Sztuka empatycznego słuchania

2024-05-01 19:57:14

Monika Gołdowska
Empatyczne słuchanie to umiejętność, która nie tylko umożliwia nam zrozumienie drugiej osoby, ale także buduje głębsze relacje i wzmacnia nasze przywództwo.

Praktykując sztukę słuchania, stajemy się bardziej obecni w relacjach, skupiając się na drugiej osobie z pełnym zaangażowaniem. To nie tylko słuchanie słów, ale także zrozumienie emocji, intencji i potrzeb, które są przekazywane. Dzięki temu możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych współpracowników, Klientów czy przełożonych.

Rozwijanie empatycznego słuchania wymaga praktyki i świadomego wysiłku. Warto wykorzystać różne techniki, takie jak zadawanie pytań otwartych czy odzwierciedlanie emocji, aby lepiej zrozumieć drugą osobę i budować więź.

Oto 4 sprawdzone sposoby, które pozwalają na budowanie takiej postawy:

1. Refleksja i uważność: zachęcam do refleksji nad własnymi doświadczeniami i uczuciami, co może pomóc Ci w uświadomieniu sobie własnych nawyków w komunikacji i wzmacnianiu uważności na proces słuchania
2. Odbieranie bez oceniania: w postawie empatycznego słuchania bardzo ważne jest odbieranie drugiej osoby bez oceniania czy krytyki. To stwarza bezpieczną przestrzeń dla rozmówcy do wyrażania się i eksplorowania swoich myśli i uczuć
3. Zadawanie pytań otwartych: używaj pytań otwartych, które zachęcają rozmówcę do rozwijania myśli i wyrażania się bardziej szczegółowo. To może pomóc podczas rozmowy obu stroną lepiej zrozumieć swoje własne myśli i emocje
4. Praktyka aktywnego słuchania: aktywne słuchanie oznacza skupienie się na rozmówcy bez przerywania, oceniania lub formułowania odpowiedzi. To zawsze daje przestrzeń do budowania obopólnego zaufania i sympatii

Możesz nieustannie rozwijać swoje wzorce komunikacyjne, wykorzystując autoreflekcję, która jest możliwa na sesjach coachingowych i mentoringowych. Dzięki takim spotkaniom w szybkim tempie możesz też wyeliminować niepożądane, automatyczne zachowania, które mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

Dzięki temu otwierasz się na możliwość tworzenia bardziej efektywnych i harmonijnych relacji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Popularność: 0    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj