Mentor coaching w Rzeszowie

Rzeszów
8 kwietnia 2017 8.04: 9.30 - 13.00; 21.04: 16.00 - 19.30

Tatiana Krawczyńska-Zaucha
CEL: Uzyskanie akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC.
Wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego. Czas trwania procesu: min. 3 miesiące.

DODATKOWO: Omówienie obszarów do testu Coach Knowledge Assessment (CKA) który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 11 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%.

METODA: Analiza sesji uczestników pod kątem 11 Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF, feedback, wskazanie obszarów do rozwoju, pomoc w wyborze sesji egzaminacyjnych.
Mentoring indywidualny odbywa się głównie przez skypa i telefon.
Terminy do ustalenia indywidualnie.

TERMINY:
M. grupowy: sobota 8.04.2017 godz. 9.30 – 13.00 (3,5 h)
piątek 21.04.2017 16.00 – 19.30 (3,5 h)
M. Indywidualny: do ustalenia/skype/telefon

CENA: 1500 zł netto (wystawiamy FV)
Grupa może liczyć tylko 10 osób!

Gwarancja miejsca po wpłacie zaliczki 500 zł na konto:
79 1090 1665 0000 0001 0068 5277
Tytuł: Imię i nazwisko – mentoring Rzeszów

Kontakt:

http://sedmo.pl/mentor-coaching/

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj