Wsparcie dla biznesu

2020-05-22 22:19:47

Karolina Żmudzka
Zobacz jak mogę Ci pomóc jeśli pracujesz w firmie/organizacji lub nią zarządzasz:

-----------------------------
ROZWÓJ KARIERY
-----------------------------
Pomagam pracownikom firm i organizacji rozwinąć skrzydła na obecnym stanowisku pracy, poszerzyć kompetencje, dopasować zadania do naturalnych predyspozycji. Przygotowuję do wyzwań zawodowych - awansu, nowej roli, rekrutacji wewnętrznej, ważnego wydarzenia. Wspieram w rozwijaniu kompetencji miękkich (budowaniu relacji, komunikacji, asertywności, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie ze stresem, zarządzaniem sobą w czasie), wyjściu z impasu i kryzysu (wypalenie zawodowe) i odzyskaniu równowagi (work-life balance).

-----------------------------
WSPARCIE W ZARZĄDZANIU
-----------------------------
> Pomagam menadżerom zbudować autorytet lidera, wzmocnić kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi: budowaniu zespołów, komunikowaniu się, motywowaniu pracowników, delegowaniu obowiązków egzekwowaniu realizacji celów, efektywności podejmowanych działań.
> Kompleksowo wspieram przedsiębiorców, właścicieli MiŚP, dyrektorów w zarządzaniu firmą, budowaniu kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, zarządzaniu potencjałem i rozwojem pracowników, budowaniu zespołów, rekrutacji, określeniu wizji, misji i wartości firmy, employer brandingu.

-----------------------------
BUDOWANIE ZESPOŁU
-----------------------------
Pomagam zespołom zarządzać swoim potencjałem tak, by wykorzystywali swoje najsilniejsze strony, trafnie określili swoją rolę w projektach i grupie zadaniowej. Wspieram przy budowaniu dobrych relacji i komunikacji, kultury porozumienia, akceptacji i współpracy.

-----------------------------
WSPARCIE W REKRUTACJI
-----------------------------
Pomagam firmom, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie przypadkowych ludzi i potrzebują zrekrutować osoby odpowiednie do pełnienia określonych ról i adekwatne do zakładanych celów biznesowych. Towarzyszę przy rozmowach kwalifikacyjnych, doradzam przy wyborze idealnego kandydata. Za pomocą testów psychometryczych poddaję rzetelnej diagnozie potencjał i kompetencje kandydata w kontekście wymagań stanowiska pracy i potrzeb organizacji

-----------------------------
TESTY KOMPETENCJI
-----------------------------
Na bazie profesjonalnych narzędzi psychometrycznych zapewniam kompleksową ocenę potencjału pracownika w kontekście potrzeb organizacji. Pomagam zaprojektować indywidualne ścieżki kariery i rozwijać strategiczne kompetencje pracowników. Diagnozuję: styl myślenia i działania, role w zespole, strategie podejmowania decyzji, osiągania celów, profil osobowości, wartości, czynniki motywujące i demotywujące, styl przywództwa, styl w roli podwładnego, styl wywierania wpływu, sposoby radzenia sobie ze stresem, bariery rozwoju, nieefektywne zachowania

-----------------------------
OUTPLACEMENT
-----------------------------
Pomagam pracownikom złagodzić konsekwencje utraty zatrudnienia. Wspieram w znalezieniu nowego zatrudnienia lub założeniu własnej działalności. Towarzyszę w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości, wyznaczeniu nowej ścieżki kariery i rozwoju, przekwalifikowaniu się.
Popularność: 86    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj