Przemoc domowa – fakty i mity

2023-02-20 16:23:15

Artur Zwiech
Poniżej przedstawiam fakty i mity dotyczące właśnie przemocy w domu. Tekst opracowałem posiłkując się pozycją Ewy Kowalewska-Borys, "Problematyka przemocy w rodzinie, Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych".

MITY I FAKTY O PRZEMOCY, Z KTÓRYMI MOŻESZ SIĘ SPOTKAĆ PODCZAS INTERWENCJI LUB PRÓBY DIALOGU I NA KTÓRE NALEŻY BYĆ CZUJNYM

MIT:  Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
FAKT: Przełamanie izolacji i milczenia jest konieczne do przerwania przemocy, która nie skończy się sama. Trzeba chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich. Ujawnienie problemu i zwrócenie się po specjalistyczną pomoc nie ma nic wspólnego z ujawnianiem tajemnic rodzinnych.

MIT: Nie można zmienić swego przeznaczenia.
FAKT: Nigdy nie jest za późno aby powiedzieć STOP.

MIT: Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać.
FAKT: Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem i tak samo podlegającym karze, jak przemoc wobec osób obcych. Bycie w małżeństwie, czy mieszkanie razem pod jednym dachem, nie daje nikomu prawa do stosowania przemocy.

MIT: Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
FAKT: Przemoc zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia, sytuacji ekonomicznej i przekonań religijnych.

MIT: Przyczyną przemocy domowej jest alkoholizm.
FAKT: Alkohol ułatwia stosowanie przemocy. Pijący sprawca znęcając się nad bliskimi swoje postępowanie usprawiedliwia stanem nietrzeźwości. Uzależnienie nie zwalnia od odpowiedzialności.

MIT: O przemocy mówimy gdy są widoczne ślady pobicia.
FAKT: Nie trzeba mieć siniaków i złamań aby być ofiarą przemocy.

MIT: Istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy. Jeśli ktoś jest bity to na to zasługuje.
FAKT: Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy.

MIT: Gdyby ofiara cierpiała, odeszłaby od sprawcy.
FAKT: Ofiary naprawdę cierpią. Nikt nie chce być bity, poniżany i zastraszany. Powodem pozostawania ze sprawcą może być: strach, trudności materialne, presje otoczenia.

MIT: To był incydent jednorazowy.
FAKT: Rzadko kiedy przemoc w rodzinie pojawia się tylko raz. Jeśli nic się nie zrobi, to sytuacje krzywdzenia pojawią się częściej.

MIT: Dzieci potrzebują ojca nawet jeśli używa on przemocy.
FAKT: Dzieci potrzebują miłości, bezpieczeństwa i szacunku. Nikt nie ma prawa stosować wobec nich przemocy

MIT: Bite dzieci wyrastają na porządnych ludzi.
FAKT: Osoby bite w dzieciństwie żyją w przekonaniu, że siła fizyczna i agresja są najlepszym sposobem uzyskania szacunku.

MIT: Rodzice mają prawo ukarać dziecko w sposób, który uważają za stosowny.
FAKT: Dziecko nie jest własnością rodziców i nikt nie ma prawa go krzywdzić, zwłaszcza najbliżsi.

MIT: Gwałt w małżeństwie nie istnieje.
FAKT: Obowiązek współżycia w małżeństwie w żadnym wypadku nie usprawiedliwia przymusu czy przemocy, która jest takim samem przestępstwem jak gwałt na obcej osobie.

MIT: Osoby używające przemocy muszą być psychicznie chore.
FAKT: Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy przemocą a chorobą psychiczną.

Popularność: 86    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj