Trudne sytuacje w pracy coacha.

Łódź, Hotel Iness, ul. Wróblewskiego
22 maja 2017 3

Agnieszka Grys
Prowadzący: Agnieszka Grys, PCC ICF

Celem spotkania jest zwiększanie swoich możliwości coachingowych w sytuacjach trudnych poprzez: pogłębianie świadomości coacha, a w tym rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z klientami zwiększanie rozumienia klientów poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym. Uczestnicy spotkania mogą przedstawić swoje sytuacje trudne z praktyki coachingowej. Będziemy szukać wspólnych rozwiązań i narzędzi do omawianych przypadków.

Spotkanie jest bezpłatne dla coachów ICF, dla pozostałych osób spotkanie jest płatne w wysokości 50 zł brutto, płatne na konto:

Dane do przelewu: Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego, Oddział ICF; Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie; Nr konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274; Tytułem: CC, Łodź, imię, nazwisko.

Jeśli chcesz otrzymać fakturę za uczestnictwo w/w wydarzeniu organizowane przez lokalny Oddział ICF, proszę prześlij: dowód zapłaty, dane (nazwa firmy, adres, NIP) do asystentki zarządu pani Aleksandry Krupskiej na adres info@icf.org.pl; Wszelkie pytania odnośnie faktur także należy kierować do p. Aleksandry.
Zapraszamy
Zespół ICF O/Łódź

www.jak-md.pl

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj