dr Magdalena Gieras

Popularność: 1190
Coach (2)
Jestem międzynarodowym Coach ICC, trenerem biznesu oraz rozwoju osobistego, a także specjalistą ds. HRM. Pracuję jako Interim HR Manager, wykładowca uczelni wyższych, Dyrektor Zarządzający Career & Business Consulting Center oraz Associate HR Partner IBBC Group i ekspert ds. etyki ZZL w Etyczna Linia. Doktorat napisałam w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Posiadam także dyplom Menadżera Zasobów Ludzkich (ARG, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Warszawa-Poznań) oraz certyfikat coacha ICC i akredytację EXTENDED DISC®. Klienci mówią, że jestem wszechstronnym menadżerem doskonale rozumiejącym wyzwania i potrzeby nowoczesnej organizacji, a moje wieloletnie doświadczenie w roli trenera i coacha, pomaga im w dokonywaniu pożądanych zmian. W obszarze własnego rozwoju zawodowego, skupiam się na działaniach umożliwiających mi jeszcze skuteczniejszą pomoc dedykowaną tym, którzy chcą doskonalić własne kompetencje w wybranych obszarach, a także na działaniach ukierunkowanych na efektywne wsparcie organizacji w budowaniu szeroko rozumianej polityki personalnej. Szczególnie interesuję się formami i metodami rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych menadżerów, planowaniem ścieżek kariery zawodowej, oceną potencjału zawodowego oraz szkoleniami. Obecnie uczestniczę w programie licencyjnym w zakresie psychologii zorientowanej na proces, którego celem jest uzyskanie międzynarodowego dyplomu nauczyciela psychologii zorientowanej na proces, co daje pełne uprawnienia terapeutyczno-dydaktyczne. Prywatnie interesuję się antropologią, literaturą, sztuką, fotografią, turystyką. Największą zaś radość sprawia mi śmiech moich dzieci. Poza tym uwielbiam morze i taniec – pomimo tego, że nie tańczę jak Ginger Rogers… Jestem coachem ponieważ… Jestem coachem ponieważ esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą, a swoje relacje opieram na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Mam nadzieję, że współpracując ze mną nauczysz się, jak jeszcze lepiej wydobywać i wzmacniać to, co w Tobie najlepsze… Jako coach: - pomagam w doskonaleniu kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient - r elacje opieram na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu - wspieram ludzi w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe - pomagam wydobyć i wzmocnić to, co w ludziach najlepsze - mam bogate doświadczenie w coachingu biznesowym, executivecoaching oraz life coachingu - przełączam klientów na głębszy poziom motywacji niż tylko "po prostu praca" - klient odkrywa swoje pasje i cel, któremu podporządkowane są jego decyzje, dzięki czemu może wybrać pracę, którą będzie kochał, która zapewni mu dostatnie życie i umożliwi zachowanie równowagi w życiu - w odróżnieniu od doradców zawodowych i konsultantów, jako coach kariery wzmacniam rozwój indywidualnych zdolności klienta do zarządzania własną karierą zawodową, przydatnych w chwili obecnej oraz w zmianach pracy w przyszłości - nastawiona jestem na długoterminowy rozwój klienta, a nie na szybką reakcję na bieżący problem - buduję efektywne relacje coachingowe poprzez słuchanie, zapewnienie informacji zwrotnej, zadawanie pytań wzmacniających, obserwację oraz modelowanie zachowań - eliminuję blokady w rozwoju kariery, takie jak deficyty w zakresie komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych, samoograniczające przekonania, niepełna świadomość umiejętności przydatnych na rynku pracy, brak celu, itp. - doskonalę marketingowe umiejętności klienta w poruszaniu się po rynku pracy niezależnie od koniunktury ekonomicznej - zwiększam potencjał rozwoju kariery klienta oraz wysokość przyszłych zarobków - towarzyszę w podejmowaniu przez klienta odpowiedzialności i kontroli za rozwój własnej kariery, sprzyjam przyjęciu przez klienta postawy polegania na sobie w sprawach związanych z własną ścieżką zawodową - zwiększam zadowolenie swoich klientów z pracy, do czego przyczynia się proces odkrywania właściwej ścieżki kariery. - pomagam w uzyskaniu równowagi pomiędzy życiem a pracą - wspieram klienta w radzeniu sobie ze zmianą i stresem w środowisku pracy oraz w życiu osobistym Doświadczenie biznesowe: Od 13 lat jestem trenerem biznesu specjalizującym się w ZZL a także budowaniu zespołu, rozwoju inteligencji emocjonalnej, stylach przywódczych. Mam wielopłaszczyznowe spojrzenie na organizację, co pozwala skutecznie rozwijać istniejący tam potencjał. Jako coach i trener pracowałam m.in. dla PGE OBRÓT SA, TP SA, ALPIQ ENERGY, ALFLETH, RED BULL, TP S.A., SOLARIS, COMPENSA, FORTATECH, LOTOS, KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A., DELIMA, STOKROTKA, LAFARGE CEMENT S.A., KAEM, POLTENT, ZTM, POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE, UNIVEG TRADE POLAND S.A., POCZTA POLSKA, PGNIG S.A., EDELMANN POLAND, ACFE POLSKA – STOWARZYSZENIE BIEGŁYCH DS. PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH i wiele innych) a także dla administracji państwowej (m.in: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ZUS, NFZ, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, WUP w Łodzi). Posiadam doświadczenie jako Dyrektor Personalny w firmie budowlanej (Betomax SA). Projekty przeze mnie realizowane pomagają Klientom: określić potrzeby rozwojowe pracowników i potrzeby szkoleniowe firmy, sprawdzić, jak pracownicy oceniają firmę, w której pracują i jej system motywacyjny (a także zdolności menedżerów do motywowania podwładnych), wdrożyć lub usprawnić systemy ocen okresowych, szkoleń, kompetencji, zidentyfikować najbardziej utalentowanych pracowników, wzmocnić transfer wiedzy ze szkoleń do codziennego funkcjonowania firmy. Uczestniczyłam w ogólnopolskich projektach badawczych m.in. we współpracy z MB SMG/KRC, gdzie pełniłam rolę eksperta ds. badań i rynku pracy w projektach: "Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce" oraz "Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy". Od 2000 roku pracuję jako wykładowca na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia m. in. zakresu ZZL, psychologii społecznej, socjologii organizacji, badań rynkowych i marketingowych. Posiadam publikacje w czasopismach naukowych (m. in. „Handel wewnętrzny. marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, „Przedsiębiorstwo i rynek”) oraz branżowych (m. in. „Personel i Zarządzanie”, „BSM”). Jestem również autorem szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych.
Kontakt
dr Magdalena Gieras
tel. 604 137 086
tel. 608 698 333

05-870 Błonie
ul. Szkolna 8c

www.career-business.pl

e-mail: szkolenia@career-business.pl
Specjalizacje
Miasta
Warszawa,
Cała Polska: Tak
Coaching przez Skype: Tak
Coaching przez Telefon: Tak

Opinie

Bardzo dobry coach
Właściwa osoba w tym zawodzie, wie co robi, jest kontaktowa, uprzejma i pomocna. Wie jak pomóc, doradzić, rozumie klienta. Z jej pomocą udało mi się rozwinąć skrzydła, odniosłem sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Dziękuję i pozdraviam.
26 marca 2021 Jakub - Przedsiębiorca
Badzo słaby coach
powinna dostać zakaz wykonywania zawodu, wprowadza zamęt i chaos jak w życiu zawodowym tak i w życiu prywatnym działa pod wpływem chwili, nie radzi sobie ze sobą, osobiste sprawy przenosi na grunt zawodowy, bardzo nieprofesjonalne podejście z wykorzystaniem stanowiska dla celów prywatnych
29 listopada 2017 KOŃ - PRACOWNIK
Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)


Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj