English Lang Course for Coaches, etc.

globally, Poland
Od 14 lipca 2020 do 17 lipca 2020 24/7

PIOTR KALINOWSKI
Kurs języka angielskiego specjalistycznego związany z obszarem psychologii prowadzimy na poziomach B2, C1 i C2. Kurs ma na celu przekazanie słuchaczom kompetencji językowych umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach zawodowych Coacha, Psychologa, Mentora, Tutora, Psychoanalityka płynne i spontaniczne wyrażania swoich myśli, aktywnego i trafnego słuchania oraz zadawania trafnych pytań popranych gramatycznie i leksykalnie a także umiejętności dopasowania języka do okoliczności oraz wykorzystania różnych narzędzi Coachingu w mowie i piśmie.W trakcie kursu nauczysz się wypowiadać na różne tematy związane z psychologią oraz pracować z tekstami dotyczącymi zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych idei z tego obszaru. Będziesz prowadził rozmowy na skomplikowane tematy psychologiczne i poznasz słownictwo, które pozwoli Ci na poruszanie szeregu zagadnień z dziedziny psychologii na wielu poziomach.

Zakres leksykalny, także dopasowany do wymagań konkretnej grupy, dotyczy przede wszystkim: charakteru i osobowości, emocji i motywacji, procesów poznawczych, podstaw biologicznych, psychologii a psychiatrii, zdrowia psychicznego, chorób i zaburzeń psychicznych, nowoczesnych trendów i narzędzi w Coachingu, radzenia sobie z samym sobą chorób, higieny psychicznej, sesji, spotkań, badań i interpretacji obserwacji.

Zakres gramatyczny kursu jest podzielony na dwa poziomy: B2/C1 oraz C1/C2 oraz jest dopasowany do praktycznych potrzeb i specyfiki grupy. Podstawę stanowią czasy gramatyczne (Past Perfect Continuous, Future Perfect & Past Perfect Continuous, Future in the Past), idiomy, czasowniki frazowe, pytania, następstwo czasów, mowa zależna, tryby warunkowe, przyimki, stopniowanie przymiotników.
Zaczynamy 14 lipca 2020 on-line.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu; godziny do uzgodnienia.
Obecnie tworzymy nowe grupy. Kurs stacjonarny 1250zł w Warszawie
Zapytaj o wolne terminy, 4 osoby w grupie: 1250zł brutto za 25 h zajęć. Faktura.
Promocja Zapis i wpłata do 4 lipca 1000 zł br. Kurs stacjonarny w Warszawie; 1250zł

Napisz do nas: office@cttb.education lub kursyjezykowe@cttb.education

https://pokato.pl/ogloszenie/565323-kurs-english-language-course-for-coaches-etc

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj