Coaching dla zespołów NGO. Poznań

Poznań
1 września 2014 do czerwiec 2015

Monika Łagodzińska
Po co mi/nam warsztaty/coaching zespołowy- jaki cel:
• żeby szybciej i lepiej się rozwijać jako organizacja, i działać stabilnie z długofalową perspektywą
• żeby zwiększyć swój potencjał i siłę NGO
• żeby zbudować trwała społeczność wokół organizacji


Dla kogo:
• dla NGO z Poznania/ Wielkopolski, które pragną się rozwijać i działać stabilnie z długofalową perspektywą
• dla NGO, które wiedzą, że stać je na więcej, ale ‘jakoś utknęły i nie mogą ruszyć dalej’
• dla NGO, które są ciekawe i zaangażowane, jak mogą zwiększyć swój potencjał i siłę


Jak:
-1-2 dni warsztatów dot. budowania strategii, misji, wizji i myślenia długofalowego (12-15 osób, maks.3 osoby z jednej organizacji, do 5 różnych NGO)
- 4-6 spotkań dla maks. 3-5 osób (sesji coachingowych – coaching zespołowy), po 3h w okresie 3-6 miesięcy (warunek muszą być wszyscy lub znacząca większość członków zespołu NGO, która uczestniczyła w warsztatach) w okresie wrzesień 2014- czerwiec 2015

Uwaga: w razie potrzeby istnieje możliwość wdrożenia coachingu indywidualnego (do indywidulanych ustaleń)

Zgłoś się!FAQ:

Co odróżnia zespół od grupy?

Jedną z istotnych cech coachingu jest zorientowanie na cel.
O coachingu zespołowym możemy zatem mówić, gdy mamy faktycznie do czynienia z zespołem, a nie grupą (członkowie zespołu mają potencjał, by dokonać więcej niż indywidualne jednostki), a zatem, gdy jest możliwy do określenia cel całego zespołu.

Ważne jest, aby cel – sformułowany jako cel wspólny dla uczestników – był dla nich atrakcyjny, a więc aby w satysfakcjonujący dla nich sposób zawierał cele indywidualne. Dlatego, choć zazwyczaj podstawowy cel coachingu zespołu jest określony na etapie zamawiania usługi wraz z przełożonymi zespołu i/lub HR-em, to warto na początku procesu doprecyzować go z uczestnikami na bieżąco i dać im możliwość osadzenia w nim swoich indywidualnych, ważnych z osobistego punktu widzenia celów. Dzięki temu uzyskamy już na wstępie lepszą motywację do pracy i zbudujemy dobry kontakt ze wszystkimi uczestnikami.

Zgłoś się!
Zapisy w linku: https://docs.google.com/forms/d/19edLy81FVBiTfz1IvXNgkcyRrnjskTYh3jivjsl0UBQ/viewformPo co NGO coaching zespołowy?

Coaching zespołowy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy współpracy członków zespołu, gdyż praca odbywa się jednocześnie ze wszystkim pracownikami. Przy asyście coacha zespół może poruszać tematy, „o których nie mówimy” i samodzielnie rozwiązywać sporne kwestie.

Coaching zespołowy jest też ciekawą alternatywą dla szkoleń. Te często nie spełniają zakładanych oczekiwań. Podstawowym wyzwaniem jest bowiem trudność w procesie wdrożenia rozwijanych podczas szkoleń umiejętności.

Ponadto mówimy tutaj o myśleniu długofalowym i trwałości oraz stabilności organizacji pozarządowej.

Zgłoś się!Korzyści z coachingu zespołowego:

efektywna praca nad wizją, misją i strategią działania organizacji.
konstruktywne wykorzystanie siły, jaką daje grupa i pozytywna presja ze strony grupy
identyfikowanie się z czymś większym niż tylko skupienie na sobie – zobaczenie większego obrazu,
wzmacnianie identyfikacji z organizacją i podążanie wg określonych wartości i celów,
lepsze zrozumienie innych i lepsze wykorzystanie różnic w zespole postrzeganych jako korzyść, a nie przeszkoda,
świadomość własnych silnych i słabych stron.
Zgłoś się!Czemu zatem coaching ma być efektywniejszy?

Pracujemy na rzeczywistych wyzwaniach organizacji
Wypracowane pomysły rozwiązań są „własnością” członków zespołu, więc mają oni większą motywacje do ich wykorzystania w praktyce. W porównaniu ze szkoleniami nie występuje problem trudności we wdrożeniu. Zespół sam decyduje o tym, co chce zrobić, nikt tego nie narzuca.
W trakcie pracy coachingowej zespół uczy się korzystać z efektywnych form pracy. W żargonie coachingowym mówi się o „instalowaniu w umysłach uczestników coachingu wewnętrznego coacha”. Członkowie zespołu uczą się tego, że pewne struktury wspierające wspólną pracę oraz określone rodzaje pytań są po prostu skuteczne.
Zgłoś się!To, co jest charakterystyczne dla coachingu i odróżnia go od szkoleń, i doradztwa, to:

Cele do pracy definiuje zespół. Nawet jeśli zewnętrzny coach jest wynajęty przez organizację do zrealizowania konkretnego celu, np. polepszenia komunikacji w zespole, czy zwiększenia efektywności sprzedażowej, to i tak cel na wspólną coachingowa pracę określa zespół. Musi on oczywiście wspierać cele organizacji, które tutaj stają się pewną ramą do pracy coachingowej.
Odpowiedzialność za wybory, i decyzje są po stronie zespołu. Coach proponuje struktury, korzysta z różnych swoich umiejętności, aby poszerzyć perspektywę patrzenia na wyzwania, z którymi mierzy się zespół. Jednak to nie coach mówi, co jest dobrym rozwiązaniem, co nie, to nie on podejmuje decyzje. Robi to zespół i to stanowi właśnie siłę tej metody. Budujemy odpowiedzialność i zaangażowanie po stronie zespołu.


Coaching zespołowy może być wzmacniany pracą indywidualną (coaching indywidualny).

Zgłoś się!W materiale wykorzystano część artykułu „Jak zwiększyć efektywność zespołów sprzedażowych za pomocą coachingu zespołowego?”, który ukazał się w lutowym numerze czasopisma Personel Plus.
http://www.educoaching.pl/2014/02/czym-jest-coaching-zespoowy.html


Więcej informacji: http://centrumngopoznan.pl/warsztatycoaching-dla-zespolow-ngo-projekt-pilotazowy/


http://centrumngopoznan.pl/warsztatycoaching-dla-zespolow-ngo-projekt-pilotazowy/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj