Studium Coachingu Chrześcijańskiego

Warszawa
Od 28 listopada 2015 do 29 listopada 2015 16

Anna Matuszewska
Studium Coachingu w ujęciu chrześcijańskim to roczny program przygotowujący uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha, równocześnie stwarzający okazję do własnego rozwoju poprzez przejście procesu coachingu.

Program studium obejmuje 189 godzin dydaktycznych w ramach 9 weekendowych zjazdów od listopada do czerwca. Poza uczestnictwem w zajęciach, wymagana jest również praca własna, która obejmuje: prace pisemne, czytanie literatury, prowadzenie dziennika, pisanie recenzji z wybranych źródeł, prowadzenie coachingu.

Ofertę Studium kierujemy do osób, które:
• Chcą nauczyć się praktycznych umiejętności i narzędzi coachingowych,
• Chcą pracować lub obecnie pracują nad rozwojem zespołów i jednostek,
• Pracują z drugim człowiekiem: nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psychologowie i zawody pokrewne, specjaliści HR, chcący poszerzyć swój wachlarz oferty dla klienta,
• Poszukują wiedzy i sposobów wprowadzania zmian oraz osiągania wyznaczonych celów,
• Pragną zwiększyć swoją efektywność w relacjach osobistych oraz zawodowych,
• Szukają inspiracji do życia w zgodzie z własnymi wartościami.

Korzyści z uczestnictwa to m.in.:
• Zwiększony poziom motywacji do realizacji celów osobistych oraz zawodowych,
• Usprawnienie efektywności w zarządzaniu sobą, otoczeniem oraz innymi,
• Większe poczucie pasji, energii do działania w zgodzie z samym sobą,
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności w podejmowaniu życiowych decyzji,
• Wyjście poza swoją własną strefę komfortu.
• Studium spełnia międzynarodowe standardy kształcenia adeptów coachingu wg.
International Coaching Federation oraz Polskiej Izby Coachingu.

Koszt udziału: 5,800 zł + 23% VAT
Organizator: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Kontakt: studium@spch.pl, 697 011 019

Dalsze_informacje

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj