English Language Training for Coaches

Warszawa
1 września 2020 24

PIOTR KALINOWSKI
Spotkania 2 x tyg przez 3 m-ce. Kurs możliwy w wersji stacjonarnej w Warszawie. Koszt 1,250 zł/25h.

zapisy do 20.07.20 – 500zł br

zapisy do 25.07.20 – 750zł br

zapisy do 30.07.20 – 1,250 zł br/25h.

4 os/gr; w zorganizowanej/zespołowej grupie koszt max do 6 os. 1000zł br/25h.

Szkolenie możliwe w wersji stacjonarnej w Warszawie. Spotkania 2 x tyg przez 3 m-ce.

kontakt: kursyjezykowe@cttb.education tel. 603407223

kontakt pod adresem: kursyjezykowe@cttb.education

Kurs kierujemy do Coachów, absolwentów psychologii, pracowników naukowych, badaczy, psychoterapeutów, osób zarówno związanych zawodowo z każdym obszarem psychologii, jak i wszystkich tych, którzy są zainteresowani terminologią z tej dziedziny Choachingu i pokrewnych.

Treści nauczane na kursie
W trakcie kursu nauczysz się wypowiadać na różne tematy związane z psychologią oraz pracować z tekstami dotyczącymi zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych idei z tego obszaru. Będziesz prowadził rozmowy na skomplikowane tematy psychologiczne i poznasz słownictwo, które pozwoli Ci na poruszanie szeregu zagadnień z dziedziny psychologii na wielu poziomach.

Zakres leksykalny, także dopasowany do wymagań konkretnej grupy, dotyczy przede wszystkim: charakteru i osobowości, emocji i motywacji, procesów poznawczych, podstaw biologicznych, psychologii a psychiatrii, zdrowia psychicznego, chorób i zaburzeń psychicznych, nowoczesnych trendów i narzędzi w Coachingu, radzenia sobie z samym sobą chorób, higieny psychicznej, sesji, spotkań, badań i interpretacji obserwacji.

Zakres gramatyczny kursu jest podzielony na dwa poziomy: B2/C1 oraz C1/C2 oraz jest dopasowany do praktycznych potrzeb i specyfiki grupy. Podstawę stanowią czasy gramatyczne (Past Perfect Continuous, Future Perfect & Past Perfect Continuous, Future in the Past), idiomy, czasowniki frazowe, pytania, następstwo czasów, mowa zależna, tryby warunkowe, przyimki, stopniowanie przymiotników.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6699301001012269057/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj