Long Life Learning, a życie zawodowe po 50- tce

2024-02-05 23:25:34

Kinga Kuberek
W dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym, konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności staje się nie tylko wyzwaniem, ale także kluczowym elementem sukcesu zawodowego, a niekiedy nawet „być albo nie być czynnym w życiu zawodowym” zwłaszcza dla osób po 50. roku życia.
Czasem zastanawiam się jak na dzisiejszym rynku pracy odnaleźli by się moi rodzice, od około 15 lat „ w stanie spoczynku”. Liznęli odrobinę transformacji, cyfryzacji i zmiany stylu zarządzania, gdy do ich państwowego kombinatu zapukał prywatny kapitał z Indii. Wtedy wydawali się najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem osiągając wiek emerytalny i przechodząc, wkrótce po zmianie właściciela, na upragnioną emeryturę.
Nieco młodsze pokolenie mierzyć się musi z wciąż zmieniającymi się standardami, wymaganiami i trendami na rynku pracy którym tempo nadaje rozwój technologii. Żyjemy przecież w świecie VUCA.
I tu w sukurs przychodzi nowa koncepcja Long Life Learning (LLL), czyli koncepcja nauki przez całe życie. Wyłania się jako fundamentalny czynnik wpływający na aktywność zawodową dorosłych osób, zachęca i promuje uczenie się szeroko rozumiane jako nieprzerwany proces w każdym wieku.
Bo przecież współczesna rzeczywistość charakteryzuje się szybkim tempem zmian technologicznych, społecznych i ekonomicznych. Z tego względu, utrzymanie konkurencyjności na rynku pracy wymaga nieustannej adaptacji i nauki. Long Life Learning to podejście, które zakłada, że nauka nie kończy się wraz z ukończeniem formalnego szkolnictwa czy zdobyciem pierwszej pracy. Wręcz przeciwnie, proces edukacyjny staje się integralną częścią życia zawodowego, bez względu na wiek.
Pojęcie lifelong learning zaczęło pojawiać się w popularnych mediach około połowy XX wieku i odnosiło się do ogólnych zajęć przeznaczonych osób starszych, które potrzebowały czegoś, aby utrzymać uważność i sprawne funkcjonowanie umysłu. Były to zajęcia hobbystyczne związane głównie z gotowaniem, szyciem, muzyką i literaturą. Nie były one wymagające, ale spełniały swój cel jakim była aktywizacja osób starszych. Pomysł zapożyczyły następnie amerykańskie domy opieki. Wkrótce też poszerzono zakres kursów i warsztatów. Bardzo pozytywne efekty jakie przyniosła realizacja kursów dla seniorów spopularyzowały koncepcje LLL na całym świecie, a dziś mówi się o procesie uczenia nie tylko seniorów, ale osób w każdym wieku, po skończeniu formalnej edukacji.
Rynek pracy ewoluuje, a umiejętności, które były wartościowe i przydatne kilka lat temu, mogą dzisiaj stracić na znaczeniu. I odwrotnie: dziś potrzebne są zupełnie nowe kompetencje, o których nikt nawet nie pomyślałby jeszcze 5 lat temu! Osoby po 50. roku życia, które zaczynają odczuwać zmiany w dynamicznej rzeczywistości zawodowej, zyskują dzięki LLL narzędzia do efektywnej adaptacji.
Systematyczne doskonalenie umiejętności pozwala na utrzymanie konkurencyjności i zapobiega utracie zawodowej relewantności i staje się kluczowym wsparciem w rozwijaniu swojej kariery. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji umożliwia też zachowanie elastyczności w podejściu do nowych zadań i technologii, ale przede wszystkim bardzo pozytywnie wpływa na procesy poznawcze i myślowe. Mózg jest neuroplastyczny, co oznacza że jego struktura ulega ciągłym zmianom, a w praktyce:
 obszary mózgu odpowiedzialne za konkretne umiejętności mogą ulegać przekształceniom w wyniku nauki i treningu.
 Mózg może reorganizować się w odpowiedzi na urazy czy utratę funkcji. Jeśli jedna część mózgu ulegnie uszkodzeniu, inne obszary mogą przejąć pewne funkcje w procesie kompensacji. Wolniej się starzejemy.
 Wyćwiczony mózg to lepsza pamięć, większe zdolności adaptacyjne, a co za tym idzie większy apetyt na życie i ciekawość zmiany.

Koncepcja Long Life Learning stawia przed nami i instytucjami edukacyjnymi duże wyzwania. Wzrasta świadomość i oczekiwania co do jakości oferowanej wiedzy. Nie mówimy tu o kursach hobbystycznych, a o edukacji jak studia podyplomowe, studia wyższe, kursy certyfikujące itp. dostosowane do potrzeb, możliwości, w tym czasowych osób w każdym wieku. Przekwalifikowanie się, czy studia w wieku lat 50-stu nikogo już dziś nie dziwią. Coraz większa moda na szybkie czytanie, efektywne zapamiętywanie i techniki koncentracji sprawiają że kursy szybkiej nauki znajdują swoich klientów częściej wśród nauczycieli i rodziców.
Jak LLL wpływa na pozycję zawodową osób 50+?
Przede wszystkim daje im możliwości i wiarę że to może początek czegoś nowego. Zmiana w życiu, w tym zawodowym to dreszczyk emocji, obszar nieznany, ale i większa wiara w siebie i siła sprawczości co w parze z dużym doświadczeniem zawodowym czyni osoby 50+ otwartymi, zrównoważonymi i świadomymi pracownikami.
Long Life Learning to nie tylko koncepcja, ale przede wszystkim strategia radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata pracy. Dla osób po 50. roku życia staje się kluczowym narzędziem utrzymania aktywności zawodowej i rozwijania kariery. Edukacja przez całe życie nie tylko zwiększa umiejętności człowieka, ale również wpływa pozytywnie na całe społeczeństwo, tworząc elastyczne, kompetentne kadry gotowe na zmiany i wyzwania przyszłości. Wprowadzenie LLL to inwestycja w kapitał ludzki, która zapewnia długoterminowy rozwój organizacji i jej pracowników i jest doskonała platforma do wymiany doświadczeń.

Kinga Kuberek
Coach, trener kompetencji miękkich, technik szybkiego czytania i nauki, Coach kariery osób 45+.

Popularność: 0    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj