Kompetencje coachingowe nauczyciela

Zielona Góra
20 czerwca 2017 3h

Paulina Borsuk
Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Coachingu organizowane przez Izba Coachingu Oddział Lubuski

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wielki wpływ wywiera szkoła na nasze dzieci i całe społeczeństwo?
Czy wiesz, że możemy realnie wpływać na system edukacji poprzez pracę coacha, że małymi krokami możliwa jest duża zmiana?

Co zyskasz uczestnicząc w spotkaniu?
- zobaczysz, w jaki sposób i w jakich obszarach możesz wspierać nauczyciela w jego pracy poprzez coaching
- dowiesz się, jak przekonania nauczyciela wpływają na poczucie wartości ucznia
- zapoznasz się z wykorzystaniem kompetencji i narzędzi coachingowych w edukacji, w pracy nauczyciela, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, trenera

Czego się nauczysz?
- poznasz 30 czynników wpływu na uczenie się
- 8 ram myślenia nauczyciela i dyrektora szkoły, które wpływają na efektywne uczenie się
- 6 filarów poczucia wartości, które warto rozwijać w szkole.

Co będziemy robić?
- rozwiążemy test pokazujący najważniejsze czynniki wpływu
- będziemy pracować na kole poczucia wartości, jako narzędziu rozwijającym kompetencje nauczyciela, dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, trenera
- przyjrzymy się, jakie wartości rozwinęliśmy w toku naszego życia poprzez wpływ na nas ważnych osób

Prowadząca:
Lilianna Kupaj
Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu. Coach Master Trainer International Association of Coaching Institutes. Właścicielka i Dyrektor zarządzająca Szkoły Coachingu akredytowanej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Coachów ICI. Prezes zarządu i fundatorka Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. Członek Izby Coachingu. Specjalizuje się w coachingu: life, biznes i edu. Pracuje jako mentor, superwizor i wykładowca akademicki. Jako trener specjalizuje się w komunikacji transformującej, motywacji, zarządzaniu emocjami i zarządzaniu stresem. W 2015 roku uhonorowana tytułem Kreator Kompetencji Społecznych. W 2012 roku nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet.Zapoczątkowała w Polsce nurt coachingu edukacyjnego i wypuściła w świat pierwszych nauczycieli – Coachów. Założyła Fundację Świadomego Rozwoju Edukacji aby móc na szeroką skalę ulepszać polską edukację. Autorka 6 książek o tematyce life i edu coachingowej: „Twój Podręczny Mentor”, „Coaching przy kuchennym stole”, „Świadoma i Piękna”, „Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole”, „Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki”, „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych”. Od 10 lat kobieta przedsiębiorcza, kobieta biznesu, akredytowany międzynarodowy trener i coach.

Logistyka:
- koszt uczestnictwa: 50 zł
- bezpłatnie: członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu
- zapisy wyłącznie przez portal evenea
- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
- miejsce: OWES Zielona Góra
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. Dąbrowskiego 41D/3, Zielona Góra

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztacie.

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.


Zapraszamy!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Lubuski
Paulina Borsuk - Dyrektor Oddziału Lubuskiego Izby Coachingu

Zapraszam do kontaktu: paulina.borsuk@ic.org.pl

http://www.izbacoachingu.com/wydarzenia/dkczielonagora6/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj