Karolina Żmudzka

Popularność: 9087
Bardzo dobry coach (78)
Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami wypalonymi zawodowo. Pracuję z ludźmi, którzy poważnie podchodzą do swojej kariery i dla których praca to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli czujesz, że nie realizujesz się zawodowo, jesteś na etapie poszukiwania nowej pracy, chcesz przebudować swoją ścieżkę kariery w obecnej pracy lub odczuwasz symptomy wypalenia zawodowego - dobrze trafiłeś. Pomogę Ci zbudować karierę wokół Twoich predyspozycji, pasji i talentów i czerpać radość z pracy. Pracuję holistycznie - korzystam z metody coachingu i dorobku różnych podejść terapeutycznych (m.in. Gestalt, SFBT, LBMS, AT, CBT, TS). ----------------------------- MOJE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE MERYTORYCZNE: ----------------------------- >> akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu >> psycholog, trener, diagnosta, terapeuta, doradca zawodowy >> Certificate in Talent & Career Management >> Facylitator Job Crafting >> Chief Wellbeing Officer >> Certyfikowany Trener FRIS® Style Myślenia >> Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusz osobowości 15FQ+ oraz Kwestionariusz wartości i motywacji Values&Motive Inventory >> International Values Consultant (IVC) >> Interim HR Manager dla MiŚP >> kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych "Coaching i Mentoring” - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej >> wykładowca na studiach podyplomowych "Menadżer XXI w." - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej >> współautorka książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży "Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość.” Zobacz, w czym mogę Ci pomóc: ----------------------------- ZMIANA PRACY i PRZEKWALIFIKOWANIE SIĘ ----------------------------- Pomogę Ci znaleźć wymarzoną pracę - bezpiecznie zakończyć stary rozdział zawodowy i zacząć nowy. Będę Ci towarzyszyć w drodze ku zmianie, podejmowaniu decyzji, przezwyciężaniu trudnych momentów, poznawaniu swoich mocnych stron, poszukiwaniu nowej tożsamości zawodowej, spełnienia i „flow”. ----------------------------- ROZWÓJ ZAWODOWY ----------------------------- Pomogę Ci rozwinąć skrzydła na obecnym stanowisku pracy, poszerzyć kompetencje, dopasować zadania do Twoich predyspozycji. Przygotuję Cię do wyzwań zawodowych - awansu, nowej roli, ważnego wydarzenia. Pomogę w zarządzaniu i zbudowaniu zgranego zespołu. Wesprę Cię w budowaniu relacji, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, wyjściu z kryzysu i odzyskaniu równowagi (work-life balance). ----------------------------- PRZYGOTOWANIE DO REKRUTACJI ----------------------------- Pomogę Ci stworzyć skuteczne CV szyte na miarę, które pokaże Cię od najlepszej strony i zwróci uwagę każdego rekrutera. Przygotuję Cię do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji. Nauczę świadomie czytać oferty pracy i wybierać te właściwe i dopasowane do Ciebie. ----------------------------- WŁASNY BIZNES ----------------------------- Pomogę Ci zbudować biznes spójny z Twoją pasją i marką osobistą. Dodam odwagi przy odchodzeniu z etatu, byś mógł zacząć działać samodzielnie w oparciu o Twoją specjalizację i doświadczenie. Podpowiem, jak ogłosić światu czym się zajmujesz, wyjść na rynek i dotrzeć do pierwszych klientów. ----------------------------- PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO ----------------------------- Praca, która była dla Ciebie kiedyś źródłem radości, pasji i samorealizacji może z czasem stać się źródłem cierpienia. Składa się na to wiele czynników, m.in.: stres, trudne relacje ze współpracownikami i przełożonymi, przeciążenie obowiązkami, utrata równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, czy zadania nieadekwatnie dobrane do Twoich predyspozycji. Proces rozwojowo - coachingowy służy profilaktyce wypalenia zawodowego i przywracaniu dobrostanu psychicznego. Pomogę Ci odzyskać spokój, który utraciłeś wskutek długotrwałego stresu i dyskomfortu doświadczanego w miejscu pracy. ----------------------------- TESTY PREDYSPOZYCJI ----------------------------- Za pomocą profesjonalnych narzędzi psychometrycznych zdiagnozuję Twoje kompetencje, predyspozycje, preferencje, styl zarządzania, rolę w zespole. Wyjaśnię Ci, jak podejmujesz decyzje i rozwiązujesz problem, określę Twój sposób myślenia oraz działania, wskażę mocne strony osobowości. Pokażę na bazie wyników testu, jak możesz w praktyce wykorzystać swój potencjał i naturalne predyspozycje: w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. ----------------------------- KRYZYS ŚRODKA ŻYCIA ----------------------------- Czujesz, że nadszedł dla Ciebie czas konfrontacji z rzeczywistością, celami, planami i marzeniami? Masz duże zasoby, kompetencje i doświadczenie i chcesz z nich nadal korzystać, ale inaczej niż dotychczas? Potrzebujesz przebudować obecne życie zawodowe, by mieć więcej przestrzeni na życie osobiste? Pomogę Ci odpowiedzieć na głębokie pytania: o sens życia, tożsamość, wartości, Twoje miejsce w świecie i życiu zawodowym. ----------------------------- CZAS PODSUMOWAŃ I DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ ----------------------------- Masz za sobą kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego, dużą wiedzę i doświadczenie i czujesz, że nadszedł dla Ciebie czas podsumowań, robienia bilansu życia osobistego i zawodowego. Pomogę Ci znaleźć pomysł na podzielenie się z innymi tym, co wiesz i umiesz oraz potrzebą „by coś po mnie zostało”. ----------------------------- KARIERA EDUKACYJNO-ZAWODOWA ----------------------------- > Jeśli jesteś młodym człowiekiem - nastolatkiem lub studentem i praca jeszcze przed Tobą pomogę Ci wybrać kierunek dalszej edukacji zgodny z Twoimi talentami i zainteresowaniami. Będę z Tobą przy wytypowaniu przedmiotów na maturę, wyborze kierunku studiów, przygotowaniu się do pierwszej pracy. Nauczę Cię świadomie kształtować swoje życie zawodowe i od najwcześniejszych lat podążać za marzeniami, talentami i pasjami. > Pracuję z młodzieżą i rodzicami od 2009 roku jako psycholog, terapeuta i coach. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.” ---------------------------------------------------------------------------- POZNAJ MNIE: ---------------------------------------------------------------------------- KIM JESTEM Jestem psychologiem, Akredytowanym Coachem i Superwizorem Izby Coachingu z 10-letnim doświadczeniem, trenerem, diagnostą, terapeutą, HR managerem. Specjalizuję się w coachingu kariery i pracy z osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego. Dlaczego? Bo uważam, że praca to istotny kawałek naszego życia. Odkąd pamiętam, robiłam to, co kocham. Od dziecka intuicyjnie angażuję się w to, co daje mi satysfakcję, spełnienie i radość. Talenty, które spontanicznie zrodziły się we mnie we wczesnych latach dzieciństwa, mają bardzo dużo wspólnego z tym, co robię dzisiaj. Mogę śmiało powiedzieć, że moje życie wygląda dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Z naturalną łatwością przychodzi mi odkrywanie w ludziach ich potencjału. Inspiruję i pomagam im spełniać marzenia. ODKRYWAM POTENCJAŁ LUDZI Od 15 lat pracuję z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują swojej drogi, chcą odkryć siebie i poczuć w życiu spełnienie. Pomagam im odkrywać i wykorzystywać swoje predyspozycje, umiejętności i talenty, by mogli żyć i pracować z pasją. Pracuję eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów moich zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, psychoterapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem, zdrowie, duchowość, turkusowe zarządzanie, budowanie marki). Na ludzi i świat patrzę holistycznie i systemowo. Mam bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, rodzinami. STOSUJĘ SPRAWDZONE METODY Korzystam z rzetelnych narzędzi psychometrycznych: mam uprawnienia do stosowania testów psychologicznych, jestem Certyfikowanym Trenerem narzędzia FRIS® Style myślenia, Certyfikowanym Konsultantem narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz kwestionariusza wartości i motywacji Values&Motive Inventory. W pracy z klientami wykorzystuję m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFBT), narzędzia psychoterapii Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem - praktykę świadomego ruchu Laban Bartenieff Movement System. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu oraz certyfikowanych psychoterapeutów Gestalt. WSPIERAM BIZNES Pracuję w biznesie w obszarze HR managementu, coachingu kariery i talentów, budowania kompetencji i postaw pracowników, realizacji programów rozwojowych, sesji AC/DC, rekrutacji. Pomagam świadomie planować zatrudnienie, projektuję indywidualne ścieżki kariery i programy rozwojowe, opracowuję ścieżki rozwoju talentów, rozwijam strategiczne kompetencje menadżerów, buduję zespoły. Wspieram menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. Jako certyfikowany International Values Consultant (IVC) pomagam organizacjom budować wewnętrzny system wartości. Działam również w obszarze employer brandingu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku, project i event managementu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Jestem wykładowcą na studiach podyplomowych "Menadżer XXI wieku" na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Wellbeing w organizacji”. DZIAŁAM NA RZECZ PROFESJONALNEGO COACHINGU W POLSCE Od 2014 roku jako członek Izby Coachingu aktywnie angażuję się w promowanie profesjonalnego coachingu w Polsce. W latach 2018 – 2022 pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu, 2016 – 2017 jako członek Prezydium Izby Coachingu zarządzałam zespołem kilkunastu dyrektorów i vicedyrektorów w 15 oddziałach IC na terenie całej Polski wdrażając systemowo kluczowe projekty w organizacji. W latach 2014 – 2016 pełniłam funkcję Dyrektora Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Byłam współtwórcą, koordynatorem merytorycznym i organizatorem I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku” oraz występowałam w roli prelegenta na wielu konferencjach zakresu coachingu i rozwoju osobistego. UCZĘ COACHINGU Wspieram w rozwoju coachów – jestem ich nauczycielem, mentorem i superwizorem. Pomagam im na drodze rozwoju oraz w budowaniu prosperującej ścieżki kariery. Od 2016 roku jestem kierownikiem merytorycznym i wykładowcą na akredytowanych przez Izbę Coachingu studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach podyplomowych: „Coaching w biznesie” oraz na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na studiach podyplomowych „Coaching biznesowy”. WSPIERAM RODZINY Przez 9 lat pracowałam jako psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, coach oraz diagnosta z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 lat i ich rodzicami. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.", w której zebranych jest kilkanaście moich autorskich scenariuszy warsztatów. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodzinami pomaga mi rozumieć i systemowo patrzeć na procesy zachodzące w firmach i organizacjach. INSPIRUJĘ Jestem dla moich klientów inspiracją jako człowiek. Dzięki moim różnorodnym doświadczeniom osobistym i zawodowym dobrze rozumiem moją rolę w procesie rozwoju i zmiany klientów. Patrzę na człowieka holistycznie biorąc pod uwagę jego myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim funkcjonuje. Pracuję ze spokojem, zaufaniem i wiarą, że wszystko, co się nam przydarza, ma głębszy sens i znaczenie – i uczę innych w taki sposób doświadczać rzeczywistości. Daje mi dużo radości bycie świadkiem rozwoju drugiego człowieka, pogłębiania samoświadomości, doświadczania zmian, rośnięcia w siłę, poszerzania perspektywy, samorealizacji i spełniania marzeń. PRYWATNIE Żyję z pasją, dbam o swój wewnętrzny rozwój i zdrowie fizyczne. Zainwestowałam w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszłam własną psychoterapię indywidualną i grupową. W życiu kieruję się intuicją, wewnętrznym głosem, słucham swojego ciała. Od dziecka jestem związana z muzyką – ukończyłam 12-letnią szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu i śpiewu operowego. Na przestrzeni swojego życia tańczyłam wiele stylów tanecznych, bliska mi jest praktyka świadomego ruchu. Pasjonuje mnie kultura latynoamerykańska, język hiszpański, podróżuję, fotografuję, zdrowo się odżywiam, żyję w harmonii z przyrodą.
Kontakt
tel. 883 030 356
Specjalizacje
Miasta
Płońsk, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Środa Śląska, Starachowice, Świebodzin, Świętochłowice, Tomaszów Mazowiecki, Ząbki, Zduńska Wola, Łańcut, Brzesko , Chełmno, Czeladź, Grodzisk Mazowiecki, Głogów, Janów Lubelski, Jaworzno, Józefów, Kalisz, Kędzierzyn Koźle, Konin, Krapkowice, Krotoszyn, Kłodzko, Malbork, Mikołajki, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszcz Gdański, Przeworsk, Racibórz, Sulejówek, Strzelce Opolskie, Słupsk, Tomaszów Lubelski, Wieliczka, Wejherowo, Zgorzelec, Łowicz, Augustów, Będzin, Bielsko - Biała, Bochnia, Czechowice-Dziedzice, Frankfurt, Gorlice, Jarosław, Kętrzyn, Kopenhaga, Kudowa Zdrój, Leżajsk, Londyn, Nowa Sól, Lubin, Oslo, Ostrołęka, Otwock, Oława, Zgierz, Żary, Władysławowo, Września, Wałcz, Tczew, Tarczyn, Skierniewice, Radomsko, Rabka Zdrój, Puławy, Piaseczno, Ostróda, Nałęczów, Myślenice, Lubliniec, Lębork, Legnica, Karpacz, Góra Kalwaria, Dublin, Krosno, Polkowice, Wadowice, Żory, Żyrardów, Ostrów Wielkopolski, Monachium, Mińsk Mazowiecki, Międzyzdroje, Manchester, Legionowo, Iława, Konstancin-Jeziorna, Kraśnik, Hrubieszów, Grodzisk Wielkopolski, Gniezno, Giżycko, Dzierżoniów, Cieszyn, Chrzanów, Berlin, Barcelona, Andrychów, Amsterdam, Żywiec, Tychy, Sanok, Pszczyna, Piła, Olkusz, Nysa, Zawiercie, Zabrze, Wałbrzych, Suwałki, Siemianowice Śląskie, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Chełm, Płock, Kielce, Olsztyn, Kołobrzeg, Łódź, Tarnowskie Góry, Szczecin, Przemyśl, Oświęcim, Mysłowice, Koszalin, Kazimierz Dolny, Elbląg, Bytom, Biała Podlaska, Białystok, Łomża, Zielona Góra, Zamość, Tarnów, Starogard Gdański, Sandomierz, Inowrocław, Grudziądz, Częstochowa, Bydgoszcz, Sopot, Gdynia, Gdańsk, Trójmiasto, Tarnobrzeg, Stargard Szczeciński, Stalowa Wola, Siedlce, Rzeszów, Rybnik, Piotrków Trybunalski, Pabianice, Oleśnica, Nowy Targ, Gliwice, Chorzów, Zakopane, Włocławek, Toruń, Świnoujście, Świdnica, Sosnowiec, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Sącz, Leszno, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Dębica, Dąbrowa Górnicza, Biłgoraj, Warszawa, Lublin, Katowice, Poznań, Opole, Wrocław,
Cała Polska: Tak
Coaching przez Skype: Tak
Coaching przez Telefon: Tak
Czas spotkania
60 minut
Miejsce spotkania
Sesje coachingowe prowadzę stacjonarnie w gabinecie we Wrocławiu. Z klientami z innych miast i zza granicy pracuję online przez komunikator z kamerką.
Fanpage na Facebooku
Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco, zapraszam na mój fanpage na Facebooku oraz do śledzenia wpisów: www.facebook.com/karierazpasja/
Interim HR management dla MiŚP
Prowadzisz małą lub średnią firmę i potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu potencjałem pracowników (HR)? Zobacz, w czym mogę pomóc Twojej firmie: https://dobrycoach.pl/aktualnosc/1793/wsparcie-dla-biznesu
Jak żyję i w co wierzę?
Dowiesz się czytając wywiad: http://bit.ly/2x4aoLZ
Wykształcenie i doświadczenie
15 lat doświadczenia jako psycholog, terapeuta i diagnosta, 10 lat doświadczenia jako coach, 6 lat jako superwizor coachingu. Zrealizowałam ponad 3000 h coachingu indywidualnego i grupowego. Więcej informacji o mojej ścieżce zawodowej i wykształceniu znajdziesz tutaj: http://www.goldenline.pl/karolina-zmudzka/
Wybrane kursy i szkolenia:
- Psychologia, spec. Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej, studia magisterskie, UMCS, Lublin
- Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, I rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt, 300h, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków
- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. I i II stopień, 200 h, L. Alarcón Arias, CTSR, Warszawa
- Studium Coacha Basic & Executive, 186 h, GWPS, Warszawa
- Doradztwo zawodowe, kwalifikacyjne studia podyplomowe, WSNS, Lublin
- Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management, 48 h, IBD Business School, Warszawa
- Facylitator Job Crafting, Job Crafting Polska, Gdańsk
- Chief Wellbeing Officer, Wellbeing Institute, Wrocław
- Specjalista HR, Grupa HR Masters, Gliwice
- Wartości w pracy indywidualnej i zespołowej, 56 h, Values Team, P. Pilipczuk, K. Pilipczuk, Warszawa
- Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha i trenera, 20 h, IPRI, M. Kijanko, Kraków
- Wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem. Oswoić "NIBY POTWORA”, 20 h, CTSR, R. Cieśluk, Warszawa
- Niewerbalne techniki w pracy coacha i trenera. Język ruchu R. Labana, 12 h, A. Sokołowska, Wrocław
- Język ruchu. Zanurzenie w analizę ruchu R. Labana, 34 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Trening świadomości ciała, emocji, myśli, relacji, 75 h, A. Sokołowska, Warszawa
- Niestandardowe metody pracy w tym coaching prowokatywny, 18 h, GWPS, M. Zubrzycka-Nowak, K. Rybczyńska, Warszawa
- Metoda dramy w pracy z grupami, 18 h, STOP-KLATKA, A. Chodasz, Warszawa
- Analiza transakcyjna, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Racjonalna Terapia Zachowań, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Metodyka warsztatu psychoedukacyjnego, 18 h, UMCS, B. Smoczyńska, Lublin
- Dynamika grupy, 30 h, UMCS, W. Poleszak, Lublin
Bezpłatna konsultacja
Jeśli myślisz o współpracy ze mną, zapraszam Cię na niezobowiązującą 30-minutową bezpłatną konsultację telefoniczną, podczas której będziemy mieć okazję się poznać, porozmawiać o Twoich potrzebach i oczekiwaniach oraz ustalić zasady spotkań - terminy, częstotliwość, cena itp. Chcesz się umówić na konsultację? Wypełnij formularz z pytaniami: https://goo.gl/forms/fJ08qXOdMQLoPky23

Opinie

Bardzo dobry coach
Absolutnie polecam Panią Karolinę. Pracowaliśmy w ramach coachingu kariery. Zawsze okazywała cierpliwość, empatię i niesamowicie motywowała. Pomogła mi odkryć moją silną stronę, którą wypierałem przez całe życie, uwierzyć i zaufać sobie. Chociaż zaufanie sobie dotarło do mnie dopiero rok po zakończeniu procesu, przez rok jeszcze próbowałem sił w obszarach, które mnie wypalają. Trudno było się do tego przyznać, ale dzisiaj jestem na to gotowy: Karolina miałaś rację, FRIS nie kłamie :) Jeszcze raz serdecznie dziękuję za otworzenie oczu :)
17 listopada 2023 Adam - Menedżer Sprzedaży
Bardzo dobry coach
Karolina jest nie tylko rzetelnym profesjonalistą o bogatej wiedzy, ale także ciepłym i życzliwym człowiekiem - i wszystko wykorzystuje dla dobra swoich klientów. Razem z Karoliną znalazłyśmy odpowiedzi na wiele bardzo trudnych i ważnych pytań, zmieniłyśmy blokujące mnie i kompletnie bezpodstawne przekonania i wypracowałyśmy plan pracy nad rozwojem kariery zawodowej z prawdziwą pasją. Cały proces, choć bardzo wymagający, przebiegał w atmosferze wsparcia i nadziei na zmianę. Polecam tym, którzy mają wrażenie, że nie są w miejscu zawodowym, które do nich pasuje i w którym się w 100% realizują.
25 października 2023 Katarzyna - radca prawny
Bardzo dobry coach
Kiedy przyszłam do Karoliny na coaching, nie widziałam, w którą stronę zawodową chcę pójść. Miałam też niskie poczucie własnej wartości w tym zakresie oraz wiele wątpliwości. Kiedy skończyłyśmy pracę - wyszłam wzmocniona, z wiarą w siebie, ze znajomością moich mocnych stron oraz kompetencji (o których wcześniej "zapomniałam") i przede wszystkim - z konkretnym planem działania. Poza tym podjęłam szereg kroków, które miały mnie przybliżyć do osiągniecia mojego celu i realizacji ustalonego planu. Bez Karoliny nie byłoby to możliwe. To dzięki niej (i dobrze stawianym przez nią pytaniom) uwierzyłam, że dam radę zmienić swoje życie zawodowe. I je zmieniłam, podejmując szereg działań. Dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Mam pracę, która jest moją pasją. Wykorzystuję w niej swoje własne zasoby. Mam energię do działania i wiarę, że mi się uda. Karolina miała w tej mojej zmianie zawodowej znaczący udział. Dlatego z całego serca polecam z nią pracę. Nie tylko jest ona efektywna, ale przede wszystkim, dzięki osobowości Karoliny - ta praca jest bardzo przyjemna. Dziękuję.
19 października 2023 Monika - coach
Bardzo dobry coach
Do Karoliny zgłosiłam się w okresie, gdy pomimo stabilizacji w pracy i rozwoju kariery, czułam, że nie zmierzam we właściwą stronę. Praca z Karoliną pozwoliła mi przede wszystkim bardziej uwierzyć w siebie i zacząć myśleć o własnej działalności. Dzięki pracy z Karoliną zrozumiałam, że mam ogromne pokłady kompetencyjne, aby rozwijać się w innych obszarach. To z Karoliną dotknęliśmy tych moich obszarów, które mnie blokują, aby postawić kolejne kroki do zmiany. Karolina jest empatyczną, kompetentną osobą. Ogromne znaczenie we współpracy miała dla mnie jej głęboka wiedza z zakresu psychologii. Polecam współpracę z Karoliną dla osób, które utknęły w miejscu zawodowym, które chcą coś zmienić, odkryć swoje mocne strony, czy też po prostu lepiej poukładać swoje życie zawodowe. Karolina na pewno Ci w tym pomoże !
18 października 2023 Joanna B. - Marketing Director
Bardzo dobry coach
Bardzo polecam współpracę z Karoliną. Nasze spotkania oraz wykonany test FRIS pomogły mi zrozumieć moje mocne strony oraz ustalić dalszy kierunek mojej kariery. Mimo, że większość procesu jest za mną, to co jakiś czas będę wracał na kilka spotkań. Polecam.
9 lipca 2023 Michał - Lekarz / Manager
Bardzo dobry coach
Pracowałam z Karoliną Żmudzką przez ok. 10 miesięcy, przygotowując CV, portfolio, profil LinkedIn i inne materiały dot. doświadczenia zawodowego. Współpraca przebiegała profesjonalnie i zgodnie z planem, wszystkie spotkania odbyły się online. Karolina jest osobą wyrozumiałą i cierpliwą. Potrafi przyjąć to, że ktoś się z nią nie zgadza i ma własny pogląd na działania związane z życiem zawodowym. Umiejętnie argumentuje i potrafi przekonać, że ma rację, ostateczną decyzję pozostawiając jednak klientowi. Sesje coachingowe odbywały się w przyjemnej atmosferze, choć niejednokrotnie były trudne i wymagały wyjścia ze strefy komfortu i odpowiedzenia na pytania o fundamenty życia zawodowego. Karolina akceptuje wyznaczone przez klienta granice dot. życia prywatnego i nie porusza tematów, które nie są związane z obszarem zawodowym. Potrafi się także przyznać, że czegoś nie wie i w danym obszarze nie jest w stanie pomóc. Motywuje do działania, ale zapewnia także konstruktywną i przydatną krytykę. Działania zmierzające do zmiany mojej sytuacji zawodowej nie przyniosły jeszcze rezultatów, ale dzięki współpracy z Karoliną i przygotowanym materiałom lepiej rozumiem złożoność i unikatowość swojego doświadczenia zawodowego. Dziękuję, Karolino.
17 stycznia 2023 Daria - menedżerka
Bardzo dobry coach
Z Karoliną zaczęłam współpracę w bardzo trudnym momencie życia zawodowego, chciałam postawić wszystko na jedną kartę i potrzebowałam tę "kartę" omówić. Karolina pomogła mi nabrać wiary w siebie, posiada niesamowitą wiedzę, potrafiła udzielić mi konkretnych wskazówek w dobrze odpowiednich szkoleń, kursów czy książek, muszę też wspomnieć że Karolina mimo swojej emaptii i wrażliwości potrafi być konkretna i stanowcza co napędza jeszcze bardziej :) Dodam, że test FRIS zrobiony u Karoliny i omówiony z nią, to coś, co wpłynęło na mnie najbardziej, długo nie mogłam pogodzić się z rezultatem/wynikiem, wręcz otwarcie mówiłam Karolinie, że NIE CHCĘ TAKA BYĆ, ale dzięki niej wzięłam się w garść i autentycznie rozumiem samą siebie lepiej, nie ma w życiu lepszej nagrody, jak pełna akceptacja swoich słabych i mocnych stron :)
2 stycznia 2023 Ewelina - HR Business Partner
Bardzo dobry coach
Z Karoliną pracowałem w przełomowym momencie mojej kariery zawodowej. Wziąłem bardzo dużo na swoje barki, pracując w 3 miejscach naraz i będąc na skraju załamania. Dzięki pracy z Karoliną osiągnęliśmy cel który sobie postawiliśmy - udało się uporządkować sytuację zawodową, nadać priorytety i zrozumieć źródło patologicznej sytuacji. Po współpracy pracowałem w jednym miejscu, w którym uzyskałem znaczący awans i dużo lepsze warunki finansowe. Polecam współpracę z Karoliną - to był mój pierwszy kontakt z coachingiem i jestem bardzo zadowolony. Osiągnęliśmy założone cele, a wiele wypracowanych tematów pomaga mi do dziś.
26 grudnia 2022 Antoni - Dyrektor Operacyjny
Bardzo dobry coach
Praca z Panią Karoliną bardzo mnie wspomogła w niezwykle trudnym dla mnie momencie. Uzyskałem pełniejszy i dokładniejszy obraz samego siebie m.in. poprzez analizę swoich zasobów i skupienie się na nich, wyzbycie się błędnych przekonań odnośnie własnych umiejętności, obserwację swoich skłonności oraz reakcji w różnych sytuacjach przez pryzmat najbardziej naturalnego dla mnie stylu myślenia i działania. Pani Karolina jest profesjonalną osobą z niezwykłą klasą, zachowującą jednocześnie dużą życzliwość i wrażliwość. Bardzo polecam spotkania z Panią Karoliną!
23 grudnia 2022 Krzysztof - Manager
Bardzo dobry coach
Karolina to bardzo profesjonalna osoba, o dużej wiedzy i doświadczeniu, co dało się odczuć podczas sesji. Spotkania z nią bardzo pomogły mi w poznaniu i docenieniu swoich mocnych stron oraz nauczeniu się czerpania ze swoich zasobów. Dzięki naszej współpracy udało mi się odzyskać spokój wewnętrzny, zadbać o swoje potrzeby i otworzyć na nowe możliwości. Nasze spotkania koncertowały się na omawianiu kwestii związanych z pracą zawodową, jednak efekty i korzyści jakie odczuwam po zakończeniu procesu ujawniają się na wszystkich płaszczyznach, także tych prywatnych. Karolinę cechuje duża empatia, co jest niezwykle ważne, jeśli znajdujemy się na zakręcie, w trudnym dla nas momencie życia. W trakcie procesu można skorzystać z wykonania badania FRIS, którego wyniki omawia sie razem z coachem - bardzo polecam tę opcję osobom, które chcą lepiej poznać siebie i odkryć swój potencjał. Polecam współpracę z Karoliną.
23 grudnia 2022 Marzena - Marketing specialist
Bardzo dobry coach
Do Karoliny trafiłem, szukając nowego kierunku w swoim życiu zawodowym. Cały proces przebiegał w miłej atmosferze, a w jego trakcie wpadłem na nowe pomysły, które teraz realizuję. Karolina pomogła mi zrozumieć moje mocne strony i odkryć nowe kierunki rozwoju kariery. Karolina potrafiła określić moje cele zawodowe, a także pomóc mi zrozumieć jak je osiągnąć. Potrafi zadawać właściwe pytania i udzielać cennych rad. Spotkania zawsze odbywały się w miłej atmosferze i chętnie brałem w nich udział.
17 grudnia 2022 Gracjan - Właściciel
Bardzo dobry coach
Praca z Panią Karoliną dała mi tzw. kopa do działania. Z początkiem roku byłam bardzo zmęczona pracą, z brakiem siły do życia i podejmowania jakichkolwiek działań. Stres powodował, że bardzo podupadłam na zdrowiu, moja samoocena została bardzo zaniżona, miałam wrażenie że wypalam się już całkowicie i albo coś z tym zrobię, ale wpadnę w depresję. Wtedy postanowiłam zadzwonić do Pani Karoliny. Pierwsza rozmowa przekonała mnie, że warto spróbować i powalczyć o siebie. W ciągu kolejnych miesięcy praca z Panią Karoliną sprawiła, że na nowo poznałam siebie, swoje predyspozycje i mocne strony. FRIS pokazał mi kierunek dalszego rozwoju oraz te obszary, w których się czuję dobrze i komfortowo. Dziś dzięki Pani Karolinie wiem, co robić aby praca przyniosła mi zadowolenie, przyjemność i satysfakcję. Jeszcze raz z całego serca bardzo dziękuje za odnalezienie mnie samej. A wszystkim, którzy zastanawiają się nad współpracą, powiem tylko tyle, że tyle profesjonalizmu, zaangażowania, a przy tym ciepła i wyrozumiałości nigdzie nie znajdziecie.
12 grudnia 2022 Ewelina - Dyrektor
Bardzo dobry coach
Na coaching do Karoliny trafiłam po latach szukania swojej ścieżki zawodowej, wielu nietrafionych szkoleniach zawodowych i próbach zmian, które kończyły się niepowodzeniem. Karolina pomogła mi uporządkować chaos, który zapanował w moim życiu zawodowym i który przenosił się na moje życie prywatne. Słuchała tego co mówię, wyciągała wnioski i zwracała uwagę na kwestie, które były dla mnie niedostrzegalne a jednak takie oczywiste i dobre dla mojego rozwoju. Karolina jest stanowcza i nie pozwala się nad sobą użalać, co dla mnie było i jest bardzo motywujące. Podczas coachingu odkryłyśmy dla mnie ścieżkę zawodową, której wcześniej nie brałam nawet pod uwagę. Dodatkowo wyniki przeprowadzonego przez Karolinę badania FRIS, potwierdziły i nazwały obszar i kierunki, w których powinnam się poruszać. Dzięki pracy z Karoliną nazwałam i uwierzyłam w moje mocne strony. Karolina dodała mi wiatru w skrzydła. Nawet po skończonej współpracy wiem, że mogę liczyć na dobre słowo i wsparcie. Poza tym, Karolina to bardzo doświadczony coach, z ogromem wiedzy i otwartą głową. Warto zainwestować w swój rozwój u boku takiego coacha.
9 grudnia 2022 Marta - Psi behawiorysta
Bardzo dobry coach
Do Karoliny przyszłam na rozdrożu kariery zawodowej. Miałam wiele pomysłów na siebie, jednak nie wiedziałam, jak je połączyć i jak wykorzystać wszystkie umiejętności, kompetencje i doświadczenie. Praca z takim chaosem, jaki wnosiłam na spotkania, nie należała do najłatwiejszych. Cenię sobie spokój, który Karolina wprowadziła do mojego myślenia. Dzięki niej rozprawiłam się z kilkoma przekonaniami, minął mi lęk w kilku obszarach, ale też - uświadomiłam sobie kilka rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałam i poznałam swoje wartości. W trakcie naszej współpracy mogłam skonsultować CV, znalazłam pracę i założyłam firmę. Odkryłam w sobie dużą odwagę i śmiałość, które dzisiaj towarzyszą mi w życiu i biznesie. Z perspektywy 3 lat widzę, że zaufałam właściwej coachce :)
9 grudnia 2022 Agnieszka - liderka, menedżerka
Bardzo dobry coach
Karolina pomogła mi ,,ruszyć z miejsca,, z moja potrzeba stworzenia wlasnej działalności i rozwoju marki osobistej. Niby wszystko co trzeba miałam ale nie wiedziałam jak to zaprezentować. Stworzyłyśmy ofertę, Karolina konsulowała moje poczynania na mediach społecznościowych i wspierała mnie podczas całego procesu. Dzisiaj prowadzę swoja firmę, robię to co daje mi radość i szczęście;) polecam ;))
8 grudnia 2022 Aga - Trener
Bardzo dobry coach
Bardzo dobrze współpracowało mi się z Panią Karoliną. Dzięki procesowi coachingu udało mi się lepiej poznać siebie i poukładać sprawy związane z pracą zawodową. Proces coachingu rozpoczynałem w czasie gdy przechodziłem przez poważny kryzys w pracy. To czego udało mi się o sobie dowiedzieć podczas spotkań pozwoliło mi na podjęcie kilku ważnych decyzji, dzięki czemu dzisiaj czuję się ze sobą zdecydowanie lepiej. Udało mi się też zdobyć nową pracę, w której się w pełni odnajduję. Zdecydowanie polecam współpracę z Panią Karoliną. Uważam, że jest świetną specjalistką.
8 grudnia 2022 Tomasz - inżynier procesu
Bardzo dobry coach
Karolina w bezpiecznej atmosferze przeprowadziła mnie przez cały proces coachingowy, pomogła mi zredefiniować swoje cele i zastanowić się czego naprawdę chcę od życia :-) Karolina cechuje się wysokim profesjoalizmem, autentycznością i empatią w swojej pracy. Na spotkaniach i poza nimi otrzymałam konkretne narzędzia, które pomogły mi nadać kierunek działań .Poczułam prawdziwą motywację i gotowość do realizacji swoich celów zawodowych. Po każdym spotkaniu czułam , że mogę więcej i chcę więcej . Polecam sesje z Karoliną , dzięki jej wsparciu otworzyłam firmę , która zaczyna prosperować ;-) Natalia ❤️
6 grudnia 2022 Natalia - Stylistka wnętrz - własna działalność
Bardzo dobry coach
Karolina inspirowała mnie od dłuższego czasu, kiedy obserwowałam ją w mediach społecznościowych. Rozpoczęłyśmy współpracę wówczas, kiedy nie mogłam poradzić sobie sama z rozkręceniem firmy. Szybko okazało się, że problem tkwi przede wszystkim w mojej niskiej samoocenie, dlatego od samego początku skupiłyśmy się na umocnieniu mojej pewności siebie. Podczas spotkań Karolina dzieliła się ze mną swoim doświadczeniem biznesowym - przygotowanie oferty, reklama, prowadzenie mediów społecznościowych. itp. Na każdym etapie pracy i realizacji zadań domowych mogłam (i nadal mogę) liczyć na jej wsparcie i pomoc merytoryczną. Na przestrzeni 2 lat działalności firmy udało mi się zwiększyć przychody niemal o 300%. Przy Karolinie nauczyłam się samdzielnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących mojej marki. Bardzo często korzystałam też z jej wieloletniego doświadczenia z zakresu psychologii - budowania relacji z klientami i tego co robić, żeby nie przenosić problemów z życia prywatnego na pracę i odwrotnie. Kiedy moja działalność zaczęła się rozkręcać w niesamowitym tempie poświęciłyśmy kilka spotkań na budowanie równowagi między ilością pracy i czasu dla siebie. Karolina nauczyła mnie dbać o siebie i tym samym uchroniła mnie przed wypaleniem zawodowym. Kiedy po czasie myślałam o podjęciu kolejnych studiów na dodatkowych spotkaniach przeanalizowałyśmy wszystkie "za" i "przeciw". Dzięki temu udało mi się dokonać świadomego wyboru. Dziś z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że to dzięki zaangażowaniu i wsparciu Karoliny pomimo niepełnosprawności fizycznej udało mi się zdobyć niezależność finansową i dzielnie stawiać kolejne kroki w budowaniu drugiej ścieżki zawodowej. Polecam spotkania z Karoliną każdemu, kto chce odzyskać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy lub boi się pracować na "swoim".
22 czerwca 2022 Kasia - Lektor/tłumacz/copywriter
Bardzo dobry coach
Pracę z Panią Karoliną rozpoczęłam z powodu poczucia wypalenia zawodowego i wielkiego znaku zapytania w swoim życiu zawodowym CO DALEJ? Podczas naszych sesji skupiłyśmy się by określić moje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe i tu wynik był dla mnie EUREKA:) Jestem niesamowicie wdzięczna Pani Karolinie ,że pomogła mi się odkryć na nowo. Polecam współpracę ,która jest szyta na miarę potrzeb klienta :)
7 kwietnia 2022 Klaudyna - Kierownik Logistyki
Słaby coach
- nie przygotowuje się do sesji (nie robi notatek, nie czyta tego co pisze Klient) - odgrzewa "stare kotlety", przeciąga niepotrzebnie tematy które dla Klienta są już zamknięte - empatia bliska zeru - ma dużą wiedzę, rzadko jednak robi z niej dobry użytek Miałem okazję uczestniczyć w kilku sesjach począwszy od sierpnia do listopada 21'. Płaciłem z własnych pieniędzy. Oczekiwałem profesjonalnego i ludzkiego podejścia. W końcu dotykamy tu niezwykle delikatnej materii jaką jest człowiek. Niestety znalazłem niewiele jednego i drugiego. Z tego co zauważyłem jest to osoba zainteresowana przede wszystkim zarabianiem na coachingu. Świadczyły o tym podprogowe komunikaty i sugestie wysyłane do mnie. Pierwszy z brzegu przykład. Przy rozmowie o psychoterapiach padały sformułowania w stylu: "Wie Pan, wielu Klientów chodzi równocześnie na psychoterapię i coaching". I pół biedy gdyby to jeszcze było podparte w/w przeze mnie wartościami. Jak się jednak nie robi notatek i nie czyta tego co Klient przygotowuje w ramach "pracy domowej", to niestety trudno mówić o przygotowaniu do następnej sesji. Przez to niektóre tematy przerabialiśmy na 2 sesjach zamiast 1. A jak już nie było kompletnie pomysłu na dalszą pracę ze mną, to odgrzewane były jakieś "stare kotlety". Już dawno u mnie pozamykane. W ramach "pracy domowej" zadawane było pytanie : "Na czym chcę się skupić na najbliższym spotkaniu?". Mimo iż jasno i klarownie pisałem o swoich oczekiwaniach, nigdy nie były one brane pod uwagę. Pani robiła to co akurat, było jej wygodnie przerobić. Bazując przede wszystkim na spontanie, a nie na przygotowaniu. Fakt wiedzę ma dużą. To trzeba jej oddać. Szkoda tylko, że częściej nie robi z niej użytku. Gdyby do wiedzy dodała jeszcze w pełni profesjonalne podejście i empatię ma potencjał na super Coacha! Niestety empatia u tej Pani była ledwie wyczuwalna. Nie wiem czy to przez jakieś problemy, czy też "ten typ tak ma". Tak, czy siak b. trudno było nawiązać pełną zaufania relację. Mimo moich niejednokrotnych prób. Kiedy zostałem pozostawiony po sesji w strasznym zamieszaniu (i było to jasno komunikowane) - nie zostałem zapytany nawet raz co u mnie? czy wszystko ok? itd. Ale już o spóźnioną chwilę płatność Pani potrafiła się raz dwa upomnieć. Reasumując - potencjał jest spory. Biorąc jednak pod uwagę stawki i wysokie (czy do końca uzasadnione?) mniemanie o sobie, na ten moment szkoda kasy. No chyba, że Szef płaci, a my się nudzimy w pracy, to można ew. rozważyć ;)
7 kwietnia 2022 Marcin - CEO
Bardzo dobry coach
Spotkania z Karoliną przebiegały w bardzo przyjaznej i otwartej atmosferze. "Zadania domowe" pozwoliły na praktykowanie odkrytych umiejętności i pracę nad aspektami do poprawy. Skorzystałam także z badania Style myślenia FRIS, a Karolina wytłumaczyła wyniki i omówiła je ze mną w bardzo przystępny sposób. Karolina to doświadczony i bardzo spostrzegawczy coach, który potrafi wyciągnąć ze środka te najważniejsze rzeczy, a przy tym nie zostawia żadnego pytania bez odpowiedzi. Dzięki procesowi coachingu osiągnęłam praktycznie wszystkie cele postawione na początku spotkań, przepracowałam przekonania, które utrudniały mi rozwój, blokowały podejmowanie decyzji. Uważam, że koszty coachingu to dobrze zainwestowane pieniądze. Cieszę się, że trafiłam na tak profesjonalną osobę.
23 luty 2022 Jolanta - członek zarządu
Bardzo dobry coach
Trafiłam do Karoliny w takim momencie mojego życia, w którym wiedziałam, że chcę zmienić pracę, ale nie wiedziałam na jaką. Chciałam na tym coachingu dowiedzieć się jakie tak w zasadzie mam predyspozycje zawodowe i na jakich stanowiskach, w jakich branżach mogłabym je dobrze wykorzystać. Karolina nie tylko pomogła mi ustalić te rzeczy, ale też na podstawie testu FRIS uświadomiła mi w jaki sposób myślę i działam, a potem pomogła mi to przekłuć w konkretne kompetencje, które wpisałam do swojego nowego cv. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Karoliną i każdemu kto jest w podobnej sytuacji do mojej, gorąco polecam podjąć taką współpracę. To na prawdę zmienia życie i otwiera oczy.
21 luty 2022 Paulina - Analityk
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest profesjonalistą bardzo dużego formatu. Co ważne od samego początku wprowadza miłą, przyjazną i spokojną atmosferę. Na każde spotkanie jest przygotowana, zorganizowana i uważnie słucha. Oczywiście efekt pracy w dużej mierze zależy od nas samych – jak głęboko uda nam się wejść w samych siebie. Dla mnie nie był to łatwy cykl spotkań, ale dzięki p. Karolinie udało mi się odnaleźć samą siebie i ustalić na jakie tory mam pokierować swoje życie zawodowe. Absolutnie nie żałuję czasu, spotkań i funduszy przeznaczonych na sesje z p. Żmudzką – to najlepszy prezent jaki możemy podarować sobie lub naszym bliskim!
2 luty 2022 Monika - pośrednik nieruchomości
Bardzo dobry coach
Ach co to był za proces. Pełen odkryć zarówno w obszarze mojego życia prywatnego jak i zawodowego. Wiele rzeczy we mnie siedziało już od lat, ale dopiero na coachingu była przestrzeń aby to odgrzebać i głośno powiedzieć. Karolina jest doskonałym słuchaczem, potrafi wyłapać najważniejsze kąski :). Rzeczowa, stanowcza, empatyczna, rozgryzła mnie na amen. Bez jej wiary w mój sukces nie miałabym odwagi na zmianę. Bardzo polecam. PS: Test FRIS to totalna petarda. Jak tylko kogoś na to stać to śmiało. Wg. mnie lepsze narzędzie od Gallupa i Insighta.
19 stycznia 2022 Wioletta - Project Manager
Bardzo dobry coach
Karolina pomogła mi przejść przez życiowy zakręt związany z wypaleniem się całkowicie w roli analityka. Pomogła mi uwierzyć we własne siły i umiejętności, odkryć je, nazwać, poszukać w obszarach miękkich, do których w życiu bym nie trafiła, zmienić podejście i szkodliwe przekonania dotyczące nie tylko innych zawodów, ale także kilka przekonań życiowych. Cotygodniowe spotkania w spokojnej atmosferze jej gabinetu przynosiły mi ogromną ulgę, świat na tę godzinę zupełnie zwalniał a ja mogłam przyjrzeć się sobie i siebie docenić za to, kim jestem. Ogromnie wsparła mnie w tworzeniu mojego CV. Intensywnie pracowałyśmy podczas spotkania, ale nie zostawałam z niczym i po - Karolina proponowała do wykonania zadania domowe, skłaniające do refleksji i podnoszące wiarę w siebie. Zrobiłam wraz z nią test FRIS, który niezmiernie polecam - stanowi żywą dokumentację naszych kompetencji i umiejętności. To niezwykle cierpliwa i ciepła osoba, przy której własny rozwój to przyjemność. W efekcie naszych spotkań udało mi się również pozostawić za sobą niesatysfakcjonującą pracę, znaleźć taką, która odpowiada moim potrzebom i wykorzystuje jednocześnie dotychczasowe doświadczenie i rozpocząć edukację w zupełnie nowym kierunku zawodowym z wielkim zapałem do dalszego rozwoju. Jeśli czujesz, że utknąłeś, że można radzić sobie w życiu lepiej, że Twoje miejsce jest gdzieś indziej, ale też jeśli chcesz się po prostu rozwijać i jesteś ciekaw, co w Tobie siedzi - całym sercem polecam!
16 listopada 2021 Iza - Product Owner // Analityk Finansowy
Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona z coachingu kariery u Karoliny. Bardzo profesjonalne podejście i szybkie rezultaty. Po 2 miesiącach już wiedziałam, czym chcę się zajmować w życiu. Cele stały się dla mnie wyraźne, rozumiem siebie, odblokowałam się. Udało mi się też znaleźć nową pracę właśnie w tej dziedzinie, w której chcę się rozwijać. Wszystko dzięki Karolinie! Szczerze polecam wszystkim niezdecydowanym.
21 kwietnia 2021 Agnieszka - Kontroler
Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Panią Karoliną. Był to mój pierwszy proces coachingowy i nie żałuję. Pani Karolina zadawała mi pytania, które zmuszały mnie do zastanowienia, czasami pokazywała mi pewne paradoksy w moim myśleniu albo funkcjonowaniu, dopasowywała każdą sesję do moich potrzeb, inspirowała. Pani Karolina jest bezpośrednia, szczera i autentyczna. Proces coachingowy pomógł mi znaleźć ścieżkę kariery, o której nawet wcześniej nie myślałam. Stało się to też w krótszym czasie niż oczekiwałam. Polecam również badanie FRIS, którego wynik, po omówieniu z Panią Karoliną, wiele mi wyjaśnił, pomógł dostrzec moje mocne strony, które mogę wykorzystać w pracy, pomógł zrozumieć, jakich warunków potrzebuję w pracy, aby czuć się w niej dobrze.
1 marca 2021 Nikola - N/A
Bardzo dobry coach
Trafiłem do Karoliny Żmudzkiej z pytaniem jak dalej ? W czasie kilkumiesięcznej pracy, znalazłem wiele czasu i przestrzeni, aby móc spojrzeć bardzo głęboko w siebie. Zmierzyć się, ze swoimi przekonaniami, dylematami, zauważyć, docenić i umocnić swoje doświadczenie, oraz rozglądnąć i zacząć się poruszać, w nowej dziedzinie, mojego życia zawodowego. Efektem tej pracy są „soczyste” owoce, mnóstwo inspiracji, kontakty do osób ze środowiska, a także dostęp do nowych zasobów wiedzy. Karolina w naszej relacji coachingowo – mentoringowej zapewniła mi, bezpieczeństwo, pełne zrozumienie, dużo empatii, wsparcie, zrozumienie, a także profesjonalny feedback. Kiedy należało otrzymywałem drogowskazy, czy rzeczowe uwagi. Zrozumiałem lepiej oraz umocniłem swoje spojrzenie na standardy, postawy czy moją misję. Jakość relacji w procesie pozwoliła mi na eksperymentowanie, poszukiwanie, kreowanie i traktowanie błędów jako okazji. Dziękuję Karolina za mądrość, rzetelność, autentyczność, energię, pobudzenie świadomości, utrzymanie obecności i niezwykłą intuicję.
25 luty 2021 Tomasz - Coach.Mentor
Bardzo dobry coach
Karolina jest najlepszym przykładem tego, że praca może być faktycznie pasją i można być niej wirtuozem. Dla mnie osobiście była wsparciem na 200%. Jest zaangażowana w swoją pracę i mocno nastawiona na rezultat. Łagodna, empatyczna, mocno skoncentrowana na kliencie a jednocześnie stanowcza i motywująca do pracy nad sobą trakcie sesji, jak również między spotkaniami. Nawet najbardziej zagubionych w tematach karierowych wyprowadzi za rękę z „krzaków” i pomoże odnaleźć właściwą drogę zadając trafne pytania, skłaniające do głębokiej refleksji nie tylko w obszarze pracy. Każdy, kto trafi do Karoliny jest w dobrych rękach i naprawdę dużo wyniesie, bo ona nie odpuszcza. Ta współpraca, jak się okazało, nie była dla mnie tylko kwestią odkrycia swojej drogi zawodowej. W życiu prywatnym dorosłam, stałam się bardziej świadoma, poznałam siebie, wiem z czym powinnam popracować. Nawet nie w kontekście pracy tylko dla siebie – żeby dobrze się ze sobą czuć. Włożyła mi do głowy bardzo dużo i to nadal we mnie pracuje z korzyścią dla mnie. Śmiało mogę powiedzieć, że spotkanie z Karoliną było dla mnie dużym przełomem zarówno w moim życiu osobistym jak i zawodowym. Za co jestem dozgonnie wdzięczna. Każdemu, kto z różnych powodów czuje się w swojej pracy nie na miejscu z całego serca polecam tę współpracę, bo traficie w najlepsze ręce. Wszyscy, którzy mają za sobą sesje z Karoliną wiedzą o czym piszę. Polecam też kwestionariusz FRIS. Bardzo często wiele wyjaśnia. Pozdrawiam Wszystkich i życzę przełomowych odkryć, bo ta współpraca to NAJLEPSZA INWESTYCJA W SIEBIE :-)
17 stycznia 2021 Agnieszka K - urzędnik
Bardzo dobry coach
Karolina przeprowadziła mnie przez proces zmiany zawodowej i zmiany myślenia o swoich kompetencjach w bardzo wspierający i dający do myślenia sposób. Prawie rok po zakończeniu procesu nadal jestem przekonana, że Karolina pomogła mi odkryć dokładnie to, co chcę naprawdę robić, wiem też, że sama bym na to nie wpadła. Spotkania z Karoliną pokazały mi też, jak wiele niewspierających mnie przekonań mam w głowie i, w których momentach one mnie blokują. A dzięki badaniu FRIS, które ze mną wykonała, zrozumiałam dokładnie, w czym naturalnie jestem dobra, a w czym warto wspierać się kompetencjami innych osób. Współpracę z Karoliną polecam każdej osobie, która czuje, że nadszedł czas na zmianę zawodową i nie wie, jak się za nią zabrać.
16 stycznia 2021 Karolina - Strateg; obecnie edukator rodziców
Bardzo dobry coach
Praca z Karoliną była dla mnie przełomowa. Trafiłem do niej w momencie totalnego wypalenia zawodowego w poprzedniej, wieloletniej karierze. Dzięki rozmowom oraz przeprowadzonemu testowi FRIS poznałem i przyswoiłem sobie moje talenty i mocne strony, a jednocześnie poznałem słabości i odkryłem, dlaczego moja poprzednia praca nie była dla mnie dobra. Dzięki sesjom z Karoliną udało mi się pokonać wewnętrzne przeszkody i wykonać jeden z ważniejszych kroków w moim życiu - drastycznie zmienić karierę. Następnie wspierała mnie dalej na nowej ścieżce i uczyła nowych metod działania (rękodzielnictwo rządzi się jednak innymi prawami niż etat w korpo ;)). Karolina również wspaniale pomagała mi poukładać z powrotem sytuację rodzinną - tak wielka zmiana kariery spowodowała mnóstwo napięć w małżeństwie, jednak dzięki Karolinie udało się przez to przejść w miarę bez szwanku. Podsumowując - jestem obecnie w zupełnie innym, o niebo lepszym miejscu pod względem kariery, rodziny, samopoczucia - i zawdzięczam to właśnie Karolinie!
13 stycznia 2021 Flip - Były programista/manager, aktualnie rękodzielnik :
Bardzo dobry coach
Miałam to szczęście poznać Karolinę na warsztatach FRISowych kilka lat temu. Już wtedy niezmiernie mi się spodobało, że jest coachem KARIERY i że bez ogródek nazwała to co ja od dawna odczuwałam w związku z moją pracą zawodową, ale jakoś ignorowałam: że ja się docelowo do korporacji nie nadaję. Targety? Raporty? Cele organizacji? To zupełnie nie dla Partnera Idealisty. Ujęła mnie tą swoją bezpośredniością, pewnością siebie i wyczułam, że jest w tym zupełnie inna niż ja i że chyba potrzebuję takiej innej niż ja osobowości do fajnej współpracy :) Z radością i ekscytacją zdecydowałam się zacząć u niej proces coachingowy. To co mi się absolutnie podobało w pracy z Karoliną, to to, że nasze spotkania nie były sztywne i TYLKO refleksyjne. Bo było w nich też dużo swobody i śmiechu, i TONA inspiracji. Karolina nie tylko zadawała pytania, ale aktywnie uczestniczyła w tym procesie. Pomogła mi zauważyć i ponazywać moje zasoby (talenty, doświadczenia, potencjał, „przydatne” cechy charakteru). Dawała mi absolutnie rewelacyjne zadania domowe. Dużo zadań domowych. I to takich co do których zacierałam ręce i przebierałam nóżkami, żeby je zrealizować. Wysyłała mi linki i materiały na tematy, na które rozmawiałyśmy. Dodawała mi pewności siebie – po prostu wierząc we mnie i w moje pomysły wspólnie z nią wypracowane. Wierzcie mi, po każdym spotkaniu coachingowym nie wychodziłam, ale wyfruwałam jak na skrzydłach!
12 stycznia 2021 Benia - blogerka + przyszły przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Korzystałam ze wsparcia Pani Karoliny przez około 3 miesiące. W trakcie konsultacji Pani Karolina dała się poznać jako profesjonalny, rzetelny oraz pomocny coach. Dzięki współpracy z Panią Karoliną uświadomiłam sobie jakie popełniam błędy i jak je wyeliminować oraz jakie są moje mocne strony. Spotkania z Panią Karoliną dały mi dużą motywację do zmian oraz dużo inspiracji.
22 czerwca 2020 A_A. - inne
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest bardzo profesjonalnym i doświadczonym coachem. Jej siła spokoju, umiejętność słuchania i zdolność zadawania bardzo trafnych pytań były dla mnie nieocenione w całym procesie coachingowym. Z każdej sesji wychodziłam z mnóstwem przymyśleń, ciekawych wniosków i pełna entuzjazmu do działania. Zadania zadawane przez Panią Karolinę po każdej sesji były dla mnie odkrywcze, zmuszały do porzucenie 'strefy komfortu' i pozwalały iść o krok dalej. Rewelacyjny i bardzo pomocny w całym procesie był również przeprowadzony test FRIS. Tak wielu aspektów o swojej osobowości nigdy wcześniej nie wiedziałam. Dzięki FRIS zrozumiałam dlaczego często podejmuje takie, a nie nie inne decyzje, co mnie irytuje w obecnej pracy i dlaczego, oraz nad jakimi obszarami mogłabym popracować. Szczególnie wartościowe było dla mnie zrozumienie też innych typów osobowości, gdyż teraz łatwiej mi jest zrozumieć inne osoby, z którymi pracuje lub mojego męża :) Rewelacyjne w całym procesie było to, że przyszłam z wahaniem pomiędzy A i B, a we finale wyszłam z C - czyli zupełnie czymś nowym, ale najważniejsze - w zgodzie z moimi obecnymi wartościami. Z całego serca polecam współpracę z Panią Karoliną- myślę, że inwestycja pieniędzy i czasu włożonego w cały proces zwraca się błyskawicznie - dla mnie w postaci uporządkowanych myśli, spokoju, oraz poczucia, że moje życie zawodowe jest pod moją kontrolą. Dziękuję Pani Karolino za wspólny czas.
10 czerwca 2020 Joanna - Procurement Manager
Bardzo dobry coach
To był mój pierwszy coaching w życiu więc nie mam porównania jak pracują inni. Mogę natomiast powiedzieć, że w czasie coachingu przeszliśmy przez badanie FRIS, które bardzo mi pomogło. Przyjrzałem się temu co powinienem robić dalej w moim życiu zawodowym w kontekście moich słabych i mocnych stron. Pozwoliło mi to szybciej i z przekonaniem podjąć właściwą dezycję "co dalej". Właściwie poszedłem na coaching z pytaniami o kierunek: A czy B? Wyszedłem z niego w kierunku C ;) i z perspektywy czasu widzę, że to była dobra decyzja. Myślę o Pani Karolinie jako osobie, która z dużym zaangażowaniem podchodzi do swoich klientów. Każde nasze spotkanie było przygotowane i wymagało pracy zarówno z mojej jak i Pani Karoliny strony. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, które śmiało mogę polecić osobom szukającym swojej ścieżki!
9 stycznia 2020 Karol - Przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Karolinę najłatwiej mi opisać słowami - "pełen profesjonalizm" - co w poszukiwaniu drogi kariery jest nieocenione. Od pierwszego spotkania miałam poczucie, że Karolina doskonale zna się na tym co robi i z niewiarygodną łatwością umie prowadzić przez proces. Robi to ze spokojem i pewnością, które dały mi natychmiastowe poczucie zaufania. Rozmowy były ustrukturyzowane, ale przede wszyskim szczere i naturalne. Podczas naszych spotkań wiele nauczyłam się o sobie pod kątem kariery, ale także relacji ogólnie. Polecam sesje nie tylko tym, którzy z czymś się borykają, ale również tym którzy zainteresowani są spojrzeniem w siebie. W szybkim czasie udało mi się zmotywować do działań i rozmów, na które nie umiałam zdobyć się przez conajmniej dwa lata. Pomogło mi to w krótkim czasie zmienić moją sytuację w pracy, ale również nabrać wewnętrznego spokoju, którego tak bardzo mi brakowało. Jestem ogromnie zadowolona ze współpracy, jej efekty przekroczyły moje oczekiwania, także szczerze polecam!
30 grudnia 2019 Zuzanna - architekt
Bardzo dobry coach
Intensywny czas przemian:) Spotkania przebiegały w bardzo miłej i profecjonalnej atmosferze. Badanie metodą Fris okazało się strzałem w dziesiątkę! Szczerze polecam osobom, które pragną coś zmienić w swoim życiu:))
4 listopada 2019 Anna - Kontroler jakości
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest dla mnie kwintesencją definicji dobrego coacha. Od razu poczułam do niej zaufanie i instyktownie wiedziałam, że pracując z nią będę miała przetrzeń na dokonanie faktycznej zmiany w sposób zgodny ze mną i moją naturą. Niezmiernie się cieszę że spotkałam Karolinę na swojej drodze, nie potrafię sobie wyobrazić lepszego przewodnika po zawiłosciach mojej własnej natury. Jeżeli coaching to tylko z Karoliną.
30 października 2019 Alicja - Manager
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest niezwykle zorganizowaną osobą, która ma wszystko bardzo dobrze zaplanowane i poukładane. Udziela szybkich informacji zwrotnych oraz podsyła ciekawe artykuły, linki motywując do działania. W pracy indywidualenj poukładałam sobie dotychczasowe doświadczenia zawodwe, przerobiłam przekonania ograniczajace i spojrzałam na siebie z innej, bardziej przyjaznej, wyrozumiałej perspektywy. Sesje coachingowe pozwoliły mi też zastanowic się nad tym co jest tu i teraz w moim życiu. Proces coachingowy nie zakończył sie dla mnie z dniem ostatniej sesji, mam poczucie, że on trwa i dalej we mnie pracuj. Badanie FRIS bardzo przydatne. Mi samej pomogło zrozumieć lepiej siebie i swój sposób działania.Ćwiczenia, warsztaty, spotkania przybliżyły mnie do mojej specjalizacji zawodowej i pozwoliły bardziej doceniac siebie, swoją pracę. Otworzyły mi też oczy i zainspirowały do tworzenia swojego wizerunku. Dziękuję i polecam:)
30 sierpnia 2019 Kasia - psycholog
Bardzo dobry coach
Dwa słowa: idealna osoba :) Panią Karolinę poznałam na grupowych warsztatach FRIS, po których spotkałam się z nią już indywidualnie na przeprowadzeniu i omówieniu badania FRIS. Byłam wtedy na początku mojej drogi do zmiany ścieżki zawodowej, po kilkunastu latach pracy w jednej firmie, i szukałam nowego pomysłu na siebie. Minęło kilka miesięcy, zaczęłam wysyłać swoje CV, ale wciąż czułam, że to nie tak, że w zasadzie nie wiem, czego naprawdę chcę i czego szukam. Chciałam przyjrzeć się sobie głębiej i poczułam, że potrzebuję fachowej pomocy, że to będzie najbardziej efektywne. I tak zdecydowałam się na coaching, właśnie u Pani Karoliny, bo już ją znałam i wiedziałam, że specjalizuje się właśnie w coachingu kariery. To była dla mnie ekscytująca przygoda, bo nigdy wcześniej nie brałam udziału w dłuższym procesie coachingowych spotkań. Na początku niepewność i obawy, strach, ale z każdym spotkaniem zaczynałam bardziej wierzyć w swoje siły i nabierać odwagi. A to wszystko dzięki ogromnemu wsparciu, które otrzymałam, prowadzeniu za rękę przez cały proces - życzliwie, uważnie, z doświadczeniem i wyczuciem. Dostawałam dużo zadań, pracowałam nad nimi z zaangażowaniem, pokonałam wiele starych przekonań, uwolniłam swoją odwagę. I w pewnym momencie TO poczułam - że mogę, potrafię, mam tę moc:) Że wiem, co chcę robić, umiem to nazwać i czuję ten pozytywny flow. Cały coaching trwał 4 miesiące i była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Polecam wszystkim, którzy jeszcze się wahają, którzy próbują sami, ale im nie wychodzi. Sama tak miałam... Poproście o pomoc i skorzystajcie z niej. To jest najlepsza inwestycja w siebie i daje olbrzymią satysfakcję. Pani Karolino - jestem Pani ogromnie wdzięczna:)
16 sierpnia 2019 Hanka - Artist Manager
Bardzo dobry coach
Na sesje coachingowe z Karoliną Żmudzką zapisałam się, aby znaleźć wreszcie swoje miejsce w świecie zawodowym. I udało się! Intensywne sesje a w międzyczasie różnego rodzaju prace domowe krok po kroku zbliżały mnie do odkrycia tego, czym się chcę zajmować. Polecam Karolinę Żmudzką osobom,które zastanawiają się nad odnalezieniem swojej drogi zawodowej bo Ona na pewno naprowadzi na tę drogę :-)
5 sierpnia 2019 Marta - osobista stylistka, psycholog
Bardzo dobry coach
Witam serdecznie. Pani Karolina bardzo mi pomogła w zmianie mojej ścieżki życiowej. Podejście bardzo profesjonalne, jest wyrozumiała o czym osobiście się przekonałem. Nie mogłem uczestniczyć (przez sprawy wojskowe w kilku spotkaniach) a jednak dało się elastycznie dostosować datę i nawet gdy zrezygnowałem z z jednego spotkania to Pani Karolina nie dopuściła takiej możliwości i przesunęła mi termin na kolejny miesiąc. Proces coachingowy przebiegał gładko, zadano mi wiele pytań, wniosków i zauwaźyłem dużąp wolę walki. Bardzo polecam. Na pewno wrócę na dalszy proces coachingowy podczas tworzenia własnego przedsiębiorstwa. Polecam gorąco i pozdrawiam.
1 lipca 2019 Rafał - Żołnierz
Bardzo dobry coach
Podczas coachingu z Panią Karoliną poznałam swoje mocne strony i jestem ich pewna. Z zakompleksionej i stłamszonej stałam się osobą pewną siebie. Nauczyłam się, że nikt nie jest doskonały i ja też nie muszę. To, że robię coś gorzej od mojego ideału nie oznacza, że tego nie potrafię Przestałam się bać (żyć, zadawać pytania, stracić pracę) Nie czuję już strachu przed ludźmi, nawet przed tymi, z którymi konieczność rozmów mnie paraliżowała. Teraz potrafię wejść z nimi w polemikę. Uświadomiłam sobie powody swoich wcześniejszych zachowań i nauczyłam się wprowadzać w życie zmiany. Pozbyłam się zbytniej skromności (poznałam jej powody, choć Pani Karolina miała ze mną niełatwo). Określiłam drogę rozwoju zawodowego i podejmuję działania zmierzające do jej realizacji. Podczas sesji z Panią Karoliną nauczyłam się, że z każdej porażki należy wyciągać wnioski i uczyć się. Nie można roztrząsać minionych spraw i użalać nad sobą. Teraz wiem, że daną rzecz zrobiłam najlepiej jak potrafiłam na daną chwilę i co muszę zrobić aby nie popełniać tych samych błędów. Nauczyłam się nazywać i przeżywać swoje negatywne emocje. Poznałam też swoje słabe strony i staram się nad nimi pracować. Uświadomiłam sobie co jest ważne dla mnie w życiu zawodowym i co będzie sprawiało mi satysfakcję. Czytając o celach, które chciałam osiągnąć na początku coachingu - uśmiecham się do siebie. Jak człowiek nie jest nawet świadomy swoich ograniczeń, celów i marzeń. Osiągnęłam znacznie więcej niż mogłabym nawet podejrzewać. Bardzo dziękuję Pani Karolino :)
15 maja 2019 Magda - pracownik banku
Bardzo dobry coach
Dzięki Pani Karolinie nauczyłam się lepiej planować, doceniać każdy mały krok wykonany w stronę mojego celu. Nabrałam większego zaufania do siebie i do swoich decyzji. Mam większy kontakt z samą sobą. Uświadomiłam sobie jak ważne jest docenianie siebie i tego co robię. Docenienie pomaga w dalszej pracy i rozwoju. Poznałam ciekawe i kreatywne techniki, które pomagają mi w określeniu i urzeczywistnieniu mojego celu. Pomocne były dla mnie spotkania i wskazówki odnośnie przygotowania się na rozmowę z przyszłym pracodawcą i negocjacji warunków pracy.
9 maja 2019 Magdalena - Projektantka
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną uświadomiły mi w jakim kierunku zawodowo chcę zmierzać. Zdefiniowałam cel, poznałam swoje blokady i ograniczenia. Część z nich przepracowałam podczas sesji, otrzymałam wiedzę i narzędzia do pracy z pozostałymi. Niezwykle ważnym elementem było dla mnie odkrywanie własnych zasobów. Zobaczyłam siebie z nowej perspektywy... lepszej... wspierającej. Podczas sesji znalazła się przestrzeń na rozmowę i na milczenie, co dla mnie było niezwykle ważne. Właściwe pytania zmuszały do ważnych refleksji, a zadania dawały "kopa" do działania, w dokładnie taki sposób jaki był mi potrzebny. Z jednej strony bardzo rzeczowo i konkretnie zmierzałam, przy udziale Karoliny, do obranego celu, a drugiej otrzymałam sporo empatii i wsparcia, tak zwyczajnie "po ludzku". Polecam gorąco!
15 marca 2019 Iwona - coach
Bardzo dobry coach
Kilka spotkań z coachem Karoliną Żmudzką pozwoliło mi nauczyć się stosować niekonwencjonalne podejście do wielu spraw zawodowych i prywatnych w praktyce, a także skutecznie wdrażać w życie techniki poznane zarówno podczas sesji coachingowych jak i z innych źródeł. Pani Karolina towarzyszyła mi w określeniu kierunku dalszego rozwoju zawodowego i teraz z ponadrocznej perspektywy czasu, zdecydowanie jestem zadowolona z obranej drogi. Warto podkreślić, że nasze spotkania odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem internetu - tj. rozmowy wideo przez Skype i Facebook, co pozwoliło zaoszczędzić czas i pieniądze związane z podróżami do innego miasta. Polecam w 100% za profesjonalizm, podejście do klienta i jego potrzeb oraz pasję, która udziela się podczas sesji.
13 marca 2019 Ola - przedsiębiorca
Bardzo dobry coach
Z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa mogę napisać, że Pani Karolina to profesjonalistka, bardzo dobry coach a przy tym człowiek z krwi i kości, który dużo widzi i rozumie. Pani Karolina swoją postawą zmotywowała mnie do działania, pomogła zrozumieć wiele kwestii w życiu zawodowym i prywatnym. Od podstaw nauczyła mnie szybkiej jazdy na rowerze- a jazdy pod prąd nauczę się już sama... Dziękuję za cenne wskazówki Pani Karolino:)
8 stycznia 2019 Joanna - Inżynier
Bardzo dobry coach
Miałam przyjemność spotkać się z Panią Karoliną w celu omówienia mojego badania FRIS. Ona pierwsza mi jasno i wyraźnie powiedziała, że osoby z moim stylem działania nie powinny pracować tam gdzie pracuję i być na stanowisku jakie zajmuję (nie jest to ich "środowisko naturalne") - i wyjaśniła dlaczego. Tym samym potwierdziła to co od dawna czułam! Na spotkaniu byłam pozytywnie zaskoczona tym, że nie było ono ograniczone tylko do rozmowy, ale Pani Karolina używała też różnych materiałów/gadżetów szkoleniowych, które pomogły mi określić moje mocne strony, lepiej zrozumieć moje zachowanie i uzmysłowić sobie obszary, w które warto zainwestować i przekuć je na kompetencje. Wskazała też opcje rozwoju dla osób o moim stylu myślenia i działania. Czas przekuć to na konkretne decyzje :) Dziękuję!
23 listopada 2018 B_F - kierownik
Bardzo dobry coach
Polecam serdecznie współpracę z Panią Karoliną. Jest ona bardzo rzeczowa, rzetelna i cierpliwa. Gdy wypełniałam kwestionariusz FRIS obawiałam się, tego że nie ważne co mi wyjdzie zostanie to przedstawione jako moja wada. Jednak nic bardziej MYLNEGO! Pani Karolina wytłumaczyła to w taki sposób abym dostrzegła moje atuty i doceniła samą siebie. Polecam serdecznie, współpracę. Każde pieniądze były warte tej usługi :-)
21 sierpnia 2018 Klaudia - Office Manager
Bardzo dobry coach
Dzięki pracy z Panią Karoliną uświadomiłem sobie jak wygląda mój obecny świat z perspektywy zawodowej. Cały czas uświadamiam sobie gdzie się znajduję tzn. w jakim miejscu pracy. Uświadomiłem sobie też sporo moich ograniczeń i to, że spora część z nich jest mocno wyolbrzymiana przeze mnie. W dużej mierze sam się często ograniczam i nie potrafię się skupić na tym co pozytywne w moim życiu. Nauczyłem się pozytywnie mówić o sobie i nauczyłem się też, że mam tak głęboko wbudowaną w siebie skromność, że muszę nad nią sporo pracować, żeby się z niej wygrzebać. Nauczyłem się też tego, że owszem trzeba się skupiać na dużych głównych celach, ale trzeba też umieć wyznaczać sobie małe cele, które doprowadzą mnie do tych dużych. Przede wszystkim mam jeszcze większą chęć poszukiwania tego co lubię robić. Ogromnym moim pragnieniem jest wykorzystanie wszystkich tych dobrych cech które posiadam w pracy i czerpać radość z tego. Wiem też gdzie szukać pewności siebie i jak ją kształtować w moim życiu. W wielu obszarach moje życie się zmienia, ale czuję że to właśnie teraz pracuje w mnie i stopniowo będę odkrywał obszary, w których odczuwam poprawę. Pani Karolino dziękuję!!!
12 sierpnia 2018 Przemek - Ekonomista
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną postrzegam bardzo pozytywnie. Bardzo spodobała mi się praca na narzędziu jakim jest FRIS. Nastawienie, spokój i umiejętność "wyciągnięcia" spośród całej masy wątków tych najważniejszych i dotarcie do sedna. Praca z takim coachem jest niesamowicie inspirująca, poszerza samoświadomość i uważność względem siebie i otoczenia.
28 czerwca 2018 Nina - Specjalista ds. HR
Bardzo dobry coach
Zdecydowanie polecam pracę z Karoliną. Sesje pomogły mi w uświadomieniu swoich mocnych stron oraz jak ważne jest wykorzystywanie ich w pracy. FRIS pokazał mi kierunek dalszego rozwoju oraz te obszary, w których się czuję “naturalnie dobrze”. Zaczęłam sobie bardziej ufać i wierzyć, że mogę osiągnąć wszystko, czego tylko będę chciała. Trzeba tylko zacząć od zdefiniowania czego się chce, w jakim czasie się chce to osiągnąć oraz pracować nad tym każdego dnia po trochu. A zmiany zawodowe nie kazały na siebie długo czekać. Sesje zakończyłam w kwietniu, w maju dostałam propozycję zmiany stanowiska, na którym mi zależało, a od czerwca zaczynam.
31 maja 2018 Olga - Training Manager
Bardzo dobry coach
Zdecydowanie polecam pracę z Karoliną. Ogromnym plusem Karoliny jest to, że sama jest wzorem w obszarach w których pracuje z klientami, co buduje bardzo silną wiarygodność. Numer jeden w coachingu kariery!
23 maja 2018 Konrad - Menadżer branży HR
Dobry coach
Spotkania rzeczowe i rozwijające, odpowiednio wsparte narzędziowo. Zawsze zgodne z planem i ustaleniami. Prowadzone z przekonaniem Specjalisty i życzliwością. Dziękuję Pani Karolinie za pomoc w odkrywaniu mojej drogi i zdecydowanie polecam wspólną podroż z tak profesjonalnym coachem wszystkim poszukującym swojej.
1 maja 2018 Ona - N/A
Bardzo dobry coach
Mialem z pania Karolina omowienie wyniku testu FRIS przez video rozmowe. Przy okazji polecam zrobienie tego testu. Rozmowa wypadla milo i profesjonalnie. Omowienie mialo przerywniki na podsumowania i pytania o moje wrazenia i odczucia. Otrzymalem pelne odpowiedzi na wszelkie pytania z mojej strony. Polecam.
27 kwietnia 2018 Piotr - Ekonomista
Bardzo dobry coach
Dzięki pracy z Karoliną odkryłam swój kierunek w życiu zapomniany i zakopany pod masą poglądów o tym co powinnam a czego nie. Bardzo pomogły mi podsumowania naszych sesji które zawsze dostawałam na maila i mogłam do nich wracać jak również narzędzia pracy dopasowane indywidualnie z wyczuciem. Bardzo serdecznie polecam pracę z Karoliną zarówno w kwestiach zawodowych jak i prywatnych.
14 kwietnia 2018 Dorota - Autorka bloga "Babski blues", prezes Fundacji Życi
Bardzo dobry coach
Pełen profesjonalizm i ogrom życzliwości. Bardzo cenię sobie wrażliwość, ale i merytoryczne przygotowanie - i takie właśnie połączenie znalazłam u Karoliny. Doskonała rozwijająca współpraca. Gorąco polecam.
23 marca 2018 Agnieszka - Ekspert ds komunikacji
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to świetny coach, dzięki sesji oraz testom FRIS poukładałam w głowie wiele informacji na swój temat. Jeżeli szukasz osoby i narzędzia, które pomogą Ci budować samoświadomość, polecam Panią Karolinę Żmudzką oraz diagnostykę FRIS.
22 luty 2018 Magdalena - prawnik
Bardzo dobry coach
Pani Karolina pomagala mi przy przygotowaniu CV i listu motywacyjnego. Szukalam pracy w Polsce po 10-letnim pobycie w UK i kompletnie nie wiedzialam, na co patrza pracodawcy w Polsce ani jak porzadnie przygotowac takie dokumenty. Z polecenia kolezanki zaufalam pani Karolinie i dzieki temu za miesiac pakuje sie i wracam do ukochanej ojczyzny. Sam proces przygotowywania tych dokumentow byl czasochlonny i wymagal wypelnienia duzej ilosci testow aby pani Karolina dobrze poznala osobowosc i umiejetnosci. Wszystko bylo jasno przedstawione i wytlumaczone. Efekt koncowy powalil z nog, nigdy nie bylabym w stanie sama przygotowac tak profesjonalnego wizualnie i merytorycznie CV i LM. Pani Karolina zna sie na tym, co robi i dziekuje jej bardzo za jej wklad w moj sukces.
15 stycznia 2018 Marta K - Analyst
Bardzo dobry coach
Bardzo dobry coach. Panią Karolinę cenie za profesjonalizm. Do każdej sesji przygotowana. Z każdym kolejnym spotkaniem czułam, ze robię postępy, stawiam krok do przodu. Polecam wszystkim, którzy pragną zmian w życiu a brakuje im odwagi, determinacji.
20 października 2017 Marta - Dziennikarz
Bardzo dobry coach
Jestem pełna podziwu dla Pani Karoliny. Dawno nie spotkałam tak zaangażowanej i profesjonalnej osoby. Nie byłam "najłatwiejszym" klientem, jednak Pani Karolina wykazała się ogromną wyrozumiałością i cierpliwością. Jestem jej wdzięczna za to, że pomogła mi uruchomić lawinę zmian, które mają niebagatelne znaczenie w moim życiu. Sam fakt obecności i możliwości kontaktu z nią pomógł mi przejść przez ciężki okres w życiu. Już chyba zawsze, w głowie, będą mi brzmiały jak dzwon słowa, które usłyszałam na ostatniej sesji : "Zmiany są zawsze na lepsze Pani Olu". Dlatego jeżeli chcecie od życia coś więcej,a nie wiecie jak się za to zabrać-polecam Panią Karolinę, jako prawdziwego przewodnika. Ta ciepła, miła, a zarazem stanowcza Kobieta na pewno pomoże Wam wydobyć z duszy, to co najlepsze.
11 października 2017 Aleksandra F - psycholog
Bardzo dobry coach
Jestem bardzo zadowolona z pracy z Panią Karoliną. Dzięki niej znalazłam w sobie odwagę i uwierzyłam że mogę być sama sobie sterem, okrętem i rzeglarzem. Każde spotkanie powodowało, że zaczynałam bardziej wierzyć w siebie i to że mogę wiele. Zrozumiałam dzięki niej że jedynym moim problemem jest strach i każde spotkanie powodowało że coraz mniej było go we mnie. Mogę śmiało polecić Panią Karolinę .
19 sierpnia 2017 Ola - studentka
Dobry coach
Pani Karolina jest konkretną i rzetelną osobą.Praca z nią jest bardzo intensywna ale i skuteczna. Dotyka i porusza wyobraźnie.Motywuje i wzbogaca swoją wiedzą.Daje do myślenia na wielu płaszczyznach.Polecam serdecznie dla osób które chciałałyby poukładać sobie różne problemy w życiu - czy te zawodowe czy prywatne. Pani Karolina zapewnia miłą atmosferę ,jest osobą godną zaufania i łagodną która aktywuje do działania i myślenia o przeciwnościach.Rozmowa z nią oraz podjęta praca na pewno da rezultaty w działaniu. Polecam serdecznie!
8 sierpnia 2017 Ula - V/M
Bardzo dobry coach
Zdecydowałam się na coaching, bo oszałamiało mnie otaczajace środowisko, a ja nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Dzięki pracy z Panią Karoliną Żmudzką obiektywnie spojrzałam na swoją osobę. Nasze sesje pozwoliły mi realnie zobaczyć mój świat, ustalić mądre założenia. Usystematyzować swoje plany, działania jakie chciałam podjąć, wyłonić obszary z których zbudowane jest moje życie jak praca, studia, czas dla siebie... Nabrałam szacunku do siebie i wprowadziłam dystans w stosunku do ludzi którzy próbuja wejść na głowę. Pani Karolina jest mądrym i konkretnym nauczycielem. Pomogła mi złapać równowagę oraz pokazałą narzędzia aby w odpowiedniej sytuacji z nich korzystać.
9 maja 2017 Agata - student
Bardzo dobry coach
Spotkania z Panią Karoliną pozwoliły mi na dostrzeżenie w sobie takich cech, zasobów, których na co dzień nie traktowałam jako mocne strony czy pewien potencjał, który mogę wykorzystać w poszukiwaniu swojej drogi rozwoju zawodowego. Współpraca ta motywowała mnie do działania i zagospodarowania dla siebie samej więcej czasu. Poznałam ciekawe narzędzia do badania osobowości- można z nich naprawdę wiele skorzystać, a praca z metaforą- niezwykle ciekawa! Pani Karolina była bardzo pomocna i udzieliła cennych wskazówek przy konstruowaniu mojego CV- polecam serdecznie!
11 września 2016 Beata - psycholog
Bardzo dobry coach
Dzięki spotkaniom z Panią Karoliną odkryłam swoją pasję. Odnalazłam w sobie moc i potencjał i podjęłam odważnie działania zmierzające do realizacji moich marzeń. Jestem szczęśliwa, że trafiłam na takiego Coacha. To ciepła, wspierająca, niezwykle inspirująca i cechująca się ogromną uważnością kobieta.Polecam gorąco!!!
30 sierpnia 2016 Luiza - pracownik socjalny
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to ciepła i empatyczna a zarazem bardzo konkretna, szczera i stanowcza osoba. Godna zaufania ,bardzo sympatyczna i niezwykle skuteczna. Mieszanka wybuchowa…w najlepszym tego słowa znaczeniu Jest profesjonalna, doskonale przygotowana i zaangażowana w proces i pracę z klientem. To Coach z powołania, dla którego praca jest jego ogromną pasją. Pani Karolina potrafiła wykrzesać i odświeżyć bliskie mi kiedyś poczucie zapału i chęci do działania. Dzięki Jej pomocy zyskałam większą samoświadomość i wzmocniłam siebie. Sesje z Panią Karoliną pobudziły mnie do myślenia i refleksji nad własnymi wyborami, pomogły przezwyciężyć bariery oraz ograniczające mnie przekonania i dostrzec nowe perspektywy. Pozwoliły mi efektywniej wykorzystywać posiadane umiejętności. Uruchomiły we mnie działanie, chęć zmiany i pozwoliły określić priorytety i uporządkować cele. Praca z Panią Karoliną polegała przede wszystkim na zadawaniu pytań, na które musiałam odpowiedzieć sobie sama i przyznaję, że zdarzało się, że moje własne odpowiedzi były dla mnie wielkim zaskoczeniem Uświadomiła mi ,że istotne jest koncentrowanie się na celu, a nie na przeszkodach w drodze do niego. Krótko mówiąc Była Moją Wielką inspiracją Wszystko zawsze odbywało się z wielkim poszanowaniem mojego świata wartości i mojej osoby. Idąc na sesje do Pani Karoliny czułam się jak ktoś kto nie ma wpływu na własne wybory, kto nie wie czego chce i nie potrafi dźwignąć się z własnej bezradności i bezsilności,czułam się jak ktoś kto tonie. Pani Karolina nie podała mi „koła ratunkowego”. Ona nauczyła mnie ”pływać „ Jestem wdzięczna ,że spotkałam Kogoś Takiego na swojej drodze. Teraz mogę zdziałać więcej i żyć w zgodzie z samą sobą. Polecam serdecznie sesje z Ta wyjątkową Osobą wszystkim, którzy mają problem z określeniem i realizacją swoich celi oraz znalezieniem swojego miejsca w życiu.
12 marca 2016 Monika - socjolog
Bardzo dobry coach
Pani Karolina jest miła, otwarta i konkretna. Od razu nawiązaliśmy kontakt i zaczęliśmy działać. W zaledwie trzy sesje doszliśmy do tego w czym jestem dobry i jak mogę to wykorzystać. Dzięki Pani Karolinie otworzyłem się na nowe dla mnie role oraz poznałem kilka ciekawych osób.
6 marca 2016 Łukasz - różne
Bardzo dobry coach
Polecam serdecznie! Jestem naprawdę zaskoczona zmianami jakie nastąpiły po terapii. Pełen profesjonalizm Pani Karoliny, jej świetne podejście, szczerość i zrozumienie oraz okazana pomoc, uruchomiło szereg pozytywnych zmian w moim życiu, których efekt wciąż mnie zadziwia. Chociaż praca nad sobą nie jest łatwa, było warto! Polecam!
6 marca 2016 Ewa - Manager
Bardzo dobry coach
Z Panią Karoliną Żmudzką pracowałam głównie nad przekonaniami, które jak się okazało nie wspierały mnie, a wręcz ograniczały zamykając drogę do zrealizowania moich planów. Praca nad sobą pozwoliła mi inaczej spojrzeć na role jakie pełniłam w życiu i zdecydować się na zmiany. Czuję, że mogę, czuję, że chcę, czuję, że działam, jestem zmotywowana, zadowolona i pełna energii. Dziękuję Pani Karolino! Bardzo polecam sesje cachingowe z Panią Karoliną Żmudzką z uwagi na jej wiedzę psychologiczną, profesjonalizm, rzetelność oraz metody pracy.
24 luty 2016 Iwona - trener
Bardzo dobry coach
Skuteczność, rzetelność, profesjonalizm oraz mądrość to najtrafniejsze słowa jakimi mogę opisać Panią Karolinę. Cierpliwie dąży, podpowiada i szuka rozwiązania. Doradza z czego skorzystać i co zmienić. Nie wyręcza, nie daje "ryby" tylko pokazuje jak efektywnie korzystać z "wędki"! Dla mnie samo rozwiązanie mojego problemu to jedno, natomiast zasób zdobytej wiedzy i umiejętności jest bezcenny!
15 stycznia 2016 BS- - IT manager
Dobry coach
Praca wykonana na spotkaniach coachingowych z Panią Karoliną była bardzo intensywna, pozwalająca na sprecyzowanie, a następnie realizowanie postawionego celu. Pytania właściwie postawione, zadania do wykonania - obrazowe. Koncentracja na najważniejszych dla mnie punktach, bez owijania w bawełnę, ale z wyczuciem. Polecam coaching u Pani Karoliny!
12 stycznia 2016 Ala - specjalista ds. szkoleń, psycholog
Bardzo dobry coach
Sympatyczna i miła, rzetelna popierająca swoją pracę dużą wiedzą praktyczną oraz merytoryczną. Dziękuję za pomoc w precyzyjnym dopracowaniu moich dokumentów aplikacyjnych, za wskazówki dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Polecam!
9 stycznia 2016 Elżbieta - przedsiębiorca/artysta
Bardzo dobry coach
Sesje z Panią Karoliną przebiegają w bardzo miłej atmosferze, która sprzyja głębszemu poznawaniu siebie. Każda rozmowa daje mi wiele do myślenia. Zawsze odczuwam dużą ulgę i mam chęć do działania. Spotkania pomagają mi na wielu płaszczyznach życiowych, pomogły mi zrozumieć z jakiego źródła pochodzą moje problemy i od czego mam zacząć. Każda sesja kończy się podsumowaniem, które jest bardzo cenne i wyznacza kierunek działania.
6 stycznia 2016 Maria - studenkta
Bardzo dobry coach
Pani Karolina uświadomiła mi jak wiele mam negatywnych przekonań i jednocześnie jak wiele mam odwagi. Jako coach dostosowała się do mnie, a jest to dla mnie ważne, pomogła uporządkować chaos, nie pozwalała się poddać. Z coachingu wyszłam z jasnym planem oraz siłą by go realizować. Jest niezwykle profesjonalna oraz roztacza wokół siebie aurę spokoju. Serdecznie polecam, szczególnie osobom ,,w gorącej wodzie kąpanym":)
17 sierpnia 2015 Ewelina - coach
Bardzo dobry coach
Pani Karolina to bardzo ciepła, uważna terapeutka i coach, osoba bardzo życzliwa i zaangażowana w pracy, niezwykle pomocna,daje motywację do pracy nad sobą i potrafi podczas spokojnej rozmowy odkryć u rozmówcy ciekawe cechy charakteru i dobre i złe.Z przekonaniem polecam sesje z Panią Karoliną.
26 czerwca 2015 Barbara - księgowa
Bardzo dobry coach
Szkolenia i spotkania z Pania Karolina stawiaja do pionu i pokazuja co trzeba poprawic, czego unikac, na co zwrocic uwage, a najwazniejsze ze daja efekty w postaci nowej lepszej pracy co nastapilo po paru miesiacach poszukiwan w moim przypadku a w dalszej perspektywie szansy awansu lub podwyzki. Jestem zadowolony w 100% a nawet wiecej gdyz sa tego zywe efekty. Pani Karolina potrafi wyciagnac z czlowkieka zarowno zle jak i dobre cechy osobowosci jak i przyzwyczajenia z pracy i przekuc je na atuty ktore pozniej da sie wykorzystac do poprawy warunkow swojej pracy. Wszystko oczywiscie zalezy jak do tego podejdziemy, czy przylozymy sie do pracy nad soba oraz checi wspolpracy z Pania Karolina. Gwarantuje ze kazdy bedzie zadowolony i nie bedzie zalowal wydanych pieniedzy
8 czerwca 2015 Mariusz - Handlowiec
Bardzo dobry coach
Praca z Panią Karoliną dała mi kopa do działania. Rozmowy przebiegały bardzo naturalnie i spokojnie, a zadawane pytania dawały wiele do myślenia i "zmuszały" do akcji. Pani Karolina sprawiła, że zaczęłam patrzeć na siebie w zupełnie nowym świetle, jako osoba profesjonalna, kreatywna i kolorowa ;) pełna umiejętności i możliwości, wspólną pracą odkrywałyśmy mój uśpiony potencjał a jak się okazało jest ogromny. Jestem pewniejsza siebie i wiem, że wiele mogę osiągnąć. Polecam Panią Karoline gdyż uważam, że jest bardzo dobra specjalistkę, a mi to osobiście udowodniła.
20 kwietnia 2015 Anna - Manager
Opinie mogą wystawiać jedynie osoby, które korzystały z coachingu u tego coacha
Ocena
Bardzo dobry coach Dobry coach Coach Słaby coach Badzo słaby coach
Tytul
Opinia o coachu
Imię
Stanowisko/Zawód
Email - nie będzie wyświetlany (tylko w celu weryfikacji)


Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj

Artykuły coacha

Superwizja dla menadżerów, liderów, mentorów
3 września 2020
Superwizja stanowi formę profesjonalnego wsparcia i rozwoju w miejscu pracy poprzez systematyczny proces konsultacyjny doskonalący kompetencje i przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.
Superwizja dla coachów
1 września 2020
Superwizja to niezbędny element w drodze rozwoju coacha. Coachu, zapraszam do współpracy w ramach superwizji.
Dlaczego tutaj jesteś?
22 maja 2020
Co Cię przywiodło na profil coacha kariery? Sprawdź, czy te dylematy dotyczą Ciebie.
W czym mogę Ci pomóc jako coach kariery?
22 maja 2020
Zobacz, czy znajdziesz tu coś dla siebie.
Wsparcie dla biznesu
22 maja 2020
Zobacz jak pracuję w biznesie i w czym mogę pomóc Twojej firmie/organizacji.
Jak żyję i w co wierzę?
15 luty 2020
Jeśli chesz mnie bliżej poznać i poczuć, zapraszam do przeczytania wywiadu ze mną, który przeprowadziła Barbara Lech na swoim blogu.
Kiedy może być już "za późno" na coaching kariery?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, czy JUŻ pójść po pomoc do coacha, czy jeszcze poczekać, bo jakoś sobie dajesz w obecnej pracy radę? NIE CZEKAJ.
Coaching kariery dla młodzieży.
12 stycznia 2020
Jak wcześnie warto zacząć pracę z coachem? Jak najwcześniej! Czy jesteś świadomym rodzicem, chcesz odpowiedzialnie pokierować karierą swojego dziecka i mądrze zainwestować w jego rozwój?
Jak wybrać dobrego coacha dla siebie?
12 stycznia 2020
Poszukiwanie dobrego coacha najlepiej zacząć pytając o rekomendację. Znasz kogoś, kto może polecić Ci profesjonalnego coacha? A co w sytuacji, gdy ten polecony Ci nie odpowiada?
Dlaczego wybrałam karierę z pasją?
12 stycznia 2020
Pasje i talenty nie są obok życia osobistego i zawodowego. One są po to, by je łączyć i spajać z tym, co potrafimy. Wtedy wszystko tworzy komplementarną całość. Pokażę Ci, jak ja tego doświadczam.
Co to jest ten kwestionariusz FRIS?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, jak to jest być sFRISowanym? Opowiem Ci o tym z mojej perspektywy Certyfikowanego Trenera FRIS.
Jak pracuję jako coach?
12 stycznia 2020
Zastanawiasz się, czy z każdym coachem pracuje się tak samo? Chcesz mnie bardziej "poczuć" i dowiedzieć się jak pracuję i czym się kieruję?