Coaching grupowy dla kierowników

Opole
30 sierpnia 2016 17:00-20:00

Dorota Trzmielewska
Coaching grupowy kierowany do osób, które szukają klucza do efektywnego i spełnionego funkcjonowania w środowisku zawodowym. W szczególności jest dla osób, które rozpoczynają lub poszukują swojej drogi zawodowej, myślą o zmianie ścieżki kariery zawodowej albo przygotowują się do awansu zawodowego.

Cele:

– rozpoznanie swojego stylu przetwarzania informacji, który ma wpływ na komunikowanie się ze sobą i z innymi

– sprawdzenie postawy jaką przyjmujesz podczas swoich realizacji zadań zawodowych

– określenie ról zawodowych, w których wykorzystujesz swoje naturalne predyspozycje

Korzyści dla uczestników:

– dowiesz się jakie perspektywy wg. Metodologii FRIS® uruchamiasz podczas zadań, w których się sprawdzasz lub nie

– dowiesz się o sobie jak podejmujesz decyzje i jak osiągasz swoje cele

– nabędziesz umiejętność identyfikacji ról zawodowych spójnych z Twoimi naturalnymi predyspozycjami

Efekt coachingu grupowego:

– wzrost świadomości na temat swoich mocnych stron oraz naturalnych predyspozycji

– wzrost zrozumienia podstaw komunikowania się i funkcjonowania innych osób

– wzrost skuteczności w działaniu oraz kontaktach interpersonalnych

Cena : 123,00 zł brutto/osobę

Cena obejmuje:

- przeprowadzenie coachingu grupowego przez Coacha ACC ICF
- materiały szkoleniowe
- napoje, owoce

Zgłoszenie:

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w warsztacie jest wypełnienie poniższego zgłoszenia, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług Szkoleniowych i Coachingowych DoradKom oraz dokonanie wpłaty kwoty 123,00zł brutto na konto ING: 96 1050 1504 1000 0091 4362 1671, w treści IMIĘ NAZWISKO temat szkolenia Opole 30.08.2016 – najpóźniej do dnia 23.08.2016r.

DoradKom zastrzega sobie odwołanie coachingu grupowego w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż 10.

Mój Styl Myślenia i Działania, jako klucz do siebie i innych”. Coaching grupowy oparty o metodologię FRIS®

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj