Coaching grupowy dla kierowników

Opole
29 sierpnia 2016 17:00-20:00

Dorota Trzmielewska
Cel:

Wzmocnienie relacji z klientem dzięki wstępnej identyfikacji dominującej energii kolorystycznej klienta opisującej jego typ osobowościowy i styl funkcjonowania w środowisku zewnętrznym.

Korzyści dla uczestników:

podczas warsztatu każdy z uczestników będzie mógł wstępnie zdiagnozować własny typ osobowościowy dzięki metodologii Insights Discovery™, której podstawy opierają się na teorii Junga.
dzięki pracy warsztatowej, zorientowanej na komunikację werbalną i niewerbalną, każdy nauczy się rozpoznawać typy osobowościowe innych i wykorzystać tę wiedzę do budowania bądź wzmacniania relacji z nimi.
Efekt coachingu grupowego:

– wzrost świadomości na temat swojego typu osobowościowego

– wzrost zrozumienia podstaw komunikowania się i funkcjonowania innych osób

– wzrost skuteczności w działaniu oraz kontaktach interpersonalnych

Metody pracy podczas warsztatów:

praca oparta o metodologię Insights Discovery™
praca indywidualna, praca grupowa
zastosowanie maty z 4 energiami kolorystycznymi będzie elementem wizualnym wspierającym pracę grupową.

Cena : 123,00 zł brutto/osobę

Cena obejmuje:

przeprowadzenie coachingu grupowego przez Coacha ACC ICF
materiały szkoleniowe
napoje, owoce
Zgłoszenie:

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie poniższego zgłoszenia, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług Szkoleniowych i Coachingowych DoradKom oraz dokonanie wpłaty kwoty 123,00zł brutto na konto ING: 96 1050 1504 1000 0091 4362 1671, w treści IMIĘ NAZWISKO temat szkolenia Opole 29.08.2016 – najpóźniej do dnia 22.08.2016r.

DoradKom zastrzega sobie odwołanie coachingu grupowego w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż 10.

Jak znajomość stylu funkcjonowania i typu osobowościowego klienta może wspierać proces budowania z nim długofalowych relacji? Wstęp do metodologii Insights Discovery™.

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj