Odwrócone przywództwo – każdy może zostać liderem!

2017-05-08 22:15:08

Darek Koseski
Rozwój liderów, a także zarządzanie zmianami są obecnie najważniejszymi priorytetami dla wielu organizacji. Niestety, pomimo dobrych chęci, wiele osób decyzyjnych popełnia podstawowy błąd mając tendencję do traktowania tych obszarów odrębnie, a nie jak wzajemnie powiązane ze sobą wyzwania. Zmiany kulturowe w firmach nie mogą się wydarzyć bez rozwoju przywództwa, zaś wysiłki na rzecz głębokiej zmiany kultury są obszarem, na którym znakomicie można rozwinąć umiejętności liderskie.

Aby uzyskać lepsze rezultaty w obszarach rozwoju przywództwa oraz zarządzania zmianami, postaraj się zawsze koordynować ich wspólny rozwój, zbliżając je maksymalnie do siebie.

Prawdziwe przywództwo polega na zachęcaniu innych do działania, do podążania za liderami, do oderwania się od dotychczasowych nieefektywnych zachowań i nieuzasadnionych oczekiwań, w końcu do współodpowiedzialności za końcowy wynik i kondycję przedsiębiorstwa.

Co więcej, ważne jest to, że przywództwo nie jest wyłącznie odpowiedzialnością zarządów i kierownictwa wyższego szczebla. Wg mnie osoby na wszystkich poziomach organizacji muszą pokonywać opór innych, aby prawdziwie głębokie i trwałe zmiany odbywały się we właściwy sposób i we właściwym tempie. Wszelkie inicjatywy dążące do zmian, które wymagają odejścia od dominującego sposobu myślenia, dotychczasowego zbioru norm i zachowań – stanowią najlepsze środowisko do rozwoju umiejętności przywódczych, a także kształtują niezbędny element na rzecz udanej zmiany kultury organizacyjnej.

Jak więc Twoja organizacja powinna efektywnie rozwijać przywództwo i jednocześnie dbać o trwałość procesu zmian?

W tym przypadku zalecam podejście, które uwzględnia zarówno inicjatywy odgórne, płynące od osób zarządzających przedsiębiorstwem, jak i wszelkie próby zachęcania pracowników do wysuwania swoich innowacyjnych pomysłów i bycia współodpowiedzialnymi za funkcjonowanie organizacji. Pracownicy bowiem pozbawieni możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczynają spędzać coraz więcej czasu na mało znaczące czynności takich, jak wzorowa rejestracja dokumentów czy sprawdzanie, czy ołówki są odpowiednio zatemperowane.

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem dużej organizacji i chciałbyś, aby Twoi podlegli dyrektorzy zwiększyli swoje kompetencje w następujących obszarach:

Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą

Wg Ciebie jest to ważne, ponieważ wiele się o tym mówi wokoło. Dzięki temu chciałbyś, aby Twoi ludzie nauczyli się budować przyjazną atmosferę pracy, motywować i angażować swoich pracowników, polepszyć pracę zespołową, lepiej radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, identyfikować obszary wymagające zmian, czy w końcu skuteczniej udzielać i otrzymywać informacje zwrotne.

Więcej na www.koseski.com/blog
Popularność: 6    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom