Coaching i trauma

2020-04-04 18:14:28

Agnieszka Kaseja
Coaching w dobie kryzysu
W dzisiejszych czasach, czasach epidemii, klient ma prawo oczekiwać od coacha zrozumienia dla swojej sytuacji. Wymaga to od coacha odpowiedniego przygotowania i profesjonalnego podejścia uwzględniającego wiedzę o tym, jak kryzys wpływa na funkcjonowanie człowieka.

Do coachów trafia coraz więcej osób w stanach pokryzysowych. I choć coach nie jest i nie powinien nigdy pełnić roli psychoterapeuty, a jego praca nie jest formalnie skierowana do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ani poważne problemy natury psychologicznej, to w momencie, kiedy koronawirus dotyczy nas tak powszechnie, także coachowie nie mogą zamykać na oczu na traumę. Bo choć nie leczą zaburzeń postraumatycznych, to i tak mierzą się z nią w swoich kontaktach z klientami… Tak jak nauczyciele, pielęgniarki, opiekunowie społeczni, ... praktycznie wszyscy pracujący z ludźmi.

Nowe podejście do praktyki coachingowej
Od profesjonalisty coachingu wymaga się obecnie podejścia “trauma informed”, czyli uwzględniającego możliwość, że klient coachingu przeżył traumę i może mieć obniżoną odporność psychiczną. Nawet, jeśli sam klient dotąd nie myślał o sobie w takich kategoriach.


>>>Co to oznacza?

Metodyka pracy z klientami w czasach kryzysu

Oznacza to zmianę podejścia w paradygmacie pracy profesjonalnego coacha.

Coach musi od teraz:

– brać pod uwagę możliwość, że jego klienci mogą być straumatyzowani

– uwrażliwić się na sygnały doświadczania traumy różnych typów

– rozpoznawać symptomy traumy i stanów posttraumatycznych

– posiadać aktualną wiedzę o zjawisku traumy prostej i złożonej

– posiadać umiejętności prawidłowej interwencji/ reakcji w czasie rozmowy z klientem (poniżej piszę o jej podstawowych zasadach)

– podjąć zobowiązanie, że zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby oszczędzić klientowi retraumatyzacji

– być w pełni świadomy zakresu swoich kompetencji i nigdy poza nie nie wykraczać

– mieć przygotowaną listę terapeutów, których może polecić klientowi, który tego potrzebuje

– poważnie podejść do swojego własnego BHP.Praktyka, która wspiera i buduje człowieka

Jakimi podstawowymi zasadami kieruje się coach pracujący w formule “Trauma Informed Coaching”?


Coach musi promować i aktywnie budować:

1. Bezpieczeństwo – dbając o fizyczne, emocjonalne i systemowe bezpieczeństwo klientów

2. Zaufanie – dbając o jasność przekazu, spójność i ochronę granic w relacjach

3. Wybór – maksymalizując okazję do przekazania kontroli i prawa wyboru klientowi

4. Współpracę – promując pełne partnerstwo oparte na współpracy poprzez nieuzurpowanie sobie żadnej władzy

5. Wzmocnienie – dbając o skorzystanie z każdej okazji, żeby wzmocnić klienta i pomóc mu zbudować pozytywne przekonania i umiejętności.Zachęcam coachów do zdobywania wiedzy o traumie i stanach potraumatycznych, kształtowania podejścia opartego o powyższe zasady.
Bardzo ważne jest życzliwe podejście (compassion) oraz zdobywanie umiejętności radzenia sobie z nietypowymi zachowaniami klientów, które są śladem po doświadczeniach traumatyzujących.

Niezbędna jest wysoka samoświadomość coacha, co do granic swoich możliwości zawodowych.
Coach jest teraz szczególnie zobowiązany dbać o własną wydolność zdrowotną i skuteczność profesjonalną poprzez dbanie o BHP (np. techniki antystresowe, sięganie po wsparcie, częstą superwizję).

WSKAZÓWKI DLA KLIENTÓW

Klientów zachęcam do korzystania z usług wyłącznie coachów profesjonalnych, tzn. coachów, którzy są:

*dobrze przeszkoleni (min. 60h kursu podstawowego)
*nadal intensywnie się szkolą, w tym z podejść uwzględniających stres, odporność psychiczną, traumę, rezyliencję, zarządzanie kryzysem, mindfulness, techniki terapeutyczne
*akredytowani przez niezależną organizację branżową (EMCC, ICF, Izba Coachingu), czyli posiadają znak jakości swojej pracy
*przestrzegają kodeksu etycznego (można złożyć skargę na ich usługi)
*poddają się superwizji przynajmniej raz na 3 miesiące (dbają o jakość swojej codziennej pracy).

Coach reprezentuje zawód polegający na wsparciu człowieka na jego drodze.
Musi spełniać wysokie wymagania profesjonalne i etyczne w czasie próby, z którą mierzymy się teraz.
Popularność: 10    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom