Wymienniacze energii

2016-01-29 07:56:35

Josef Lukoschek
Rozumne działanie i operowanie środkami pieniężnymi , które mamy do dyspozycji jest dosyć poważną wiedzą.Określa się ją mianem inteligencji finansowej i ten przedział poznawania jak pokonywać w naszym życiu bariery finansowe , odgrywa szczególną rolę.

Inwestowanie w zrozumienie mechanizmów które rządzą że tak czy inaczej potrafimy gospodarzyć , odkładać ,, na bok,,i nawet inwestować w przyszłość , jest sprawą nie tylko stabilnego funkcjonowania np.gospodarstwa domowego lub banku.To także sprawa zabezpieczenia materialnego i gwarancji bezpieczeństwa, że nasze życie upływa w spokoju finansowym , możliwe jest poprzez taką sytuację myślenie i dostrzeganie rozwojowe.W etapie dalszym wytwarzanie przestrzeni na realizowanie nowych planów , wytworzenie zabezpieczenia stopnia podstawowego i możliwość wspinaczki na szczeble wyższe...także związane z innymi przedziałami które przynależą w rozwoju człowieka.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że pomimo iż wynalazek pieniądza ma i liczy sobie tysiące lat, nadal jest to wszystko przedmiotem analizowania i dopatrywania:czym są dla człowieka pieniądze, jakie wartości wyznaczają i co tak naprawdę cechuje , że w ten czy inny sposób jest dwubiegunowane:mówi się o bogactwie i bogatych i o tych którzy nie mają dużo pieniędzy, tym samym są biedni i ubodzy....

Z rozpatrywania naszego stanu fizycznego i życia na Ziemi, uwarunkowań praw fizyki i powiązanych z tym procesów bytu i istnienia, wychodzi następujące założenie:

-człowiek operuje różnymi rodzajami energii. Energię umysłu, swej świadomości,wolnej woli i stanu ducha , czyli energii ulotnej, przekształca drogą działania , pracy, wysiłku w stany wytwarzania rzeczy, produktów, przetwarzanie surówców.Tą drogą urealnia pomysły i plany , dokonywanie dążenia do celu .Urzeczywistnia to co wymyśla , materializuje dla potrzeb życia , dobra możemy dotykać , używać i nimi rozporządzać..

-Dobra wytworzone posiadają określoną przez człowieka wartość Aby móc wymieniać towar,usługi , tworzyć marketing i przez to sprzedawać, kupować, stosuje się wymiernik pieniężny .Poprzez posiadanie konkretnej ilości umownej banknotów bądź monet, możemy nabyć określone dobra, przez to także kształtować nasze przełożenie stanu posiadania, majętności, zamrożenia energii wytworzonego w środkach stałych, nimi manipulować i z nich korzystać, rozwijać poziom i standart życia a tym samym zabezpieczenia doczesne i także gwaranty stabilizacyjne podłoża bytu.

-Ta wiedza o gospodarzeniu wymienniaczami energii, pieniędzmi, papierami wartościowymi, obligacjami, wekslami, ruchem giełdowym cen, prawami podaży i popytu , jest potrzebna by wiedzieć jak bilansować nasze wypoziomowanie w tym zakresie ,przez to określić stan rozwojowy czasu przyszłego , oględnie inwestowanie i postęp progresywności dochodowej.Niezmiernie ważny aspekt , bowiem samo wydawanie pieniędzy i czekanie na nowe zarobione,nie jest miernikiem drogi rozwoju, to tylko krążenie i powrót do tego samego punktu..A chodzi o wyjście poza..czyli stworzenie nowego przedziału możliwości zarobkowej.może to być dochód pasywny, lokaty pieniężne, zamrożenie środków w diamenty, metale strategiczne , złoto...

-Pieniądze i ich posiadanie są ważne w fazie rozwojowej , ponieważ pomagają startować , np. w budowaniu przedsiębiorczości(niezależności), własnej firmy, studiowaniu i zdobywaniu uprawnien zawodowych.Poprzez wartości materialne i pieniądze możemy gwarantować sobie przełożenie rozwojowe w sferze duchowej , zajmować się problematyką i tematyką wyższych stanów świadomościowych , wkraczać poza obręby ziemskiego rozumowania i postrzegania, wchodzenie w tzw.wyższe poziomy jest uwarunkowane zrozumieniem zależności i praw o człowieku.Wartości pieniądza i materializm odnoszą się do cielesności naszego bycia na Ziemi i w przełożeniu rozwojowym czasu przyszłego są tylko kolejnym z etapów wchodzenia człowieka w barierę boskości , wg .wielu religii i doktryn człowiek jest istotą która ma przynależność ponad pozaziemską...

Tak więc pieniądze jako takie są tylko czynnikiem przejściowym, regulacją konieczną by usprawnić procesy cywilizacyjne. W dalszych etapach przy poznaniu i spotęgowaniu świadomościowym , odkryciu nowych praw panującyh we Wszechświecie, korzystaniu z energii kosmosu i wytwarzania z dosłownie niczego (zasoby i surowce się skończą), wartości materialne, pieniądze i postrzeganie rozwojowe , przybierze inne formy i będzie dotyczyło bardziej produkowania na zaspokajanie potrzeb, jak gospodarki obecnej , w której dominuje wartość i wielkość posiadania, pieniądze, sfera bycia bogatym jako domniemanie szczęścia, natomiast bieda jako coś co jest niekorzystne, nieudane dla człowieka, nie pozwala mu na rozwój ..

To wszystko będzie zmienione, inne wartości określą ucharakteryzowanie działania człowieka , wzniosą go na inne przedziały komunikatywności , ,,otwierania się na ,,, Już obecnie zauważalne są procesy zmian, przechodzenie starego porządku w stan zrównoważenia z tym co niesie w sobie pryzmat poziomu czwartego , to Nowa Era...

Pozdrawiam
Popularność: 84    Powrót

Komentarze

Energię można pobierać z wnętrza oraz z zewnętrznej inspiracji. Ale najpierw musi być ta wewnętrzna, aby przyciągnąć zewnętrzną. Wielu ludzi ma naiwne przekonanie, że nie mając energii własnej może ta zewnętrzna dać wszystko. Owszem może zainspirować, ale tylko tyle. Resztę pracy musimy już wykonać Sami i być Sami atrakcyjni, aby przyciągać dobrą energię z zewnątrz. Damy radę!
2016-01-31 09:36 Zbigniew Godziński
Reszta pracy to dostrzeżenie nowych wyzwań życia i rozszerzających się możliwości.Zarówno tradycyjnych jak i w technologiach cyfrowych.Otwarcie się na świat wiązką energii wnętrza, skupioną i wyselekcjonowaną, ustalenie kieurnku i priorytetu działania, rozpoczęcie rzeźbienia potencjału.Wyzwolenie talentu i przebiegunnowanie postawy , nastawienia.Panie Zbigniewie ślicznie dziękuję , życzę Sukcesów i pozdrawiam.
2016-01-31 15:29 ~Josef Lukoschek
Więcej komentarzy na forum link


Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick
Wpisz kod z obrazka
Captcha

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom