Superwizja dla Coachów

Warszawa
5 luty 2019 17:30-20:30

Matylda Marczak
Kochani, za tydzień ruszamy! Będziemy wspierać siebie nawzajem, dzielić pomysłami, doświadczeniami, inspirować, motywować do pracy! Będziemy dążyć do szlifowania swojego warsztatu coacha, mentora i innych ról, których podłożem jest wspieranie drugiego człowieka. Zapraszam z całego serca do tworzenia jeszcze lepszej jakości naszej profesji! Do współdziałania:). Do propagowania coachingu, jako wartościowego narzędzia do pracy nie tylko ze sobą samym, ale i do współpracy z innymi. Zapraszam do nowej grupy już od 5 lutego:).Na spotkaniach:
- przepracowujemy dylematy z własnej pracy z klientem,
- przepracowujemy osobiste dylematy zawodowe,
- poszerzamy własną perspektywę,
- wzbogacamy własny warsztat,
- dzielimy się propozycjami rozwiązań na temat danej kwestii,
- pracujemy nad doskonaleniem siebie, jako coacha


Korzyści z superwizji:
• wzrost jakości warsztatu pracy coacha
• wzrost konkurencyjności na rynku
• wskazanie obszarów, tematów do rozwoju, pogłębienia wiedzy
• ugruntowanie w roli coacha
• samorozwój (samoświadomość własnych mocnych stron)
• dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami
• dbałość o etykę
• otrzymanie akredytacji


Po co jest superwizja?
Superwizja stwarza coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki niej może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Gdy poczuje, że ‚utknął w miejscu’, może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój coacha dzięki informacji zwrotnej Superwizora i wsparciu udzielanemu przez grupę. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja coach-klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej, a także własnej tożsamości coacha czy ogólnie rozumianego rozwoju zawodowego.

Cena:
10 spotkań superwizji grupowej 3-godzinnej 980 zł (4-8 osób)

https://www.facebook.com/events/512709139218790/ , https://eqmatyldamarczak.pl/aktualnosci/coaching-warsztaty/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj