Odczarować superwizję

2021-11-24 11:11:13

Agnieszka Kaseja
Superwizja nie ma nic wspólnego z nadzorem, pomimo tego, ze Google Translator wciąż tak tłumaczy to słowo.

Superwizja coachingu i mentoringu jest życzliwą i wspierającą interakcją pomiędzy wykwalifikowanym superwizorem /-ką praktykiem coachem (także mentorem czy superwizorem, oczywiście). Istnieje tez interwizja jako miejsce refleksji.
Superwizja dotyczy praktyki coacha. Na świecie superwizja jest postrzegana jako absolutny must. W UK podlega jej ok 90% coachów, we Francji podobnie. Adeptów i początkujących i starych wyjadaczy. Każdy ma bowiem ślepe punkty. Każdy praktyk słuchania potrzebuje wygadać się. Każdy potrzebuje wsparcia w trudnych chwilach.

Superwizor wspiera coacha, stwarza mu możliwość doskonalenia umiejętności, uczy autorefleksji, poszerza samoświadomość cocha w roli i jako człowieka, pomaga rozwiązywać dylematy etyczne i poszerza opcje rozwiązań i interwencji w czasie pracy z klientami, sponsorami i wszystkimi stronami procesu.

Niestety superwizja kojarzy się, błędnie, z często baaaaardzo nieprofesjonalnie udzielanym feedbackiem szkoleniowym w czasie treningów coachingowych. Wyjaśńmy to sobie. Analiza sesji przeprowadzana w czasie szkolenia, np. najlepiej znany mentorcoaching promowany przez ICF, to w ogóle nie jest superwizja… To jest element szkolenia, oby pomocny....

Superwizja to refleksyjny dialog, a nie ocena!

Superwizor odwołuje się do standardów, zestawów kompetencji ICF, EMCC, Izby Coachingu i wspiera na drodze do akredytacji, ale tylko n a ź y c z e n i e i tylko w sposób, który wspiera autorefleksję. Takie np. skoncentrowanie się na przekazaniu krytycznych uwag, nawet jeśli w pozornie dobrej intencji n i e jest superwizją, bo stwarza okoliczności, w których uczenie się osoby ocenianej wręcz n i e zachodzi! To są podstawy psychologii uczenia się!

Superwizor, aby wypełnić swoją funkcję ma za zadanie zaoferować przyjazną przestrzeń, dostosowanie się do stylu uczenia się coacha i wsparcie swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Zapraszam do skorzystania z Zimowej Grupy Superwizyjnej.

Prowadzę tez superwizje indywidualne.

Więcej info:

SPOSÓB PRACY grupy
Praca o charakterze doświadczeniowym i procesowym. Opierać się będzie o standardy superwizyjne EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i Izby Coachingu. Główny model pracy to Siedem Perspektyw Hawkinsa. Ale także inne narzędzia i techniki wykorzystujące przede wszystkim podejście aktywizujące doświadczanie.

Więcej o superwizji wg EMCC:

DEFINICJA SUPERWIZJI
Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.

Realizowane będą 3 FUNKCJE SUPERWIZJI wg modelu Hawkinsa, P. i Smith, N. 2013:

FUNKCJA JAKOŚCIOWA – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej.

FUNKCJA ROZWOJOWA - poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej.

FUNKCJA ODŚWIEŻAJĄCA /WSPIERAJĄCA – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

ETYKA
Praca grupy uwzględniać będzie ETYKĘ profesjonalną coacha, mentora i superwizora wg Globalnego Kodeksu Etycznego (EMCC) oraz zasady etyki coacha wg Kodeksu Etyki ICF i Kodeksu Etyki Izby Coachingu.

METODY PRACY
analiza przypadku z użyciem modelu 7 perspektyw Hawkinsa, metody aktywizujące przeżywanie, na życzenie feedback po przedstawieniu przebiegu spisanej sesji coachingowej, na życzenie prowadzenie sesji na środku, dyskusja, analiza dylematów etycznych z wykorzystaniem kodeksów.

KOSZT całego programu:
750 PLN + VAT, płatne w 2 ratach:
1/ do 25 listopada 2021 - płatne 150 PLN netto +VAT
2/ do 31 grudnia 2021 - płatne 600 PLN netto +VAT.

UWAGA ZAPISY I WPŁATY po zakwalifikowaniu do grupy przez prowadzącą.

Zapisy: Agnieszka.Kaseja@gmail.com

Poczytaj o mnie na FB @superwizor.AgnieszkaKaseja
Moja strona to www.superwizjacoachingu.pl


Popularność: 86    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj