążają cechy dobre , cnoty:uczciwość, wierność, prawdomówność.

Zatem jest to zbiór wielu właściwości i to właśnie one kształtowane, formowane i wprzęgane w życie formułują obraz naszego postępowania, , następuje kierowanie się pewnymi zasadami.

W miarę przybywania ludzkości , także równoległym zagrożeniem globalnym w sferze konfliktowej, kluczowym jest by , zachowane zostały wartości rozwojowe.

Takie założenie jest zasadne a wynika z prawa kontynuacji wszelkiego co istnieje, będzie tu na miejscu jeśli stwierdzę, że od lat 70-tych zeszłego wieku następuje poprawa w sferze przejścia z doktryny konfrontacji na doktrynę pokojowego współistnienia..ludzkości nie grozi wyniszczenie.

Dlatego wartości ulegną korekcie, nowelizacji.Pewnym jest że te negatywne będą ustępowały..

Zmianom także podlegną obecne jakoby pozytywne jak: rywalizacja, konkurencja, każdy kto potrafi rozsądniej myśleć wie...że musi nastąpić intensyfikacja tych z linii wysokiego szczebla.Te bowiem są gwarantem że zaistnieje pokój.

Wartości jak miłość, samoświadomość techniczna i duchowa, będą dominowały.

A co zresztą??

Czy wiecie że człowiek rodzi się i jest wychowywany w kajdanach strachu, lęku, przemocy, naginany do wierzeń, niewłaściwe uczony w szkołach ??

Nastąpi przebudowa,otrzymasz z powrotem dar intuicji, dar restrukturyzowania by cenić to kim się JEST.

Zwrot z płaszczyzny opiewania zewnętrznego w wewnętrzny.miłość do siebie, zrozumienie tajemnic ciała.

Zaprogramowanie przez strach, co nieznane -zniknie

W nowym tysiącleciu czas na przełamanie naszego wnętrza, przez zmianę własnego postrzegania i odbierania..

Dlatego definiowanie wartości jest tak bardzo ważne..

Pozdrawiam
Popularność: 56    Powrót

Komentarze

Forma rośnie. Pozdrawiam
2015-11-06 11:31 Zbigniew Godziński
Dziękuję, Pana także, śwetnie Pan pisze, pozdrawiam.
2015-11-06 12:41 ~Josef Lukoschek
Więcej komentarzy na forum link


Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom