Przyczyny sukcesu

2016-01-09 10:17:34

Josef Lukoschek
Podstawami odnoszenia powodzenia nie jest działanie przypadkowe i łut szczęścia.Jest to bardzo znikomy już przypadek , jeśli komuś się trafia taka sytuacja np.na wzór kariery Nikodema Dyzmy..

Przeciętnie jednak odnoszenie sukcesu wiąże się z innymi prawidłościami i to natury wysokiego przełożenia poznawczego , bowiem chodzi tutaj w pierwszym rzędzie o poznanie mechanizmów tym zarządzających, parametrów rozwoju i najogólniej bardzo specyficznej i specjalistycznej wiedzy..

Tą wiedzę nie posiada przeciętny człowiek, nie jest też ona w programach edukacji , taką wiedzę można zdobyć poprzez inwestowanie w siebie na drodze kursów , szkoleń, sesji , webinarów i we współpracy z profensjonalnymi szkoleniowcami, trenerami rozwoju i całą gamą działaczy coachingu.

Dziedzina rozwoju w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i obejmuje dziesiątki podspecjalizacji .

Zadaniem propagatorów rozwoju jest pomaganie ludziom , nauczanie w zakresie problematyki, doradztwo , praktyczne warsztaty, odbywanie sesji coachingowych, kształtowanie postaw proaktywnych i kierowanie działaniem człowieka tak , by ten potrafił ,,znaleźć ,,swą drogę, wiedział jak postępować w życiu i przez to odnosił sukces..

Można także drogą własnego zainteresowania , czytania książek i publikacji , aktywnego uczestnictwa na forach tematycznych, współpracy koleżeńskiej z innymi szkoleniowcami , samemu dojść do poznania głębiej tematyki rozwoju a tym samym potrafić już władać orężem, potrafić przekazać innym jak to naprawdę jest by zdobywać to co w życiu jest istotne i następowała progresja wyników, włożone w dane zamierzenie przynosiło efekty i przełożenie realne, urzeczywistniało się...

Z mego punktu widzenia i na drodze obserwacji , zarówno drogą doświadczenia życiowego jak i analizy sytuacji, postępowania codziennego , w sferze przyczyn sukcesu wyszczególniam:

-zdobycie i ukształtowanie stabilnej wiedzy na ten temat

-wdrażanie w praktykę codziennego życia w/w informacji poprzez analizowanie podaspektów takich dziedzin jak zarządzanie:budżetem domowym i wydatkami, efektywnym wykorzystaniem czasu w działaniu,gospodarka czasem na rozwój osobisty.Wnioski i spostrzeżenia prowadzą do definiowania celu, kierunku zmian , wytyczania prorytetów oraz znalezienia optymalnego rozwiązania by plany na papierze skutecznie z czasem dały wynik pozytywny, nastąpiła progresja postępu i rozwoju .Od punktu ZERO czyli momentu przystąpienia do poprawy naszego funkcjonowania do czasu określonego planem założeniowym..To wszystko należy prowadzić regularnie w formie udokumentowanej np., raz na miesiąc sobie zrobić analizę stanu i porównań do fazy początkowej. Jak kształtują się wydatki, czy potrafię już zaoszczędzać, co poprawiłem by więcej w czasie ,,produkować,,jaki mam przedział czasu by usiąść do książki tematycznej..

W fazie przemian należy dostrzegać swą świadomością etapy zwyżkowe jak i zniżkowe, znajdywać motywatory do działania, pracować nad poprawą kondycji i psychiki , stanu duchowego, znaczącym jest tu cierpliwość, wytrwałość, systematyczność i konsekwencja..

Przyczyny sukcesu zatem są przedziałem zorganizowanego dobrze czasu , działania usystematyzowanego i selektywnego, ciągłego dążenia do podnoszenia kompetencji w zakresie wiedzy tematycznej , umiejętności wdrażania w życie prawideł rozwojowych...

I taką drogą postępujący proces przynosi efekty, cieszy i satysfakcjonuje..Daje spełnianie się i urzeczywistnianie zamierzeń, pomysłów, planów i celów..Samorealizowanie dojrzałością i dorosłością...Ma także SENS dokonywania.

Jeśli osiągamy sukces to napawa to dumą i tym się szczycimy.

To jest nagrodą za trudy i to jest naszym Zwycięstwem..

Pozdrawiam
Popularność: 102    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom