STRES I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PERSPEKTYWIE PSYCHOLOGII ZDROWIA – WPROWADZENIE

2017-03-15 17:30:42

Kaja Kowalczyk
Od wielu lat ogromną popularnością wśród badaczy wielu dyscyplin, m.in. psychologii i medycyny, cieszy się problematyka stresu i radzenia sobie ze stresem. Psychologia stresu stałą się jedną z najbardziej interesujących poddyscyplin psychologicznych i znalazła bogate zastosowanie praktyczne w psychologii zdrowia.
W literaturze odnajdujemy trzy główne sposoby rozumienia pojęcia stresu:
1) stres jako bodziec – w tym rozumieniu sytuacje i wydarzenia występujące w otoczeniu wywołują u ludzi stan napięcia oraz silne emocje (najczęściej negatywne). Zakładano, że ludzie podobnie reagują na zdarzenia stresowe, a nasilenie doświadczanego stresu określane jest przez ocenę wydarzeń.
2) stres jako reakcja – czyli fizjologiczne i psychologiczne następstwa doświadczanych wydarzeń stresowych, które pojawiają się u człowieka...

Więcej na: www.psychologiaizdrowie.pl
Popularność: 11    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom