3 kolejne sekrety skutecznego coachingu

2016-07-13 19:48:45

Agnieszka Kaseja
Dziś kolej na 3 kolejne tajemnice skutecznego coachingu.

3. Coaching musi prowadzić klienta do przekroczenia swoich przyzwyczajeń

Słyszę czasami o spotkaniach nazywanych coachingiem, choć są one w gruncie rzeczy niczym innym jak „pogaduchami przy kawie”. Oczywiście takich rozmów każdy z nas potrzebuje, jednak nie nazywajmy ich coachingiem, please… Skuteczny coaching jest nakierowany na zmianę i ma konkretne cele do zrealizowania. Co to znaczy konkretne cele? To takie, których realizację potrafimy opisać konkretnymi słowami. Jeśli więc pracujemy nad pewnością siebie, niech to będzie rozpisane na wskaźniki behawioralne, takie jak:

– otwarte wygłaszanie swojego zdania

– jawna obrona siebie, swoich dokonań, swoich działań, swoich poglądów, nawet gdy oznacza to czyjeś niezadowolenie

– chodzenie z podniesioną głową i patrzenie ludziom w oczy

– głośne wyrażanie opinii, nawet jeśli narazi to nas to na krytykę

– wypowiedzenie swoich priorytetów w trakcie konfliktu poprzez rozpoczęcie wypowiedzi od sformułowania: „Dla mnie ważne jest..”

– wchodzenie w interakcję z osobami nas interesującymi, np. poprzez podchodzenie do nich na imprezie

– spokojnie wysłuchiwanie krytyki bez przymusu bronienia swojego zdania

– kończenie jałowych dyskusji z użyciem sformułowania „Pozostańmy przy swoim zdaniu, co ty na to?”

– klarowne i pozbawione obaw przedstawianie swoich planów i zamierzeń, itd.

Albo się tak zachowujemy (w większości przypadków) albo nie. Jeśli coaching ma skutecznie wpłynąć na naszą postawę, musi to odzwierciedlić się w konkretnych działaniach. Dlatego jeśli proces coachingowi ma być skuteczny, należy takie „wskaźniki sukcesu” spisać sobie i oceniać stopień ich realizacji w trakcie sesji podsumowujących. Są to bowiem konkretne kamienie milowe zmiany, których występowanie pokazuje skuteczność pracy coachingowej.4. Skuteczny coaching opiera się na skutecznych metodach pracy coachingowej

Coach skuteczny to taki, który sam – jako człowiek – jest doskonałym narzędziem swojej pracy. Co to górnolotne określenie oznacza dla klienta coachingu?

Coach skuteczny stale uczy się i „ostrzy swoją piłę” (wg „7 nawyków skutecznego działania” F.R. Coveya). Oznacza to, że kandydat na Twojego coacha nie ma problemu, żeby wymienić szkolenia profesjonalne, w których uczestniczył w ciągu ostatniego roku i wyjaśnić, dlaczego je wybrał i jak to wzbogaca jego profesjonalizm.
Najskuteczniejszy coaching odbywa się z coachami profesjonalnymi i nie jest to przypadek. Po prostu coach profesjonalny zdaje sobie sprawę ze złożoności procesu, w którym bierze udział. Oznacza to, że na każdym etapie Twojej współpracy z coachem jest on/-a w stanie wyjaśnić Ci, w czym bierzesz udział i dlaczego. Dlaczego takie pytanie, a nie inne, taka propozycja zadania, a nie inna. Autorefleksja to jego drugie imię…
Coach profesjonalista rozumie poziom swojej odpowiedzialności i nie ucieka przed nią. Poddaje się dyscyplinie swojego zawodu. Regularnie poddaje się superwizji. Coach pracuje nad sobą nie mniej niż klient! Oznacza to konieczność przeanalizowania swoich zachowań profesjonalnych, ich przyczyn, ich skutków, w tym także ich powiązań z emocjami i najgłębszymi przekonaniami samego coacha.
Coach musi stawiać sobie wysokie wymagania, skoro zobowiązuje się wspierać kogokolwiek w rozwoju. (A swoją drogą nie wydaje Wam się, że inne zawody zaufania publicznego, typu lekarz, prawnik czy polityk
Popularność: 26    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom