Wstęp do Jobcoachingu

2014-03-17 12:34:17

Danka Brzezińska
W związku z zakończeniem prac testujących metodę jobcoachignu w Wielkopolsce chciałabym przybliżyć jej idee, metodykę i możliwości stosowania, nie tylko wśród osób bezrobotnych. Nawet jeżeli projekt nie zostanie zatwierdzony przez Urząd to warto jego idee wykorzystać w pracy coacha.
Jest to metoda dosyć kosztowna, wymaga indywidualnego, dostosowanego do każdego klienta z osobna podejścia. W praktyce oznacza to, że korzystać z niej mogą osoby zasobne, które nie musiały pracować a teraz odczuły taka potrzebę równowagi życiowej lub dla osób, za których ktoś chce zapłacić. To moga być pracodawcy lub instytucje rynku pracy.
Jobcoaching może być wykorzystany w dwojaki sposób, jako coaching kariery nastawionej na zmianę zawodową. Rozumiem tu zmianę diametralną w ścieżce zawodowej, pracę z pasją, zgodną z moimi zainteresowaniami, chęciami a nie wykształceniem. Nie związaną z awansem, rozwojem w danej korporacji czy zaistnieniem w miejscu w którym dziś jestem.
Innym sposobem wykorzystania metody to jobcoaching dla osób długotrwale i nie tylko długotrwale bezrobotnych chcących powrócić lub wejść na rynek pracy. W zastosowaniu tej metody dla osób bezrobotnych 45+ miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie i nadzorować go pod względem merytorycznym.
Ponieważ jestem w trakcie pisania podręcznika zastosowania tej metody dla grupy docelowej 45+, najpierw chciałam przedstawić Państwu to czego w podręczniku nie będzie, a ma istotny wpływ na stosowanie jobcoachingu dla innych grup docelowych takich jak: matki powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych, osoby rozpoczynające karirę zawodową, kobiety defaworyzowane na rynku pracy, osoby po przebytych długotrwałych chorobach. Tych grup może być wiele, osób potrzebujących wsparcia może być jeszcze więcej bo rynek pracy w Polsce jest zmienny, trudny i wymaga wielu umiejętności by sie po nim poruszać.
Najważniejszym aspektem tej metody jest nie to, że wspiera klienta w poszukaniu swojego miejsca na rynku pracy, a wspiera w jego utrzymaniu, znalezieniu się w nowych warunkach pracy, w nowym środowisku i w całkiem nowych sytuacjach zawodowych.
Na pozostałe artykuły zapraszam na www.coach.danka.pl
Popularność: 16    Powrót

Komentarze

Odpowiedź
Tytul
Imię/Nick

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj
facebook
Co możemy zmienić na DobryCoach.pl?
aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom