Gestaltowski warsztat dla coachów...

Wrocław
Od 23 stycznia 2016 do 24 stycznia 2016 9.30 - 17.30

Marta Smolińska
GESTALTWOSKI WARSZTAT DLA COACHÓW - FLOW RELACJI COACHINGOWEJ

Zapraszamy Cię do Wrocławia na warsztat, który inauguruje działalność wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a któremu tytuł został nadany w drodze konkursu (wygrała propozycja Anny Grzesiak, serdecznie gratulujemy :) ).

O SZKOLENIU

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Badania nad skutecznością procesu pomagania pokazują, że najistotniejszym czynnikiem zmiany jest relacja. Coaching możemy więc określić jako proces relacyjny, gdzie kluczową rolę pełni jakość tej relacji. Ją zaś tworzą żywi ludzie: coach oraz jego klient – wnosząc w jej przestrzeń siebie. Granice naszej dojrzałości jako coachów i związane z tym ograniczenia we wchodzeniu w kontakt z klientem nierzadko wyznaczają granice naszej skuteczności w pracy.

Proponujemy Wam oparty na doświadczaniu warsztat ukierunkowany na podnoszenie jakości pracy poprzez pogłębianie kontaktu i rozwijanie umiejętności budowania relacji z samym sobą i klientami. Poprzez eksperymenty i dialog będziemy pogłębiać świadomość i poszerzać swoje możliwości pracy sobą, pracy w kontakcie Ja – Ty, umiejętności żywszego i bardziej holistycznego traktowania klienta i reagowania na to, co wnosi.
Warsztat oparty na podejściu Gestalt.

Program:
- Pole relacyjne i jego znaczenie w procesie coachingowym.
- Obserwacja fenomenologiczna w kontakcie z klientem.
- Wymiary self i praca z ich wykorzystaniem w coachingu.
- Mechanizmy oporu. Obawa i wstyd w relacji coachingowej.
- Wyłanianie się coacha w relacji z klientem. Wnoszenie siebie do relacji.
- Kontakt, czyli umiejętność bycia z klientem w Tu i Teraz.
Warsztat w dużej mierze oparty o proces.

Pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi:
- W jaki sposób buduję relację coachingową z klientem? Na czym ją opieram?
- W jakim stopniu jestem świadomy siebie i drugiej osoby w kontakcie, i jak wpływa to na kształt mojej obecności coachingowej?
- Jakie wyobrażenie o sobie towarzyszy nam jako coachom w naszej pracy, i jak owo wyobrażenie określa i nadaje charakter relacji?
- Jakie sytuacje są dla mnie trudne w kontakcie z klientem? Kiedy jestem w stanie być z klientem, a kiedy uciekam w narzędzia?
- W jaki sposób jestem wyrazisty jako coach, a w jaki nie? Jak wnoszę siebie do relacji? Jak to wpływa na tę relację i na sam proces oraz skuteczność coachingu?
- W jaki sposób mogę pracować nad tym, co się dzieje na sesji z klientem (na poziomie jego ciała, emocji, myśli)?
- Kiedy i w jaki sposób mogę wnosić siebie (swoje emocje, spostrzeżenia, doświadczenia) w pracy z klientem?


Cele:
- implementacja elementów podejścia Gestalt do pracy coacha
- nabycie wiedzy i narzędzi możliwych do zastosowania w coachingu wywodzących się z Gestalt
- zwiększenie kompetencji budowanie relacji i obecności jako podstawowych kompetencji coacha
- zwiększenie świadomości siebie jako coacha i pracy sobą

Spodziewane efekty
- zdobycie wiedzy na temat możliwości czerpania z nurtu Gestalt w pracy z klientami
- większa obecność, uważność i świadomość coacha
- wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacji coachingowej
- poszerzenie i pogłębienie posiadanych kompetencji

Adresaci:
Na warsztat zapraszamy przede wszystkim coachów, ale też innych profesjonalistów, w pracy których istotą jest relacja (psychologów, psychoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów pomocowych).

Metody:
praca indywidualna, w parach i w małych grupach, symulacje i studia przypadków, praca ciałem, dyskusje;

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY:
MICHAŁ LEWANDOWSKI
psycholog, psychoterapeuta, trener; kształcił się m.in. w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, International Program for Gestalt in Organization w Scuola Gestalt di Torino czy w ramach licznych szkoleń (Polska, Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia). Pracuje w oparciu o kodeks etyczny EATG. Jest członkiem Gestalt Practitioners in Organization przy EATG oraz INTAGIO (International Association for Gestalt in Organization). Pracuje z organizacjami jako praktyk Gestalt, coach i trener; część czasu spędza w przestrzeni sali warsztatowej (również w ramach procesów kształcenia coachów i praktyków Gestalt w organizacjach), prowadzi swój własny gabinet.

MARTA SMOLIŃSKA
coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego; absolwentka m.in. Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Szkoły Trenerów w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP; kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu, współpracuje również z Wyższą Szkoła Bankową jako wykładowca (Wrocław i Opole) i kierownik merytoryczny (Opole) studiów Coaching w Biznesie. Zarządza wrocławskim oddziałem Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

TERMIN: 23-24 stycznia 2016 (weekend)

GODZINY: 9:30-17:30

MIEJSCE: Wrocław, Inkubator Przedsiębiorczości przy BZ WBK, Bolesława Chrobrego 12-14,

ZAPISY przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie:
http://www.ipri.com.pl/wroclaw.html

INWESTYCJA: 490 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem „Warsztat 23-24.01 - Wrocław”

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Getaltowski warsztat dla coachów

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj