Nokia czy Apple – rzeczywiście masz wybór?

2016-10-17 01:37:06

Darek Koseski
Innowacje to ostatnio bodaj najgorętszy temat w rozmaitych rozmowach biznesowych. Coraz więcej też różnych rankingów, w których wybierane są najbardziej innowacyjne firmy. Z roku na rok znikają także z rynku firmy o rozpoznawalnych przed laty logach. Co więc decyduje o sukcesie? Co wyróżnia firmy innowacyjne i czym się one charakteryzują? Dzięki czemu w czołówce światowych innowatorów od lat czołowe miejsca zajmują takie firmy jak: Apple, Google, Tesla, Microsoft i Samsung?

Zacznijmy od początku. Jaka jest definicja firmy INNOWACYJNEJ?

Wg mnie jest to taka firma, która czerpie znaczną część swojej sprzedaży i zysków z produktów i/lub usług wprowadzonych w ostatnim czasie. I uwaga, określenie znacząca może różnić się w zależności od branży i otoczenia konkurencyjnego. Niektóre branże z założenia wymuszają bycie innowacyjnym, ponieważ przeżywają one gwałtowny rozwój, przechodzą przez okres boomu. Modernizuje się często produkty, usługi, wprowadza się nowe kanały sprzedaży, zmienia sposoby dotarcia do klientów, optymalizuje logistykę. Bardzo istotne jest tu tempo zmian, w jakim firmy wprowadzają te zmiany.

Jak stać się firmą INNOWACYJNĄ?

1. Zdefiniuj pojęcie INNOWACJA w Twoim przedsiębiorstwie
Aby zarządzać innowacjami w sposób systematyczny, należy ujednolicić definicje innowacyjności dla danej firmy. Z różnych moich rozmów z przedsiębiorcami i bazując na dostępnych danych wynika, że może to potrwać nawet kilka miesięcy. Ważne jest wybranie co będzie dla Ciebie najważniejsze i co ma wyróżniać Twój biznes. Większość osób koncentruje się więc na tym, aby produkty były unikalne i atrakcyjne dla konsumenta, tworzyły przewagę konkurencyjną. Ważne by można je dalej rozwijać tworząc kolejne prototypy i wersje. Muszą także zapewniać dla konsumentów większą wartość niż cokolwiek innego w rynku.

Przy okazji warte podkreślenia jest to, aby okresowo badać czy produkty, które oceniłeś na początku jako wysoce "innowacyjne" rzeczywiście przyniosły ponadprzeciętne zyski?

2. Jak więc mierzyć INNOWACJE?
Firmy stosują szereg wskaźników do mierzenia efektywności działania. Ale jak zmierzyć innowacyjność jako ideę, szczególnie, że produkty innowacyjne często nie mają poprzedników i jednocześnie trudno jest określić ich przyszłą wartość. Stanowią często tylko koncepcję, pomysł.

Pomimo, że jest to trudne, należy zaimplementować jakiś system mierzenia osiągnięć w zakresie innowacji. Mogą być to następujące wskaźniki:
• kwota zainwestowana oraz czas poświęcony innowacjom przez pracowników, wraz z liczbą pomysłów, które są generowane w określonym czasie
• ilość i jakość pomysłów, które podlegają wstępnej selekcji, czas potrzebny, aby pomysł przeszedł od fazy pomysłu do prototypu
• liczba innowacji, które trafiają na rynek w danym okresie, procent przychodów i zysków z nowych produktów i usług
• procent czasu poświęcanego przez liderów na mentoring projektów innowacyjnych, analiza raportów w jakim stopniu kierownictwo wykazuje zachowania pro-innowacyjne
• odsetek pracowników, którzy zostali przeszkoleni jako innowatorzy, ilość osób pracujących przy projektach innowacyjnych
• w jakim stopniu procesy zarządzania przedsiębiorstwem służą poprawie procesów, ułatwianiu wprowadzania postępu
• ilość zrealizowanych innowacji w danym okresie
• typy innowacji (nowe produkty, usługi, polityka cenowa, zmiany w dystrybucji, marketingu, etc.)

Po określeniu sposobów mierzenia innowacyjności, możliwe jest określenie konkretnych, jednostkowych celów oraz dostroić tempo wprowadzania zmian w życie.

3. Liderzy/menedżerowie jako INNOWATORZY
Wśród różnych pomiarów niezwykle istotna jest odpowiedź na pytanie jaki procent liderów, począwszy od kierowników projektów aż do wiceprezesów, formalnie odpowiedzialnych jest za innowacje? Jaki procent ma ustalone indywidualne cele związane z innowacjami, które to mają później wpływ na wynagrodzenie? Zbyt często jednak innowacja jest marginalizowana. Często tylko ludzie zatrudnieni w R&D odpowiadają za ten obszar. Wg mnie innowacyjność jest obowiązkiem każdego lidera na każdym poziomie w firmie. Powinni ono stanowić wzór dla innych, w szczególności animować i rozwijać kompetencje swoich pracowników w następujących obszarach:
• docenianie innowatorów
• eliminowanie przeszkód i zbędnych procedur hamujących tempo wprowadzania zmian
• mentoring zespołów pracujących nad innowacjami
• rozbudzanie apetytów do myślenia niekonwencjonalnego
• selekcja, zatrudnianie ludzi otwartych i promowanie kreatywności
• unikanie przedwczesnych osądów nowych pomysłów
• wyciąganie wniosków i lekcji z porażek przez pracowników
• zapewnianie budżetów celowych

Z mojego doświadczenia wynika jednak, że większość programów „leadershipowych” wprowadzanych w Polsce nie jest związanych z promowaniem innowacyjnego myślenia.

4. Promowanie kultury INNOWACJI w firmie
Zachęcam do systematycznego inwestowania w umiejętności innowacyjnego myślenia wśród pracowników na wszystkich szczeblach.

Niestety współcześni CEO zasypywani są mailami z „góry” i wdrażają pomysły korporacji. Nie wsłuchują się w głosy i pomysły pracowników. Wielu współczesnych menedżerów dba niestety także głównie o wymuszanie na pracownikach większej sprzedaży przy równoczesnym cięciu wszelkich dodatkowych kosztów. Istnieje pogląd, że pracownicy są łatwo wymienialni i w przypadku słabych wyników zostaną zwolnieni i zatrudnieni w ich miejsce nowi z dodatkowymi siłami.

Warto zwrócić tu także uwagę, że każda branża ma swoją specyfikę i charakterystyczne sposoby myślenia. Ludzie czytają te same magazyny, uczestniczą w tych samych konferencjach, rozmawiają z podobnymi do siebie osobami. Po pewnym czasie wszyscy myślą podobnie. Dla kontrastu innowatorzy działają inaczej. Potrafią odróżniać niezmienne zasady z zakorzenionymi i ograniczającymi przekonaniami. Poszukują często niedocenianych trendów. Innowatorzy nie spędzają dużo czasu spekulacje na temat tego, co być może. Działają i poszukują małych rzeczy, różnic. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na wprowadzaniu innowacyjność także od dołu organizacji.

5. Zapewnienie spójności w obszarze INNOWACJI
Wprowadzanie kultury innowacyjnej jest trudnym zadaniem. W moich rozmowach z klientami dostrzegam często zbieraninę narzędzi i metod, które są często nie do końca poprawnie stosowane, ale przede wszystkim kompletnie ze sobą nie powiązane. To tak jak z pieczeniem ciasta. Niby kupimy wszystkie potrzebne składniki, ale bardzo istotne jest ich połączenie ich w określonych proporcjach i określonej kolejności.

Dlatego niezwykle istotne jest zatrudnianie w firmie osób będących ambasadorami innowacyjnego myślenia. W ostatnich latach wiele firm mianuje Chief Innovation Officer’a, aby nadzorować najważniejsze nowe inicjatywy. Głównym zadaniem takiej osoby jest przede wszystkim upewnianie się, że wszystkie elementy łączą się w jeden spójny system, czyli:
• pracownicy na wszystkich szczeblach zostali odpowiednio przeszkoleni i mają dostęp do właściwych narzędzi
• projekty innowacyjne są odpowiednio finansowane i kontrolowane
• wartość innowacji w przedsiębiorstwie jest stale wzmacniana
• zmiany mierzone są we właściwy sposób

Przykład Nokii pokazuje, że innowacyjność jest wartością nie do przecenienia. Przez wiele lat była to szanowana i rozpoznawalna firma na rynku telekomunikacyjnym. W 2007 roku jej udział procentowy wynosił ponad 40 proc. wśród wszystkich telefonów komórkowych na świecie. Największą jednak barierą uniemożliwiającą Nokii dalszy rozwój było porzucenie idei produkowania intuicyjnych, przyjaznych dla użytkowników smartfonów. Innowacyjność stała z tyłu hierarchii ważności.

Dlatego jeśli chcesz, aby podwyższyć innowacyjność w piramidzie ważności, zachęcam do kontaktu, wszak The change you wish starts now.

Więcej na http://koseski.com/blog/
Popularność: 3    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom