Mentoring do akredytacji ICF

2017-03-16 14:24:49

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
MIEJSCE: Rzeszów
Grupa może liczyć tylko 10 osób!

CEL: Uzyskanie akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC.
Wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego. Czas trwania procesu: min. 3 miesiące.

DODATKOWO: Omówienie obszarów do testu Coach Knowledge Assessment (CKA) który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 11 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%.

METODA: Analiza sesji uczestników pod kątem 11 Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF, feedback, wskazanie obszarów do rozwoju, pomoc w wyborze sesji egzaminacyjnych.
Mentoring indywidualny odbywa się głównie przez skypa i telefon.
Terminy do ustalenia indywidualnie.

TERMINY:
M. grupowy: sobota 8.04.2017 godz. 9.30 – 13.00 (3,5 h)
piątek 21.04.2017 16.00 – 19.30 (3,5 h)
M. Indywidualny: do ustalenia/skype/telefon

CENA: 1500 zł netto (wystawiamy FV)

Cena zawiera:
* 7 godzin mentoringu grupowego (2 spotkania po 3,5 h)
* 3 godziny mentoringu indywidualnego
* zaświadczenie zrealizowania mentoringu ICF

Gwarancja miejsca po wpłacie zaliczki 500 zł na konto:
79 1090 1665 0000 0001 0068 5277
Tytuł: Imię i nazwisko – mentoring Rzeszów

KONTAKT:
http://sedmo.pl/mentor-coaching/

SZCZEGÓŁY:

Akredytacja ICF
Mentor coaching jest również koniecznym etapem uzyskania oraz odnowienia akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC. W tych przypadkach wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego. ICF wymaga aby proces mentoringu trwał przynajmniej 3 miesiące (minimalna odległość czasowa między pierwszą a ostatnią sesją mentoringu). Konieczne jest też, aby mentor coach był akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC lub przynajmniej ACC. Sesje podczas mentor coachingu analizowane są pod kątem 11 Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF.

Test CKA
Podczas spotkań omawiane są także obszary testu Coach Knowledge Assessment (CKA) który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 11 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%.

Etyka w coachingu
Począwszy od 1 stycznia 2016 roku każdy coach, który będzie chciał odnowić akredytację International Coach Federation musi zdobyć min. 3 punkty CCE z zakresu etyki coacha. Jestem jedyną osobą w Polsce specjalizującą się zarówno naukowo (obroniłam pracę doktorską z etyki w coachingu), jak i zawodowo (prowadzę szkolenia z zakresu etyki coacha) w szeroko pojętej etyce w coachingu.
Popularność: 79    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj