Coaching w pracy z grupą.

Łódź
Od 21 września 2017 do 23 września 2017 20 h Continuing Coaching Education (CCE)

Agnieszka Grys
COACHING W PRACY Z GRUPĄ – COACHING ZESPOŁOWY stanowi część kompleksowego programu Akademii Coachingu JAK-MD, jest także niezależnym, akredytowanym przez ICF szkoleniem, budującym i doskonalącym wybrane kompetencje profesjonalnego coacha.
Dzięki MODUŁOWI zyskujesz godziny akredytowane przez ICF: 20 h Continuing Coaching Education (CCE)
Miejsce szkolenia: Łódź
Prowadząca: Agnieszka Grys coach PCC ICF
Realizacja programu: 3 dni szkoleniowe (24h, godzinna przerwa obiadowa każdego dnia szkolenia).
Cel MODUŁU: Celem programu jest rozwinięcie kompetencji coachingowych pozwalających efektywnie i profesjonalnie prowadzić coaching oraz facilitację grupy.
Ogólny zakres szkolenia:
– efektywne metody pracy z ludźmi w pracy z grupą, zespołem doświadczanie zmiany coachingowej na sobie
– postawa profesjonalnego coacha grupowego.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także:
– jak efektywnie prowadzić coaching grupowy
– jak efektywnie poprowadzić coaching zespołowy
– jak świadome i kompetentnie dobierać i wykorzystywać rożne formy pracy z grupą/zespołem do jej aktualnych potrzeb
– jak prowadzić facylitację grupową.

Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy szkolenia:
– precyzyjne dopasowanie narzędzi i metod pracy w coachingu grupowym
– swoboda w dobieraniu narzędzi do problemu w procesie coachingu grupowego
– nabycie umiejętności wywierania świadomego wpływu na pole uczenia grupy, zgodnie z aktualnymi potrzebami grupy
– budowanie samoświadomości coacha w rozumieniu swojego naturalnego stylu interwencji, który dominuje w jego pracy z grupą
– świadome i kompetentne dobieranie i wykorzystywanie rożnych form pracy z grupą do jej aktualnych potrzeb
– umiejętność prowadzenia praktycznej facylitacji grupowej.

llość miejsc ograniczona. Cena: 2317,00 zł netto + vat,
Uczestnicy mają zagwarantowane: trening, materiały, przerwy kawowe i obiad – wliczone w cenę treningu.
Nie organizujemy noclegów.
Warunkiem dokonania rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata 369,00 zł przy złożeniu zgłoszenia, po potwierdzeniu miejsca przez konsultanta ds. szkoleń. JAK-Marketing Dialog Multi Bank Oddział w Łodzi 09 1140 2017 0000 4502 0522 7089 z dopiskiem warsztaty: wpisz datę i tytuł warsztatów.

www.jak-md.pl

Załóż konto za darmo

Coach Klient
lub zaloguj