Przypływ i odpływ/ Ebb and flow

2022-07-14 20:31:45

Karolina Stefańska
(ENG ⬇️)
Jeszcze do niedawna myślałam, że zawsze trzeba "coś robić" ,że nie wypada być "nieproduktywnym" i wręcz grzechem jest marnować czas na rzeczy, które niczego nas nie uczą.
Odpoczywałam z wyrzutem sumienia... myśląc jak jeszcze mogę zwiększyć swoje kompetencje.
Dzisiaj, jestem innego zdania. Dzisiaj wiem że są przypływy i odpływy.
Wiem, że jest czas na powolne brodzenie w wodzie podczas odpływu i jest czas bycia na fali w czasie przypływu.
Słucham siebie i płynę. Nie walczę z czasem kiedy zwalniam. Akceptuję. Taka postawa przynosi mi spokój i zrozumienie dla moich wyborów.
Przypływy i odpływy to regularnie powtarzające się zjawiska. Zatem nie obawiam się że "utknę" w chwili.
A Ty jak dzisiaj płyniesz? Z przypływem czy odpływem ?

Zapraszam na mój blog na Facebooku @KarolinaStefańskaCoaching

************************************************************************

Until recently, I thought that I always have to "do something". I thought that it is not appropriate to be "unproductive".

During my free time instead of relaxing I was thinking on how I can increase my competences.
Today, I have a different opinion. Today, I know there is ebb and flow.
I know there is time to walk slowly in the water during the ebb, and there is time to be on the wave during the flow.
I listen to myself and I swim. I am not fighting against time when I slow down. I accept this state. This attitude brings me peace and understanding of my choices.
Ebb and flow -these are regular occurrences. So I am not afraid that I will "get stuck" in the moment.
And you, Are you with ebb or flow today?Popularność: 92    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj