Odpowiedzialność

2015-12-14 08:23:48

Josef Lukoschek
W znaczeniu podstawowym odpowiedzialność to:obowiązek moralny lub prawny ponoszenia konsekwencji za czyny swoje lub innych.

Jest to ważna wartość w życiu człowieka, w sensie prawnym przyjmuje się że dorosłość, czyli branie odpowiedzialności, to okres od 18 roku życia.Z tego tytułu są prawa i obowiązki, zakładanie rodziny, prawo jazdy, służba wojskowa, pełnoletność do pracy, prawo wyborcze i wiele innych.

Odpowiedzialność więc łączy się z tym co dorosłe, ma znamiona powagi, przejmowania na swoje barki, przewidywalności tego co się robi, decyduje o tym czy np.osiągamy sukces.

W przedsiębiorczości, działaniu biznesowym jest to bardzo istotne.Ponieważ jest to działanie na serio, poważnie, w ten sposób uzyskuje się tryb wiodący, do czegoś się dąży i coś osiąga.Jeśli tego brak, to nie można przyjmować że coś zostanie porządnie wypracowane, są pewne określenia które formułują czy odpowiedzialność jest, mamy z nią do czynienia.Np:na Tobie nie można w ogóle polegać, bo działasz nieodpowiedzialnie, czyli nie można powierzyć Tobie większego zakresu obowiązków, pomóc w rozwoju, nie przykładasz się, obijasz, potem marnowany jest surowiec, marnowany czas, inne działy czekają...człowiek mało odpowiedzialny nie uzyskuje dobrych wyników, także nie znajduje aprobaty w otoczeniu, nikt nie chce mu cokolwiek powierzyć, ,,nie liczy się,,. Nie jest brany i traktowany rzetelnie.

A teraz odwrotnie:Pan X, jest odpowiedzialny, dużo dobrego się o nim słyszy, stara się choć dopiero niedawno w branży, jest aktywny, pomysłowy, sam podejmuje inicjatywę, nie trzeba go,,popychać,,. kobiety chciałyby poznać tego pana, , związać się z nim i założyć rodzinę...(odpowiedzialność jako atrakcyjność)...jest słowny, rzeczowy, wykonuje terminowo zadania, nie partoczy roboty, nie stosuje fuszerek.,,po mnie poprawiać nie trzeba,,stoi o nim w opinii ludzkiej.

Odpowiedzialność zatem jest przymiotem w stosunku do którego wyrasta szereg innych zależności i wszystkie one razem wzięte dają ten obraz :jest ktoś odpowiedzialny albo i nie..

Sam termin odpowiedzialność ma w sobie wiele oznaczeń, wymienię te główne:
-odpowiedzialność:moralna, etyczna, prawna, cywilna,
-odpowiedzialność:karna, administracyjna, dyscyplinarna,
-odpowiedzialność:konstytucyjna, polityczna, parlamentarna
-odpowiedzialność:spółki, zbiorowa,
Istnieje także odpowiedzialność na zasadzie:
-winy, ryzyka, słuszności
-kontraktowa, deliktowa, odszkodowawcza
-posiłkowa, przyczynowo-skutkowa,
Także odpowiedzialność ograniczona:
-do damnum emergens, osoby niepoczytalnej, spółki
-nieletnich za czyny zabronione,

Jak można jeszcze utożsamiać znaczenie odpowiedzialności?

Najczęściej, wiele pojęć tłumaczonych jest podkładką cytatową, tak by czytający mógł pełniej zrozumieć sens i znaczenie danego sformułowania.W odniesieniu do odpowiedzialności możemy zastosować:
-,,Ceną wielkości jest odpowiedzialność,, - Winston Churchill
-,,Odpowiedzialność, to co inni powinni ponosić,,-Julian Tuwim
-,,Wolność oznacza nie tylko, że człowiek ma zarówno możliwość wyboru, jak i niesie jego brzemię; oznacza także, że musi on ponosić konsekwencje swoich czynów, otrzymywać za nie pochwały lub spotykać się z potępieniem. Wolność i odpowiedzialność są nierozerwalne. ,,-Friedrich Hayek

Czasem o odpowiedzialności słyszy się w toku publicznych dyskusji:,,Bez zaufania, solidarności i odpowiedzialności nie można być pewnym siebie. Nie można mieć odwagi. Być człowiekiem. Zaufanie, solidarność i odpowiedzialność, te trzy filary, które są ukrytą podstawą naszego bycia w świecie, one się teraz trzęsą i grożą zawaleniem. A my o nie się nie troszczymy jak trzeba. Nie rozpatrujemy nowych wydarzeń i skrętów z punktu widzenia tego, jaki one mają wpływ właśnie na zaufanie, solidarność i odpowiedzialność ,,Autor Zygmunt Bauman

Termin odpowiedzialność towarzyszy nam wszędzie, w życiu dorosłym, związany jest z naszym działaniem , pracą, decydujący przy podejmowaniu decyzji, w życiu prywatnym , w roli wychowawczej, przy dokonywaniu kupna, sprzedaży, transakcji wiązanych, w dyplomacji , ustalaniu planu, wydatków, prowadzeniu pojazdów, przewidywalności końca doświadczeń, badań....stosowanie kreatywności i próbowanie doświadczeń, czyli eksperymentowanie , wiąże się także z odpowiedzialnością .To nie jest tak że wszystko porzucamy jak dziecko, bo nam nie wyszło , to co mi tam...niech się o dalej martwi ktoś inny...,,ja swoje zrobiłem,,. No tylko że jak??

Termin odpowiedzialność w tym co obecne , co zauważam , ma do czynienia w powiązaniu ze słowem wolność.Jest to znamienne, jak wszystko się rozpręża..Panuje jakby przekonanie , że w wolności WSZYSTKO WOLNO....nic bardziej mylnego, wolność to definiowanie wolnego wyboru...i w tym także jest odpowiedzialność, świadomość postępowania, ,, bo co mi ty teraz zrobisz,,?? słyszy się.To naigrywanie się z braku odpowiedzialności jak: ,,bezkarność, uchodzenie płazem przewinień i złych postępków.W wielu zawodach się z tym spotyka i jest.brak odpowiedzialności czyli kompetencji..

Brak odpowiedzialności to często publiczna ignorancja, lekceważenie prawa, tu powiedzenie:brak znajomości prawa, nie zwalnia nas od obowiązku przestrzegania tegoż prawa.Tak, zgadza się, jeśli jesteś przybyszem w innym kraju to nie oznacza,że nie mając znajomości języka, trudności komunikatywne, tak ot sobie korzystasz ze środków komunikacji publicznej, bo co mi tam, nic nie rozumiem, nie mam pieniędzy, co mi zrobią, siadam w I-wszej klasie, doprowadzam do sytuacji konfliktowej, inni płacą solennie , bo tak stanowią zarządzenia a ja jeżdżę na gapę....to też odpowiedzialność,w tym przypadku jej brak..

Zachowanie odpowiedzialne ma też do czynienia w lużnych sytuacjach :,,zachowuj się jak człowiek, wstydzę się za Ciebie,,szepcze, podpowiada, zwraca uwagę , trąca i przywołuje do porządku osoba której dany tryb postępowania w kimś nie ma znamion i charakteru odpowiedzialnego.(odpowiedzialne do sfery człowieka, zwierzęta nie mogą być odpowiedzialne...)

Powyższy temat ująłem na podstawie postrzeżeń z własnego doświadczenia , stykania się ,,na żywo,,w różnych sytuacjach , także z uwzględnieniem nomenklatury encyklopedycznej i wiedzy uznanych osób .Co daje zsumowanie pojęcia odpowiedzialność, wyjaśnia co to takiego i jak możemy tą ważną cechę w naszym życiu zastosować, pomoże by widziano w nas osoby odpowiedzialne.W moim przekonaniu także odpowiedzialność jest także sprawą HONORU..

Pozdrawiam
Popularność: 51    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom