Szkolenia pracowników fundowane przez pracodawcę - z czym się wiążą?

2019-11-05 12:10:13

MARCIN KLAPA
Szkolenia pracowników - oczekiwania pracodawców
Jeśli pracodawcy decydują się na poniesienie kosztów na szkolenia pracowników, to oczekują, że ich inwestycja się zwróci z korzyścią dla przedsiębiorstwa. W przypadku kadry kierowniczej, najczęściej stawia się na szkolenia pracowników podnoszące ich kompetencje miękkie i umiejętność skutecznego zarządzania personelem. W związku z tym efektem takich szkoleń mogą być lepiej zgrane zespoły, motywowane przez swojego kierownika, który we właściwy sposób dobiera zadania do pracowników. W zespołach kierowanych przez szkolonych kierowników powinno dochodzić do mniejszej liczby konfliktów lub powinny być one prawidłowo zarządzane. Najbardziej namacalnym skutkiem szkolenia, które odbyła kadra zarządzająca, powinien być wzrost efektywności zarządzanych przez nią zespołów.

Pracownicy niższego szczebla najczęściej wysyłani są na szkolenia specjalistyczne w zależności od wykonywanego zawodu. W tym przypadku pracodawcy chcą mieć jeszcze lepszych specjalistów w swoim fachu. Dzięki temu mogą podnosić jakość swoich produktów czy usług i tym samym budować swoją konkurencyjność na rynku. Od pracowników oczekuje się poprawy w jakości wykonywanych zadań, efektywności oraz kreatywności i zaangażowania w rozwój firmy. Szkolenia pracowników mają również za zadanie zwiększyć identyfikację pracownika z firmą i rozbudzić jego osobiste zaangażowanie w jej życie.

Szkolenia pracowników - Oczekiwania pracowników
Oczekiwania pracowników wobec szkoleń, na które są wysyłani przez pracodawców, są podobne bez względu na zajmowane stanowisko. Najważniejsze, aby szkolenia pracowników, na które są kierowani, odpowiadało obszarom ich zainteresowania. Szkolenie, które zupełnie odbiega od zainteresowań pracownika lub w żaden sposób nie jest związane z wykonywaną przez niego pracą, przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego, czyli jedynie zdemotywuje pracownika. Dla większości pracowników, najważniejsze jest to, aby zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności mogli wykorzystywać w codziennej pracy, aby móc się rozwijać na danym stanowisku. Dlatego też dla pracowników wysyłanych na szkolenia bardzo ważne są uzyskiwane dyplomy odbytego szkolenia lub certyfikaty potwierdzające zdobycie konkretnej wiedzy lub umiejętności. Są to dokumenty, które w przyszłości potwierdzą ich ścieżkę rozwoju i posiadane kwalifikacje.

Formalne roszczenia pracodawcy  
Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, może spodziewać się konieczności podpisania tzw. lojalki. Jest to umowa podpisywana na podstawie art. 103 Kodeksu pracy, który wskazuje na uzasadnione zabezpieczenie interesu pracodawcy. Kolejne paragrafy tego artykułu określają miedzy innymi, że pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu poniesionych kosztów szkolenia, jeśli ten rozwiąże stosunek pracy przed upływem 3 lat od momentu zakończenia podnoszenia kwalifikacji. Podpisana przez pracownika umowa nie będzie obowiązywała, kiedy przed upływem 3 lat to pracodawca rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem.

Pracownikowi, który został przez pracodawcę wysłany na szkolenie, przysługuje za ten czas urlop szkoleniowy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dodatkowo pracodawca może pokryć koszty przejazdu na szkolenie, noclegu oraz diety, jeśli wymaga tego miejsce i czas szkolenia. W związku z tym, że są to świadczenia przyznane na podnoszenie kwalifikacji, zwolnione są one z potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MOIM ARTYKUŁEM I PODZIELENIA SIĘ OPINIĄ NA TEN TEMAT
Popularność: 13    Powrót

Komentarze

Jeżeli zastanawiacie się jaką firmę szkoleniową wybrać, to proponuję zerknąć do oferty firmy New Players Poland. Celem realizowanych szkoleń jest wzmocnienie konkretnych kompetencji pracowników. Tematami realizowanych szkoleń są np. szkolenia z komunikacji interpersonalnych, kreowanie umiejętności przywódczych, współpraca w zespole oraz wiele innych. Podaję link, gdyby Państwo byli zainteresowani szkoleniami https://newplayers.pl/szkolenia-dla-pracownikow/#1523899860933-e045c943-e494
2019-12-04 12:24 ~Kateryna
Więcej komentarzy na forum link


Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom